ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 116 | zaří 2016 Přepínání pravidel brány firewall podle situace Nová podmíněná brána firewall pro bezpečnostní směrovač FL MGuard od společnosti Phoenix Contact umožňuje předdefinované přepínání svých pravidel, aby vyhovovala situaci. To znamená, že je nyní možné přepínat nastavení brány firewall pro různé provozní stavy pomocí jednoduchých aktivačních událostí. To je výhodné, když je nutné přijímat nebo omezit různá připojení během provozu, ale i servisního zásahu nebo vzdálené údržby systému. Je například možné automatic- ky zablokovat veškeré datové přenosy do nadřazené sítě nebo z ní, pokud se otevřou dveře ovládací skříně. Takto se na celou dobu činnosti na pracovišti snadno a spolehlivě znemožní přístup servisního technika k nadřazené síti. Kromě toho je možné aktualizovat stroje a systémy ve vhodnou dobu, například když se má provádět pravidelná údržba. V tako- vém případě může oprávněná osoba přep- nout bránu firewall pomocí klíče a připojit se k serveru aktualizací. Není nutné provádět žádné změny konfigurace, takže se ušetří čas a peníze. Současně se zvýší úroveň zabezpe- čení, protože při spontánních úpravách kon- figurace často dochází k chybám. Podmíněná brána firewall je k dispozici od verze firmwaru 8.1 pro zařízení s výkon- nostní třídou 4000 a vyšší. Kromě standardu bezpečného šifrování IP- sec nyní bezpečnostní směrovače FL MGuard od společnosti Phoenix Contact podporují také OpenVPN. S tímto protokolem jako klientem nyní mohou zařízení podporovat dva standar- dy bezpečného šifrování. Každý z nich má zvláštní charakteristiky s téměř totožnou úrovní zabezpečení. To znamená, že je mož- ný smíšený provoz s oběma standardy pou- žívanými současně a hvězdicový, kdy se data přenášejí z jednoho tunelu VPN do druhého. Bezpečnostní směrovače se připojují ke střediskům vzdálené údržby OpenVPN. Standard přenosu je možné kombinovat se všemi ostatními technologiemi používa- nými s těmito bezpečnostními směrovači, jako je OPC Inspector a CIFS Integrity Moni- toring. OpenVPN je k dispozici pro zařízení od verze firmwaru 8.3. PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47, 617 00 Brno Česká republika Tel.: +420 542 213 401 E-mail: obchod@phoenixcontact.com www.phoenixcontact.cz Pro více informací volejte na: 542 213 401 nebo nav štivte www.phoenixcontact.cz Kompaktní konektory pro LED aplikace pro snadné a rychlé zapojení Nová řada miniaturních konektorů řady PTF pro flexibil ní pásy s LED diodami a konektory řady PTSM a PTPM vhodné pro LED aplika ce v oblasti osvětlení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=