ElektroPrůmysl.cz, květen 2016

Elektro Průmysl .cz EDITORIAL květen 2016 | 1 Milí čtenáři, květnové číslo přináší aktuální novinky z oboru elekt- rotechniky. Hlavní tematické okruhy čísla jsou kabely, vodiče a veškerá kabelová technika, jako jsou svorky, konektory, kabelové žlaby apod. Přehled produktů je věnován průmyslovým konektorům. Jak jsem již informoval v minulém čísle, domluvili jsme pořádání odborného semináře zaměřeného na strojní zařízení, a to v rámci oficiálního dopro- vodného programu MSV v Brně. Seminář se bude pořádat ve spolupráci s Veletrhy Brno a společností L.P.Elektro, která je známa pořádáním odborných seminářů napříč celým elektrotechnickým oborem. Seminář se bude konat dne 6. 10. se zaměřením na nová strojní zařízení a praktický po- stup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006 / 42 / ES a dne 7. 10. se zaměřenímna provozovaná strojní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb. Do připravovaného semináře bude zároveň zapracován Zákon 90/2016 Sb. o posuzo- vání shody stanovených výrobků, který vstoupil v platnost 15. 4. 2016 a nové směrnice pro výrobky v regulované oblasti zavedené v naší legislativě jako NV ČR č. 117/2016 Sb. a NV ČR č. 118/2016 Sb. Kompletní pozvánka bude dostupná v průběhu měsíce května na našich interneto- vých stránkách. Přihlásit se bude možné na každý den zvlášť nebo na oba dva dny. Zároveň pro vás chystáme v horizontu 2-3 měsíců spuštění nových internetových strá- nek, které jsou již hotovy. Aktuálně se do nich implementuje všechen obsah našich aktu- álních stránek a provádí se jejich testování. Musím říci, že se máte na co těšit. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz Stáhnout na Google play Pro zařízení se systémem Android. Stáhnout na App Store Pro zařízení se systémem iOS. Časopis ElektroPrůmysl.cz v mobilní aplikaci zdarma: VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief Technical Support & Customer Service GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz GRAFIKA Alena Sigmundová E-mail: info@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Zdarma, objednat lze na www.elektroprumysl.cz ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele. Šíření časopisu je povoleno. Vychází jako měsíčník.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=