Architektura sítě průmyslové automatizace

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V moderních sítích průmyslové automatizace se obvykle používá pětivrstvý model hierarchie komunikace. Popisuje požadované vybavení, architekturu sítě, režimy komunikace mezi zařízeními a povahu toku informací a jeho řízení.

Níže je popsána pětivrstvá hierarchie.

Úroveň pole

Polní úroveň zahrnuje senzory, akční členy, spínače atd., které tvoří procesní zařízení. Senzory poskytují informace o procesních proměnných (teplota, tlak, průtok, hladina atd.) a předávají signály na úroveň I/O (vstup/výstup). Tyto signály jsou poté předány pohonům, které řídí otevírání/zavírání ventilů nebo spouštění/zastavování čerpadel.

site automatizace 2021 1

Úroveň I/O

Hlavním účelem úrovně I/O je spojit dohromady vstupní a výstupní signály. Signály ze senzorů jsou směrovány do regulátorů a signály z regulátorů jsou směrovány do akčních členů.

Úroveň řízení

Na úrovni řízení jsou zpracovávány signály ze senzorů (umístěných v poli) a na základě požadovaných výstupů procesu jsou generovány příkazy k akčním členům.
V této vrstvě jsou obvykle programovatelné logické ovladače (PLC), distribuovaný řídicí systém (DCS) a dohledové řízení a sběr dat (SCADA).

site automatizace 2021 2

Úroveň HMI

Úroveň rozhraní HMI (Human Machine Interface) se primárně týká organizovaného a systematického zobrazování operací zařízení předávaných z úrovně řízení. Sběr dat, správa aktiv, nástroje pro plánování údržby atd. Se v této vrstvě používají pro lepší správu procesů. Provozovatelé mají k dispozici celé informace o zařízení prostřednictvím schematického znázornění a mohou přijmout nápravná opatření pro jakoukoli proměnnou procesu, aby zabránili nebo napravili její alarmovou situaci. Další dostupnou možností na této úrovni je protokolování alarmů, generování historických zpráv, audit trail atd.

Podniková úroveň

Na podnikové úrovni proudí veškeré informace do systému Management Information System (MIS). Zde se provádí manažerské rozhodování, jako je objednávání, plánování výroby, fakturace, přeprava, budoucí plánování atd., prostřednictvím různých softwarových nástrojů.

site automatizace 2021 3

Síť na podnikové úrovni lze dokonce rozšířit nad rámec příslušné sítě automatizace závodu např. pro posouzení tržního scénáře. kdy je vyžadována dostupnost informací také od jiných výrobních závodů. V takových případech je síť automatizace závodu propojena k internetu. Toto zařízení umožňuje personálu získat přístup
k užitečným informacím o výrobě z kterékoli části světa. Pětivrstvá struktura sítě průmyslové automatizace je znázorněna na obr. 3.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2021

ElektroPrůmysl.cz, únor 2021

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Volně svorkovatelné konektory s technologií ecolink Volně svorkovatelné konektory jsou vhodné pro hygienická a vlhká prostředí, do drsných a obtížných podmínek, pro elektromagentická pole při svařování a pro oblasti s nebezpečím výbuchu.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.

Najdete nás na Facebooku