SICK – naše spolupráce se zákazníkem prodejem nekončí, ale začíná!

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SICK spol. s r.o. byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost, jejíž hlavní činností byl prodej produktů. Záhy, s přibývajícím počtem prodaných produktů, vznikala potřeba pro tyto produkty poskytovat servis. Servisní oddělení, pokud by se tak dalo nazvat, mělo v počátku pouze jednoho zaměstnance, který měl na starost celé produktové portfolio.

V současné době naše servisní oddělení zaměstnává patnáct servisních a aplikačních specialistů a dvě servisní asistentky. Poskytujeme širokou škálu servisních služeb v oblasti procesní analýzy, zabezpečení strojů a strojních zařízení a automatizace výrobních procesů. Naši aplikační specialisté dokáží implementovat sofistikované kamerové systémy pro rychlou a přesnou kontrolu tvarů a měření rozměrů, široké škály produktů ve všech typech průmyslu, stejně tak jako bezpečnostní systémy dle současných norem a předpisů.

sick predstaveni 1

Bezpečnost provozovaného stroje

Důležitým zákonem, který výrazně ovlivňuje nejen pracovní život našich zákazníků, ale i bezpečnostní části našeho servisního oddělení, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V tomto nařízení se mimo jiné v § 3, článku (1) říká: "Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízení jsou" a v odstavci d) je uvedeno: "vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene". Mnoho našich zákazníků se snaží tuto část zákonného požadavku splnit, ale často neví jak. V tomto okamžiku přichází na scénu servisní tým společnosti SICK. Aplikační specialista provede zdarma prvotní obhlídku a navrhne pracovní postup, tak aby vyvrcholením projektu bylo, že zákazník provozuje bezpečný stroj. V následných krocích bezpečnostní specialisté provedou analýzu rizika, na jejímž základě navrhnou bezpečnostní koncept a následně projektové oddělení vytvoří projektovou nabídku. Po přijetí objednávky se vyrobí případné mechanické prvky, držáky, kryty atd., změny v bezpečnostních obvodech se zakreslí do dokumentace, nebo se vytvoří dokumentace nová, případně se vytvoří další potřebné dokumenty, např. návody pro obsluhu či údržbu. Po provedení všech prací, před předáním díla uživateli, se provede Akreditovaná inspekce, unikátní produkt, který firma SICK na českém trhu nabízí již od roku 2003.

Akreditované inspekce ovšem neprovádíme pouze při dokončení projektů, ale hlavně u všech provozovatelů strojních zařízení, kterým záleží na bezpečnosti jejich zaměstnanců, tak jak je to mimo jiné uvedeno v § 101 a § 102 zákoníku práce.
Navíc nařízení vlády č. 378/2001 Sb., také říká, viz § 4, článek (1): Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna... a dále v článku (2) stejného paragrafu stojí: Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců... Z toho se dá usuzovat (zákony jsou o jejich výkladu), že provozovatel má před uvedením strojního zařízení zkontrolovat bezpečnost provozu tohoto zařízení a následně má toto zařízení zkontrolovat minimálně jednou za 12 měsíců.
Často se mě zákazníci ptají, zda si tuto kontrolu mohou provádět sami. Vzhledem k tomu, že ze zákona jasně nevyplývá, kdo tuto kontrolu může provádět, je moje odpověď vždy stejná. Tuto kontrolu by měl vždy provádět člověk, který si je vědom zodpovědnosti, která mu z této činnosti vyplyne, ale hlavně má dostatečně hluboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečení strojních zařízení.
A je tedy víceméně „jedno", zda je to vlastní zaměstnanec nebo externí subjekt. Proto je nejjednodušší využít služeb bezpečnostního oddělení firmy SICK. Všech sedm bezpečnostních specialistů společnosti SICK prošlo dlouhodobým školením v mateřské společnosti v Německu, a mají tedy nejenom hluboké teoretické znalosti, ale po tisících provedených inspekcích mají i ohromné praktické zkušenosti z různorodých provozů a způsobů zabezpečení různých strojních zařízení. Navíc máme akreditaci na provádění těchto bezpečnostních inspekcí, takže můžeme našim zákazníkům nabídnout ověřený a kontrolovaný servisní produkt.

sick predstaveni 2

Bezpečnost nových strojů

Výrobce strojního zařízení samozřejmě nejvíce zajímá, aby dodal provozovatelům funkční a kvalitní strojní zařízení. Nesmí ovšem, a to už během konstruování stroje, zapomenout na směrnici o strojích ve znění českého Nařízení vlády č.176/2008 Sb. Zde jsou stanoveny základní požadavky, které musí výrobce splnit, aby mohl strojní zařízení uvést na trh EU.
Primární podmínkou zkonstruování bezpečného stroje je to, že se provede analýza rizika, viz kapitolu 1, přílohy č. 1. Zde je uvedeno: Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení... I zde nastupují specialisté firmy SICK. Totiž ne každá firma, která vyrábí strojní zařízení má znalosti nebo kapacitu na to, aby toto posouzení provedla. Proto se čím dál víc výrobců obrací na firmu SICK s žádostí o pomoc při zabezpečení i nových strojů.
Velmi běžným způsobem zabezpečení strojního zařízení je použití optoelektronických bezpečnostních prvků, například lze zakládací místo, zabezpečit unikátní bezpečnostní kamerou V300WS, viz obrázek. Nejen, že je nutné je správným
a tedy bezpečným způsobem zapojit do řídicího systému stroje, je také velice důležité je umístit do tzv. bezpečné vzdálenosti, viz Příloha č. 1, kapitola 1.4.1. Obecné požadavky – Ochranné kryty a ochranná zařízení, bod e):... musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od nebezpečného prostoru, protože kapitola 1.4.3. říká, Ochranná zařízení musí být navržena a zabudována do řídicího systému tak, aby za a) pohybující se části nemohli být spuštěny, pokud jsou v dosahu obsluhy a za b) se osoby nemohly dotknout pohybujících se částí, jestliže už byly spuštěny.
Nejen, že navrhneme vhodný optoelektronický prvek z našeho širokého portfolia, ale navrhneme jeho vhodnou integraci do řídicího systému stroje, změříme akreditovaným způsobem doběhový čas stroje a dle požadavků ČSN EN ISO 13855 vypočteme správnou, tedy dostatečnou bezpečnou vzdálenost pro jeho bezpečné umístění.

Co je tedy akreditovaná inspekce?

Během akreditované inspekce bezpečnostních prvků ověřujeme:

  • správné umístění a nastavení bezpečnostního zařízení (inspekci lze provést i v případě, že jsou použity bezpečnostní prvky od jiných výrobců)
  • zda jsou bezpečnostní prvky zapojeny do řídicího systému stroje podle platných předpisů a norem
  • že dokumentace souhlasí se stávajícím zapojením
  • že je dodržena bezpečná vzdálenost
  • velikost a umístění krytů, plotů a jiných mechanických zábran
  • správnou funkci bezpečnostních spínačů a zámků
  • správnou funkci, umístění a zapojení tlačítka opětovného spuštění
  • a další

Výsledkem inspekce je vydaný inspekční protokol a v případě pozitivního výsledku i inspekční známka, která znamená, že stroj je možné provozovat bezpečným způsobem, a že jeho provozovatel splnil požadavky uvedené v bodu e) paragrafu 2 a odstavce 1 a 2, § 4 nařízení vlády č. 348/2001, Sb.

A taky vás vyškolíme

Jak jsem se již zmínil, ne každý provozovatel nebo i konstruktér zná všechny potřebné zákony, normy nebo předpisy. Firma SICK nabízí školení o legislativě a o její praktické aplikaci, o provádění analýzy rizika i o používání sw SISTEMA.

A co konkurence?

Občas se stane, že konkurenční „specialisté" kritizují firmu SICK, cituji: „SICK bere tu bezpečnost moc vážně". A mají pravdu, bereme to vážně, protože si uvědomujeme zodpovědnost, kterou máme. Jedná se totiž o zdraví a někdy i o život.

Jakýkoliv servisní zásah je možné objednat telefonicky na čísle 257 911 850 nebo můžete použít email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

sick logo

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel.: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.sick.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.