Pracovní skupina se seznámila s provozními daty administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Loňský podzim přinesl dlouho očekávané výsledky a srovnání očekávaných a skutečných parametrů budovy po roce provozu, fungování elektrické sálavé otopné soustavy i řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a klimatizace.

Podrobně hodnotila kompletní provozní data objektu schůzka pracovní skupiny, které se v září loňského roku kromě zástupců společnost Fenix Trading účastnili i pracovníci ČEZ, ERÚ, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších subjektů (UCEEB, tzb-info.cz, AERS apod.). Účastnící schůzky byli formou prezentací seznámeni z ročními zkušenostmi z provozu administrativního centra Fenix Trading, prezentován byl i nový projekt – špičkovací stanici SAS, která je testována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Z prezentací i následné diskuse vyplynulo, že základní cíle projektu jsou naplňovány. Rovněž se ukázalo, že prvotní nastavení a sladění instalovaných systémů není triviální záležitostí a dům tak pracoval v optimálním režimu až po nutných úpravách od poloviny ledna 2017. Zástupci ministerstev a státní správy projevili zájem o rozšíření činnosti skupiny i na sledování výsledků provozu špičkovací akumulační stanice (SAS). Sledování administrativní budovy Fenix v Jeseníku pokračuje a výsledkem bude závěrečná zpráva, shrnující poznatky z dvouletého provozu.

fenix data jeseniky 2018 1
Dohodnuto bylo také, že v zimním období proběhne na základě zadání ČVUT-TZB ověření energetické náročnosti přerušovaného a nepřerušovaného provozu vytápění v průběhu pracovního týdne. UCEEB se pokusí vypracovat pomůcku pro projektanty, určující nejvhodnější kombinace FVE a velikosti bateriového úložiště v návaznosti na očekávanou celkovou spotřebu energie. MPO, ERU a ČEPS posoudí možnosti zatraktivnění a rychlejšího rozšíření sledovaného konceptu pro uživatele těmito možnými úpravami:

  • vzhledem k prokázaným schopnostem systému reagovat na požadavky operátora sítě - a to jak v omezení vlastního odběru, tak i v aktivní řízené dodávce energie do sítě - umožnit u tohoto systému tzv. net metering
  • vzhledem k tomu, že se prokázala schopnost tohoto konceptu flexibilně poskytovat systémové služby při řízení sítě, mělo by dojít k výraznému snížení či úplnému odnětí poplatků za systémové služby – uživatelé tohoto systému budou investovat do toho, aby tyto systémové služby byli připraveni řízeně poskytovat a nikoliv je čerpat jako běžní uživatelé,
  • MŽP již ve svém programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu jak na střešní FVE, tak na bateriová úložiště,
  • na uvedená témata proběhnou individuální schůzky, na kterých by měly být projednány možnosti zatraktivnění tohoto konceptu pro uživatele.

fenix data jeseniky 2018 2

Loňské výsledky fungování administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

Porovnání očekávaných a skutečných výsledků po roce provozu
Skutečná spotřeba objektu (25 126 kWh) byla o 7% nižší, než očekávaná roční spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie na vytápění byla vzhledem k chladné a delší zimě vyšší – průměrná teplota od října 2016 do února 2017 byla 2°C pod dlouhodobým průměrem. Podíl spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV (12 402 kWh) na celkové spotřebě nové kancelářské budovy představoval 49%, samotné vytápění (12 045 kWh) pak 48%. Instalovaná fotovoltaická elektrárna (FVE) má maximální roční výkon 7 200 kWh, v hodnoceném období však vyprodukovala jen 6 050 kWh. Důvodem nižší výroby FVE bylo její původní primární nastavení - v žádném případě nemělo docházet k přelivu energie do sítě, a to i za cenu snížení výkonu FVE. V roce 2017 již byly parametry upraveny tak, aby zejména v letních měsících, kdy je nízká spotřeba a velká výroba FVE, docházelo v případě poptávky operátora sítě k tzv. řízeným přetokům. Bylo ověřeno, že tento model řízených dodávek je plně funkční a může poskytovat výhody jak při řízení sítě, tak i samotným uživatelům. Proto se domníváme, že je na čase zahájit diskusi o možnosti zavedení tzv. net meteringu pro tyto aplikace.

fenix data jeseniky 2018 3

Provoz bateriového úložiště s kapacitou 26 kW
Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby budovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Úložiště v třífázovém zapojení rovněž výrazně přispívá ke zrovnoměrnění odběru energie v jednotlivých fázích. Při odstavení trafostanice byl rovněž ověřen autonomní provoz v případě výpadku energie – budova fungovala od 6,00 do 20 hod zcela bez omezení a přechod na bateriové úložiště neznamenal žádný výpadek technologií. V praxi odzkoušena byla také možnost využití baterie pro odbourávání špiček a snížení hodnoty hlavního jističe. Budova tak mohla být i v zimním období provozována s jističem 3x 25 A, ačkoliv by jí výkonově odpovídal spíš jistič 3x40 A.

fenix data jeseniky 2018 4

Elektrický sálavý topný systém s individuálním řízení každého prostoru (instalováno 9 kW)
Spotřeba energie na vytápění byla vyšší než předpoklad a dosáhla v období od října 2016 do května 2017 hodnoty 12 045 kWh. Důvodů bylo několik – například automatický režim venkovních žaluzií bránil využití plánovaných tepelných zisků, tato závada však byla v průběhu prosince 2016 odstraněna. Obecně byly náklady na vytápění o 8-10 % vyšší, než v uplynulé topné sezoně - průběh denních teplot od října do února byl cca 2°C pod dlouhodobým průměrem, topná sezona navíc skončila až v průběhu května 2017. Nepodařilo se prokázat výhodnost přerušovaného vytápění v průběhu pracovního týdne. Zatímco ráno docházelo u režimu s nočním útlumem k výrazným odběrovým špičkám, energetické úspory nebyly prokázány. Test se bude opakovat v dalším topném období. Celkově topný systém velmi flexibilně reagoval jak na změny teplot, tak i na obsazenost jednotlivých vytápěných zón.

fenix data jeseniky 2018 5

Řízená ventilace s rekuperací – chlazení, klimatizace
V průběhu prvních pěti měsíců provozu docházelo k nastavování systému s cílem zajistit optimální reakci na hladinu CO2 v jednotlivých prostorách a jejich provětrávání. V letních měsících byla nastavena teplota vstupního vzduchu na 20°C, v zimních měsících pak na teplotu vystupujícího vzduchu. V létě bylo nastaveno intenzivní noční provětrávání budovy v případě vysokých denních teplot. To umožňuje vyřazení multisplitové klimatizační jednotky a významné snížení nákladů na chlazení. Roční spotřeba energie na ventilaci celého objektu představovala 980 kWh, na provoz multisplitu pak 350 kWh.

fenix data jeseniky 2018 6

Další postup
Data se průběžně shromažďují on-line na cloudu UCEEB a všichni zúčastnění k nim mají přístup. Závěrečná zpráva je pak naplánována na konec října 2018 a bude obsahovat hodnocení dvouletého provozu administrativní budovy ve všech aspektech. Pracovní skupina poté posoudí vytvoření vhodných podmínek pro rozšíření konceptu. Vzhledem k tomu, že již předběžné výsledky tohoto projektu avizují reálnost a dosažitelnost stanovených cílů, rozhodla se společnost Fenix v dané oblasti dále pokročit - v prosinci 2016 byl založen start-up AERS s.r.o. (Advanced energy storage systems), připravující modulární systém AES, pokrývající danou oblast od malých aplikací (10 kWh) pro byty a malé RD až po 1000 kWh pro nákupní centra, výrobní, zemědělské budovy i pro oblast služeb. V současnosti je také ve výrobním areálu Fenix v Jeseníku dokončován projekt bateriového úložiště (640 kWh), spolupracujícího se střešní FVE 24 kWp. Cílem je snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hod), řízení ¼ hod maxima a odstranění krátkodobých výpadků, které mohou způsobit významné škody. Data z tohoto projektu budou opět dostupná na serveru UCEEB. Již dnes je možné říct, že sledovaný koncept slibuje zajímavou návratnost již při stávajících cenách úložišť a v jeho rozvoji vidíme velký potenciál pro budoucnost.

Více informací o provozu nové administrativní budovy najdete na internetových stránkách www.fenixgroup.cz.

Fenix Trading s.r.o.
Slezská 2, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 495 302
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.fenixgroup.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku