ElektroPrůmysl.cz, říjen 2016

Editorial 1
Obsah 2
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 6
Údržba měřicího přístroje - kalibrace a revize 6
Nové klešťové měřiče pro sledování unikajícího proudu bez nutnosti odstávek 10
Digitální osciloskopy Keysight DSOX3000T – nezbytný pomocník pro každého vývojáře 12
Revize a kontrola elektrické požární signalizace 14
Řešení komplexních měřicích úloh pomocí ALMEMO® 500 16
Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí 20
Analogové rozváděčové měřicí přístroje 26
Měření prachových částic 28
Inovace multifunkčních testerů instalací řady Fluke 1660 30
Měřicí a zkušební technika pro zajištění efektivní výroby a spolehlivosti strojů 34
Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol elektrického spotřebiče 40
Systém nepřímého měření plynu RM1-DTP 42
Klešťové ampérmetry Kyoritsu pro unikající proudy a hledání poruch instalace pod napětím 44
Infračervené objektivy RONAR-SMITH - E-shop 48
Zpráva o revizi 50
ELEKTROINSTALACE 56
Relé nejen pro fény, ale i pro elektromobily 56
Jak ověřit návrh rozvaděče snadno a rychle online 60
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty rozváděčů nízkého napětí 64
Elektrická bezpečnost je již zajištěna 66
Nový upevňovací adaptér: WAGO svorky řady 221 v rozvaděčích 68
Nový Ventilátor s filtrem Plus 70
Vše pro domovní instalace 72
Zkratová odolnost rozváděčů nízkého napětí 74
Vícebarevné LED signální moduly 78
Holé a izolované vodiče v rozváděčích nízkého napětí 80
Aktivní a pasivní chlazení skříní s elektrickým zařízením 82
Prostředí instalace rozváděčů nízkého napětí 86
Snížení pracnosti 90
Rozvaděčové kanály OBO Bettermann 92
Zásuvkové obvody 94
Definice různých pracovních charakteristik proudových chráničů typů AC, A a B 96
Tři kroky k optimalizaci spotřeby energií 100
Certifikované rozváděče pro laickou obsluhu 104
Vačkové spínače z Obzoru = bezpečný odpínač! 108
Schrack Technik v projektu unikátního mezinárodního laserového centra ELI Beamlines a HiLASE Dolní Břežany 112
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 116
Extrémně přesné senzory měření vzdálenosti 116
Multifunkční řízení v jediném modulu PLC! 118
Ultrazvukové průtokoměry Fuji Electric 120
SOFTWARE 124
Platforma EPLAN 2.6 je již k dispozici 124
Optimalizace tažení vodičů v rozváděči v programu PC|SCHEMATIC 130
ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 134
Pokrok ve spouštění! Jednoduché, efektivní a bezpečné řízení motorů 134
Elektrické pohony pro průmyslovou automatizaci 136
ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 138
Zdroje nepřetržitého napájení v bankovním a finančním sektoru 138
OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 144
TREVOS uvádí na trh LED svítidlo do výbušného prostředí 144
IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ 148
Perfektní štítky pro kabely a komponenty 148
DISKUSNÍ FÓRUM 150
Samostatný ochranný vodič a samostatný nulový vodič v zemědělských objektech 150
Lhůta revize přívodu do rozvodnice výtahu 150
Revize přípojky bez elektroměru 151
Zásuvka 400 V na elektroměrovém rozváděči 152
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU 154
Multifunkční revizní přístroje elektrických instalací 154
KURIOZITY 160
Fotografie z praxe 160
Partneři časopisu 162
Tematický plán 163
Ceník spolupráce 164

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=