ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 108 | zaří 2016 OEZ – vše pro domovní instalace - časová relé MCR Rozvoj techniky zvyšuje nároky na spínání elektrických obvodů. Toto jsem si ověřil i při nedávné návštěvě pouti v okamžiku, kdy jsem posadil dítko na kolotoč. „Kolotočář“ zapnul tlačítko, kterým uvedl kolotoč do provozu, prošel mezi dětmi a další dění pozoroval z vnější strany kolotoče. Přemýšlel jsem, jak kolotoč vypne, když je ovládání „uvnitř“ roztočené atrakce… K mému překvapení začal kolotoč po určité době sám od sebe zastavovat. Došlo mi, že se jedná o inteligentní spínání. Časové relé (mimochodem značky OEZ) vypnulo v nastaveném čase kolotoč automaticky. S časovými relé se každý z nás setkává denně, aniž by si to uvědomoval. Jsou to pomocníci, kteří nám ulehčují náš každo- denní život. V následujícím článku budou představena časová relé OEZ řady MCR. Multifunkční časová relé (typy MCR-MA a MCR-MB) a taktovací relé (MCR-TK) slouží ke spínání elektrických obvodů po přivedení ovládacíhonapětí nebo stisku tlačítka. Slovíč- ko multifunkční zdůrazňuje fakt, že je možná volba určitého typu chování výstupního kon- taktu relé. Spínání tedy probíhá podle aktuál- ně zvolené funkce. Základní provedení časo- vého relé MCR MA 001-UNI umožňuje volbu jedné z 9 funkcí viz tabulka 1. Funkce nastavíme na prvním ovládacím prvku shora na čele relé. Slovní popis není vždy dostatečný. Mnohem přehlednější je grafické vyjádření uvedené v tabulce 1. Po- kusím se nyní na funkci F1 objasnit, jak se v grafech orientovat. Pro popis použijeme kontakt 15-18 (zapínací). Po přivedení napájecího napětí (A1) dojde k sepnutí kontaktu. Po uplynutí na- staveného času dojde k jeho rozepnutí (A2). Na stisk tlačítka TL reaguje relé podob- ně. Po stisku tlačítka (B1) dochází k zapnu- tí kontaktu. Časování je odstartováno až uvolněním tlačítka (B2). Po uplynutí na- staveného času je kontakt rozepnut (B3). Pokud je tlačítko stisknuto opětovně před dokončením časování, čítač se vynuluje a časování začíná od začátku. Po výpadku a opětovném obnovení na- pájení (C1) dojde k sepnutí kontaktu. Po uplynutí nastavené doby k jeho rozepnutí (C2). Obr. 1 Multifunkční časová relé (MCR-MA a MCR-MB) a taktovací relé (MCR-TK)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=