ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz EDITORIAL zaří 2016 | 1 Milí čtenáři, aktuální veletržní vydání je nosným tématem za- měřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení pohybu a na Mezinárodní strojírenský vele- trh, který se bude konat v Brně, proto ono označení "veletržní". Přehled produktů je tentokrát věnován frekvenč- ním měničům a servomotorům. Elektrické pohony jsou v dnešní době nedílnou součástí našich životů, aniž bychom si to kolikrát uvědomovali. Začíná to např. spotřebiči v kuchyni a končí strojními zařízeními v továrnách. Jedná se o soubor všech technických prostřed- ků zajišťujících pohon nějakého mechanismu za pomoci elektrické energie. Prvky elektrického pohonu jsou například napájecí, regulační, ovládací, řídicí, signa- lizační zařízení a další prvky, jež prakticky zajišťují požadované parametry přeměny elektrické energie dodávané z vnějšího prostředí na mechanickou energii požado- vaných parametrů. Součástí elektrického pohonu může být i frekvenční měnič, který slouží k přeměně elektrického proudu s určitou frekvencí na elektrický proud s jinou frekvencí. Důvodem k nasazení měniče frekvence bývá potřeba plynulé regulace otá- ček asynchronního elektromotoru. Jak již bylo zmíněno v úvodu, zářijové číslo je již tradičně spojeno se strojírenským veletrhem v Brně, kterého se pravidelně účastníme jako vystavovatelé. I letos tam ne- budeme chybět, naleznete nás v pavilonu C, stánku 18. Jako vždy pro Vás bude připra- veno toto číslo jako dárek v tištěné podobě. Zároveň ve spolupráci se společností L.P.Elektro s.r.o. pořádáme v rámci oficiálního doprovodného programu odborný seminář, který bude zaměřen na legislativní poža- davky strojních zařízení. Kompletní program semináře s možností přihlášení naleznete na straně 186 . Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz Stáhnout na Google play Pro zařízení se systémem Android. Stáhnout na App Store Pro zařízení se systémem iOS. Časopis ElektroPrůmysl.cz v mobilní aplikaci zdarma: VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz GRAFIKA Alena Sigmundová E-mail: info@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Zdarma, objednat lze na www.elektroprumysl.cz ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele. Šíření časopisu je povoleno. Vychází jako měsíčník. Stáhnout na Microsoft Store Pro zařízení se systémemWindows.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=