ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 100 | zaří 2016 Vnitřní instalace – rychle a pohodlně Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně. Následující situace je známá z každé elektro- technické firmy, ve které se zabývají rozvá- děči: příslušná rozváděčová skříň byla zvo- lena a čeká na dílně. Nyní přichází na řadu instalace potřebných komponent – systému rozvodu proudu, spínacích prvků, automati- začních komponent, svorek a jiných součás- tí – do rozváděče a jejich prodrátování. Jed- notlivé komponenty musí být uspořádány logicky tak, aby distribuční rozváděč či auto- matizační řešení byli snadno sestavitelné. Současně musí být dodrženy příslušné nor- my a instalační pokyny výrobců přístrojů. Kromě všeobecných podmínek existují ještě další dva důležité požadavky: do rozváděče se musí instalovat prostorově nenáročné komponenty a instalace musí probíhat co nejrychleji. A nakonec v mnoha projektech pro výrobce rozváděčů platí, že jsou pod velkým tlakem z hlediska času a nákladů. Spousta místa ve dvou úrovních Aby mohly být splněny výše popsané poža- davky, je nutné použít rozváděčový systém nabízející dostatečný prostor a volnost pro vnitřní instalaci. Systém modulárních roz- váděčových skříní TS 8 společnosti Rittal nabízí mnoho dobře promyšlených řešení, která jinde nelze najít. Ústředním prvkem je rámová konstrukce TS 8 s jednotným 25 mm rastrem. Přístrojové vybavení může být instalováno velmi flexibilně a „mrtvý prostor“ daný instalačním omezením jed- notlivých komponent prakticky neexistuje. Navíc vzhledem k profilu rámu jsou pro instalaci k dispozici dvě montážní roviny. Použitím vnější montážní roviny lze v rozvá- děčové skříni získat až o 15 % více prostoru ve srovnání s jednoúrovňovou alternativou. Plně využitý prostor bez zbytečných mezer I prostor mezi řadově spojenými skříněmi je logicky využitelný. To znamená, že mezi řadově spojené skříně lze vložit mezikus montážní desky a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes rozváděče, kterou je možné volně zaplnit. Takto je na montážní Vysoká hustota instalace ve skříních a velmi krátké projektové časy, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=