ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 12 | zaří 2016 Nová řada servopohonů 1S v rámci platformy OMRON Sysmac Platforma Omron Sysmac umožňuje vytvářet plně integrované řešení automatizace strojů. Nedílnou součástí každého stroje jsou elektrické pohony. Na začátku července 2016 uvedla společnost OMRON Corporation novou řadu servopohonů 1S, které jsou začleněny to této platformy. Petr Váňa, Zdeněk Havlíček OMRON Electronics spol. s r.o. Servodrivery 1S Nová řada servodriverů 1S je 100 % vyvinutá a vyrá- běná společností OMRON Corporation. Při vývoji byly maximálně zohledněny aktuální požadavky zákazníků – snadná instalace (včetně bezproblémového dosa- žení požadavků EMC), jednoduché a rychlé nastavení parametrů, rychlé a velmi přesné řízení profilu po- hybu a minimální požadavky na servis. Servodrivery jsou vyráběny ve výkonové řadě od 100 W do 3 kW s napájením 1x230 V AC a 3x400 V AC. Z hlediska EMC je velmi důležité oddělení vstupních a výstupních obvodů – vstupní napájecí konektory jsou umístěny shora, výstupní konektor pak zespodu. V servodriveru je rovněž integrováno relé pro přímé ovládání brzdy motoru (není potřeba používat externí relé). Na čelní straně je pak umístěn LED displej, konektory pro při- pojení komunikační sběrnice EtherCAT a konektor pro připojení vstupů a výstupů. Všechny konektory (silové i řídící) jsou vyjímatelné a jsou bezšroubové s pružinovými svorkami. Servodrivery jsou řízeny pro- střednictvím sběrnice EtherCAT a podporují komuni- kační cyklus až 125 μs, proudová regulační smyčka servodriveru pracuje v cyklu 31,25 μs. Díky těmto parametrům a použitým enkodérům s vysokým roz- lišením (23 bitů) umožňují tato serva velmi rychlou odezvu a přesné řízení profilu pohybu bez nežádou- cích vibrací. Nastavení parametrů servodriverů 1S se provádí přímo z vývojového prostředí Sysmac Studio a je velmi jednoduché díky funkci automatického nastavení pa- rametrů. K dispozici je rovněž funkce FFT pro analýzu případných rezonancí mechanické soustavy a nasta- vení filtrů k potlačení těchto rezonancí. Standardně jsou tato serva vybavena bezpečnostní funkcí STO („Safe Torque OFF“) ovládanou bezpeč- nostního kontroléru přes sběrnici EtherCAT (bezpeč- nostní úroveň PLd, SIL2) nebo prostřednictvím bez- pečnostních vstupů a výstupů (bezpečnostní úroveň PLe, SIL3). Obr. 1 Nový servopohon 1S

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=