ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz TEMATICKÝ PLÁN 100 | prosinec 2014 Tematický plán a plán přehledů produktů na trhu Multimediální odborný měsíčník ElektroPrůmysl.cz, zaměřený na průmyslovou automatizaci, elektrotechniku a nové technologie. Přehledy produktů na trhu (srovnávací tabulky) Jedná se o produkty vložené do tabulek, kde jsou vypsané jejich parametry. Každý měsíc mají pevně stanovené téma. Základ- ní parametry produktů se vyplňují do tabu- lek, které jsou připravené a zasílané na vy- žádání redakcí časopisu. ČÍSLO ZAMĚŘENÍ PŘEHLED PRODUKTŮ NA TRHU UZÁVĚRKA VYDÁNÍ LEDEN • Inteligentní systémy • Převodníky průmyslových sběrnic • Komunikační sítě a průmyslový Ethernet Převodníkyz Ethernetunadigitální vstupy/výstupy (Ethernet/DIO) 5.1.2015 7.1.2015 ÚNOR • Osvětlovací technika • Software v automatizační technice, energetice a elektrotechnice • FTTH a FTTB technologie (optická technologie) Nouzovéosvětlení 2.2.2015 6.2.2015 BŘEZEN • Elektroinstalační technika • Elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu • Měřicí technika pro telekomunikace a radiotelekomunikace Přepěťovéochrany pronapájecísítě 2.3.2015 6.3.2015 DUBEN • Kalita elektrické energie • GSM řízení a dálkové monitorování • Elektromobilita • Alternativní zdroje energie Analyzátorykvality elektrickéenergie 3.4.2015 6.4.2015 KVĚTEN • Kabely a vodiče • Svorky, konektory a kabelová technika • Zařízení pro železniční dopravu • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky Průmyslové konektory 4.5.2015 7.5.2015 ČERVEN • Zabezpečovací technika a systémová technika budov • Trafostanice, transformátory, měřicí transformátory a senzory • Identifikační systémy Kameryprostrojové vidění 2.6.2015 5.6.2015 Pod jednotlivými produkty v přehledech trhu jsou vloženy skryté hypertextové od- kazy, pro možnost přechodů čtenáře/zá- jemce na webové stránky, kde se mohou dozvědět více informací a stáhnout si pří- padné katalogové listy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=