ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 136 | zaří 2016 Nový přístup v náhradním napájení požárních ventilátorů Tak jako vstupují nové poznatky vědy a techniky do všech oblastí lidské činnosti, tak se vývoj náhradního napájení také nezastavil. Zavedená topologie mnoha rozvaděčových systémů napájených nejméně ze dvou nezávislých zdrojů je pro složitost obsluhy a hlavně obtížnost zjištění závady (sice velmi pomalu) opuštěn a jeho místo zabírají systémy, určené výhradně pro požadovaná protipožární zařízení. Abychom uměli pochopit základní rozdí- ly mezi „klasickým“ způsobem zajišťování náhradního napájení požárních zařízení a novými přístupy v aplikaci záložních sys- témů napájení, uvedu nejdříve zmíněný „napájecí standard“ a poté spolehlivější, a bezpečnostním trendům více odpovídají- cí, nové systémy a koncepce napájení. Pro jednoduchost pochopení problema- tiky použiji jako náhradní zdroj napájení pro požární ventilátory obecně známé za- řízení UPS s energií uloženou v bateriích, které jsou její součástí. Standardní napájecí model pro požární ventilátor Z obr.1 je zřejmý systém napájení požární- ho ventilátoru ze dvou nezávislých zdrojů. Prvním ze zdrojů je veřejná rozvodná síť a druhým jsou akumulátory zařízení UPS, která pomocí vlastního elektronického střídače (budeme dále používat zavedený výraz invertor) zajišťuje napájení motoru ventilátoru v případě absence napětí z ve- řejné rozvodné sítě. Vyhodnotíme, zda tato koncepce napá- jení požárního ventilátoru plní požadavky normy a jaké jsou výhody a nevýhody pou- žití tohoto napájecího modelu. V první řadě konstatujeme, že motor ventilátoru může být skutečně napájen ze dvou nezávislých zdrojů. Všimněte si hlavně toho konstatování, které jsem uvedl a to, že „motor ventilátoru může být sku- tečně napájen ze dvou nezávislých zdrojů“ a nikoliv, že je napájen ze dvou nezávislých zdrojů. Je to dáno tím, že přívodní kabel na motor je pouze jeden a na něm se objevuje napětí z toho či onoho zdroje podle toho, zda je přítomno napětí prioritního zdroje a zda je sepnut ovládací stykač v rozvaděči RPO, který se jeví jako ústřední mozek s vý- konnými prvky požárního zabezpečení. Výhody použití standardního napájecí- ho modelu: • Všechny rozvaděče „umí“ vyrobit každá firma vyrábějící rozvaděče • Standardní UPS dodá každý dodavatel těchto zařízení (široký výběr dodavatelů) • Jednoduchost provedení jednotlivých rozvaděčů (RH, R-UPS, RPO) Nevýhody použití standardního napájecí- ho modelu: • Předimenzování UPS má za následek její vysokou cenu Obr. 1 RH TR R-UPS RPO UPS IN UPS OUT BYPASS UPS ATS KLAPKA VENTILÁTOR ASYNCHRONNÍ VENTILÁTOROVÁ SKUPINA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=