Ověření a validace bezpečnostních požadavků a ochranných opatření průmyslových robotů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Výrobce robota musí poskytnout podklady pro ověření a validaci konstrukce a uspořádání robotů včetně příslušných zařízení bezpečnostní ochrany v souladu s principy popsanými v ČSN EN ISO 10218-1.

Posouzení rizika by mělo být prověřeno pro přiřazení všech rozumně předvídatelných nebezpečí, které byly identifikovány a přijata nápravná opatření.
Jelikož ne všechna nebezpečí identifikovaná v příloze A normy ČSN EN ISO 10218-1 jsou aplikovatelná na všechny roboty, úroveň rizika spojeného s danou nebezpečnou situací nebude u všech robotů stejná. Bude potřeba provést posouzení rizika pro určení, zda příslušná ochranná opatření jsou vhodná pro daný robot.

validace robotu

Metody ověření a validace

Ověření a validace může být provedena metodami zahrnujícími, ale ne pouze:

  • A vizuální kontrolou;
  • B praktickými zkouškami;
  • C měřením;
  • D pozorováním během provozu;
  • E přezkoušením aplikačních specifických schémat, obvodových diagramů a konstrukční dokumentace;
  • F přezkoumání posouzení rizika ve vztahu k danému úkolu;
  • G přezkoušením specifikací a informací pro použití, viz tabulka 1.

Požadované ověření a validace

Seznam normy ČSN EN ISO 10218-1 v příloze F specifikuje požadavky na vlastnosti, které jsou identifikovány jako základní pro bezpečnost robota a které musí být ověřeny nebo validovány, nebo použitím obou způsobů. Použitím příslušných metod, musí být vyhodnoceny požadavky, zda jsou dostatečně splněny konstrukcí a provedením robota.
Je odpovědností výrobce zajistit, aby všechny aplikovatelné položky byly buď ověřeny nebo validovány případně oboje.

Prostředky ověření bezpečnostních požadavků a opatření

Tabulka 1 uvádí specifické požadavky na vlastnosti, které jsou identifikovány jako základní co se týká bezpečnosti robota, které musí být ověřeny nebo validovány nebo obojí.

validace robotu 2

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku