ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 34 | prosinec 2014 Kontrola koncentrace CO 2 nejen v místnostech Napadlo vás někdy, že za příčinou únavy, bolesti hlavy a poklesu soustředění může být zvýšená hodnota CO 2 ve vzduchu? Škodlivé úrovně oxidu uhličitého se totiž v uzavřených místnostech dosáhne poměrně rychle. Nejjednodušší je CO 2 změřit a místnost vyvětrat. Průběžnou kontrolu kvality vzduchu vám zajistí snímače CO 2 a směsných plynů. Německý výrobce Thermokon jich nabízí celou řadu. Snímače Thermokon jsou určené do interié- ru nebo do ventilačního systému a dle typu měří CO 2 , teplotu a relativní vlhkost. Umož- ňují individuální regulaci okolního vzduchu podle potřeby a tím optimalizují jak kvalitu vzduchu, tak spotřebu energie. Nabízí uživa- teli okamžité vyhodnocení aktuální kvality vzduchu na displeji nebo pomocí tří světel- ných diod (semafor: červená/žlutá/zelená). Výhodou snímačů CO 2 výrobce Thermo- kon je vlastní automatická kalibrace, kdy se využívá dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci čidla. Snímače CO 2 s tzv. autokalibrací ABC logic jsou vhodné pro budovy využívané jen část dne. Naopak pro prostory s nepře- tržitým provozem nebo v dobře izolova- ných budovách (jako např. skleníky, farmy, nemocnice, kasina) lze použít dvoukaná- lové snímače s automatickou kalibrací. Ty obsahují 2 čidla, přičemž jedno neustále detekuje koncentraci CO 2 a druhé jako re- ferenční pouze jedenkrát denně porovná naměřené hodnoty obou čidel a v případě rozdílu provede kalibraci. Pro měření kvality vzduchu v prostoru nebo ve vzduchových kanálech slouží kaná- lové snímače LK, jejichž čidlo se skládá změ- řicího měniče se senzorem VOC (směsného plynu), který je založen na vytápěném oxi- dociničitém polovodiči. Čidlo je vhodné pro napojení na regulační a indikační systémy. Snímače CO 2 od firmy Thermokon jsou dostupné také v bezdrátovém provedení. Díky absenci elektrického vedení lze umís- tění senzorů flexibilně měnit dle požadav- ků na danou místnost. Bezdrátové snímače ke svému provozu využívají pevný protokol podle bezdrátového standardu EnOcean, čímž je zajištěno, že senzory a přijímače Thermokon mohou být kombinovány s pří- stroji jiných výrobců. Více o produktech Thermokon na: www.rem-technik.cz REM-Technik s. r. o. Kliny 35, CZ – 615 00 Brno Tel.: +420 548 140 000 E-mail: office@rem-technik.cz www.rem-technik.cz indikace CO 2 pomocí LED diod

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=