ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 118 | zaří 2016 Fotoelektrické, laserové a mechanické senzory Panasonic v praxi … optimální zpětná vazba pro servopohony V mnoha případech se v sériové výrobě setkáváme s nasazením měřicích senzorů . Ty buď mezi jednotlivými buňkami automatizační linky hlídají přesné rozměry výrobků a potvrzují přesnost provedených operací v dílčím kroku výrobní linky nebo přesné usazení součástek na desce s plošnými spoji či správné přistavení palety. Automatizační technika dovoluje vyrábět stále větší objemy výrobků bez zásahu lidské ruky. Tím se zvyšuje efektivita a ob- jemy výrobků, které je možné připravovat pro další využití. Hlavní roli hraje přesnost a opakovatelnost výroby za pevně daných technologických podmínek. V souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0 se zvyšují poža- davky na prokazatelnost a variabilitu výro- by, kdy zákazník požaduje v rámci velkých sérií různá provedení výrobků, které se od sebe mohou i podstatně lišit provedením, barvou či funkčností. Tak lze na jedné lin- ce vyrábět velká množství variant výrobků bez zásahu lidské ruky, což se v praxi ozna- čuje pojmem Digitální továrna. V průběhu výroby je nutné hlídat jed- notlivé kroky a porovnávat s výrobními předpisy a při tom zaznamenávat provede- ná měření včetně případných odchylek. To slouží k zpětnému ovlivnění nastavených parametrů automatů. Zachycení měření pak slouží k prokazatelnosti výroby u jed- notlivých vyrobených dílů či součástek. Ke sledování výroby se používají senzory pro hlídání provedených operací a kvality výroby. V praxi se setkáváme s fotoelektric- kými, laserovými, indukčními nebo speciál- ními senzory, jako jsou například tlakové, průtokové a mechanické. Co nabízí v ob- lasti kontaktních a fotoelektrických čidel Panasonic Electric Works (dále PEW)? Přesné a odolné měřicí senzory Panasonic HG-S Měřicí senzory PEW série HG-S jsou dodává- ny v tužkovém provedení a s ohybu odolný- mi kabely pro umístění na pohyblivých čás- tech. Výrobce myslel i na takové detaily, jako je snadná výměna či odolnost vůči příčným zatížením (díky dvěma kluzným ložiskům s dvoubodovou konstrukcí). Výhodou je i odolnost proti bočnímu zatížení. Obě kluzná ložiska jsou přesně vyrov- nána se středem vřetene v horní i v dolní úvrati tak, aby byl zajištěn hladký pohyb v celé pracovní délce. Snímač vydrží více než 100 milionů operací při zatížení z boku (referenční hodnota). Pokud dojde k náhlé- Obr. 1 Hlavice senzoru HG-S s vysokou přesností má rozlišení 0,1 μma přesnost indikace do 1 μmpro celý a 0,5 μmpro částečný rozsahměření. CMOS snímač s vysokým rozlišením získává informace čtením skleněných rysek s různými vzory štěrbin v různých polohách.To zajistí přesnéměření i při vysokých rychlostech a eliminujemechanickou nulovou polohu při zapnutí systému.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=