ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz EDITORIAL prosinec 2014 | 1 Milí čtenáři, neúprosně se blíží konec roku a proto vychází poslední číslo letošního roku. V tomto roce se v redakci událo mnoho zásadních věcí, rozšířili jsme svůj tým, účastnili jsme se mnoha veletrhů a seminářů, z nichž jsme dokonce jeden i pořádali, a to se zaměřením na konstruování a bez- pečnost strojních zařízení. Seminář se setkal s velkým ohlasem a proto připravujeme jeho pokračování pod názvem Technické a legislativní požadavky strojních zařízení, které bude probíhat jako doprovodný program při veletrhu AMPER 2015 dne 25. 3. 2015. Více informa- cí naleznete na straně 94. V uplynulých dvanácti měsících jsme se průřezově zabývali všemi tematickými okruhy počínaje elektrotechnikou přes energetiku, automatizaci až po nové technologie, zároveň jsme neopomenuli důležité novinky z oblasti legislativy a normalizace. Pokud máte námět na další téma nebo byste se chtěli dočíst o něčem, co Vás zajímá, napište nám, rádi Vám vyhovíme. Posledním tematickým okruhem tohoto roku je měření neelektrických veličin a sen- zorová technika, bez kterých se neobejde žádná automatizovaná technika. Tato technika poskytuje informace o stavu řízeného procesu mocí snímání a detekce různých fyzikálních veličin vlastností látek a technických stavů v mnoha oborech lidské činnosti. Na závěr již jen zbývá poděkovat Vám za přízeň v letošním roce a za celou redakci Vám popřát příjemné a krásné prožití vánočních svátků a hezké chvíle strávené s nejbližšími. Také nemohu opomenout nový rok 2015, do kterého Vám přeji spoustu úspěchů jak v pra- covním, tak v osobním životě a hodně zdraví. Pěkné čtení. Zřídit bezplatný odběr časopisu. Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor VYDAVATEL Bc.JaroslavBubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief Technical Support & Customer Service GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Bc. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Ing. Martina Nádeníčková obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 608 883 767 E-mail: mn@elektroprumysl.cz GRAFIKA Alena Sigmundová E-mail: info@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Zdarma, objednat lze na www.elektroprumysl.cz ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23 628 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele. Šíření časopisu je povoleno. Vychází jako měsíčník.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=