Pracovní skupina se seznámila s provozními daty administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Loňský podzim přinesl dlouho očekávané výsledky a srovnání očekávaných a skutečných parametrů budovy po roce provozu, fungování elektrické sálavé otopné soustavy i řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a klimatizace.

Podrobně hodnotila kompletní provozní data objektu schůzka pracovní skupiny, které se v září loňského roku kromě zástupců společnost Fenix Trading účastnili i pracovníci ČEZ, ERÚ, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších subjektů (UCEEB, tzb-info.cz, AERS apod.). Účastnící schůzky byli formou prezentací seznámeni z ročními zkušenostmi z provozu administrativního centra Fenix Trading, prezentován byl i nový projekt – špičkovací stanici SAS, která je testována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Z prezentací i následné diskuse vyplynulo, že základní cíle projektu jsou naplňovány. Rovněž se ukázalo, že prvotní nastavení a sladění instalovaných systémů není triviální záležitostí a dům tak pracoval v optimálním režimu až po nutných úpravách od poloviny ledna 2017. Zástupci ministerstev a státní správy projevili zájem o rozšíření činnosti skupiny i na sledování výsledků provozu špičkovací akumulační stanice (SAS). Sledování administrativní budovy Fenix v Jeseníku pokračuje a výsledkem bude závěrečná zpráva, shrnující poznatky z dvouletého provozu.

fenix data jeseniky 2018 1
Dohodnuto bylo také, že v zimním období proběhne na základě zadání ČVUT-TZB ověření energetické náročnosti přerušovaného a nepřerušovaného provozu vytápění v průběhu pracovního týdne. UCEEB se pokusí vypracovat pomůcku pro projektanty, určující nejvhodnější kombinace FVE a velikosti bateriového úložiště v návaznosti na očekávanou celkovou spotřebu energie. MPO, ERU a ČEPS posoudí možnosti zatraktivnění a rychlejšího rozšíření sledovaného konceptu pro uživatele těmito možnými úpravami:

  • vzhledem k prokázaným schopnostem systému reagovat na požadavky operátora sítě - a to jak v omezení vlastního odběru, tak i v aktivní řízené dodávce energie do sítě - umožnit u tohoto systému tzv. net metering
  • vzhledem k tomu, že se prokázala schopnost tohoto konceptu flexibilně poskytovat systémové služby při řízení sítě, mělo by dojít k výraznému snížení či úplnému odnětí poplatků za systémové služby – uživatelé tohoto systému budou investovat do toho, aby tyto systémové služby byli připraveni řízeně poskytovat a nikoliv je čerpat jako běžní uživatelé,
  • MŽP již ve svém programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu jak na střešní FVE, tak na bateriová úložiště,
  • na uvedená témata proběhnou individuální schůzky, na kterých by měly být projednány možnosti zatraktivnění tohoto konceptu pro uživatele.

fenix data jeseniky 2018 2

Loňské výsledky fungování administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

Porovnání očekávaných a skutečných výsledků po roce provozu
Skutečná spotřeba objektu (25 126 kWh) byla o 7% nižší, než očekávaná roční spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie na vytápění byla vzhledem k chladné a delší zimě vyšší – průměrná teplota od října 2016 do února 2017 byla 2°C pod dlouhodobým průměrem. Podíl spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV (12 402 kWh) na celkové spotřebě nové kancelářské budovy představoval 49%, samotné vytápění (12 045 kWh) pak 48%. Instalovaná fotovoltaická elektrárna (FVE) má maximální roční výkon 7 200 kWh, v hodnoceném období však vyprodukovala jen 6 050 kWh. Důvodem nižší výroby FVE bylo její původní primární nastavení - v žádném případě nemělo docházet k přelivu energie do sítě, a to i za cenu snížení výkonu FVE. V roce 2017 již byly parametry upraveny tak, aby zejména v letních měsících, kdy je nízká spotřeba a velká výroba FVE, docházelo v případě poptávky operátora sítě k tzv. řízeným přetokům. Bylo ověřeno, že tento model řízených dodávek je plně funkční a může poskytovat výhody jak při řízení sítě, tak i samotným uživatelům. Proto se domníváme, že je na čase zahájit diskusi o možnosti zavedení tzv. net meteringu pro tyto aplikace.

fenix data jeseniky 2018 3

Provoz bateriového úložiště s kapacitou 26 kW
Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby budovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Úložiště v třífázovém zapojení rovněž výrazně přispívá ke zrovnoměrnění odběru energie v jednotlivých fázích. Při odstavení trafostanice byl rovněž ověřen autonomní provoz v případě výpadku energie – budova fungovala od 6,00 do 20 hod zcela bez omezení a přechod na bateriové úložiště neznamenal žádný výpadek technologií. V praxi odzkoušena byla také možnost využití baterie pro odbourávání špiček a snížení hodnoty hlavního jističe. Budova tak mohla být i v zimním období provozována s jističem 3x 25 A, ačkoliv by jí výkonově odpovídal spíš jistič 3x40 A.

fenix data jeseniky 2018 4

Elektrický sálavý topný systém s individuálním řízení každého prostoru (instalováno 9 kW)
Spotřeba energie na vytápění byla vyšší než předpoklad a dosáhla v období od října 2016 do května 2017 hodnoty 12 045 kWh. Důvodů bylo několik – například automatický režim venkovních žaluzií bránil využití plánovaných tepelných zisků, tato závada však byla v průběhu prosince 2016 odstraněna. Obecně byly náklady na vytápění o 8-10 % vyšší, než v uplynulé topné sezoně - průběh denních teplot od října do února byl cca 2°C pod dlouhodobým průměrem, topná sezona navíc skončila až v průběhu května 2017. Nepodařilo se prokázat výhodnost přerušovaného vytápění v průběhu pracovního týdne. Zatímco ráno docházelo u režimu s nočním útlumem k výrazným odběrovým špičkám, energetické úspory nebyly prokázány. Test se bude opakovat v dalším topném období. Celkově topný systém velmi flexibilně reagoval jak na změny teplot, tak i na obsazenost jednotlivých vytápěných zón.

fenix data jeseniky 2018 5

Řízená ventilace s rekuperací – chlazení, klimatizace
V průběhu prvních pěti měsíců provozu docházelo k nastavování systému s cílem zajistit optimální reakci na hladinu CO2 v jednotlivých prostorách a jejich provětrávání. V letních měsících byla nastavena teplota vstupního vzduchu na 20°C, v zimních měsících pak na teplotu vystupujícího vzduchu. V létě bylo nastaveno intenzivní noční provětrávání budovy v případě vysokých denních teplot. To umožňuje vyřazení multisplitové klimatizační jednotky a významné snížení nákladů na chlazení. Roční spotřeba energie na ventilaci celého objektu představovala 980 kWh, na provoz multisplitu pak 350 kWh.

fenix data jeseniky 2018 6

Další postup
Data se průběžně shromažďují on-line na cloudu UCEEB a všichni zúčastnění k nim mají přístup. Závěrečná zpráva je pak naplánována na konec října 2018 a bude obsahovat hodnocení dvouletého provozu administrativní budovy ve všech aspektech. Pracovní skupina poté posoudí vytvoření vhodných podmínek pro rozšíření konceptu. Vzhledem k tomu, že již předběžné výsledky tohoto projektu avizují reálnost a dosažitelnost stanovených cílů, rozhodla se společnost Fenix v dané oblasti dále pokročit - v prosinci 2016 byl založen start-up AERS s.r.o. (Advanced energy storage systems), připravující modulární systém AES, pokrývající danou oblast od malých aplikací (10 kWh) pro byty a malé RD až po 1000 kWh pro nákupní centra, výrobní, zemědělské budovy i pro oblast služeb. V současnosti je také ve výrobním areálu Fenix v Jeseníku dokončován projekt bateriového úložiště (640 kWh), spolupracujícího se střešní FVE 24 kWp. Cílem je snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hod), řízení ¼ hod maxima a odstranění krátkodobých výpadků, které mohou způsobit významné škody. Data z tohoto projektu budou opět dostupná na serveru UCEEB. Již dnes je možné říct, že sledovaný koncept slibuje zajímavou návratnost již při stávajících cenách úložišť a v jeho rozvoji vidíme velký potenciál pro budoucnost.

Více informací o provozu nové administrativní budovy najdete na internetových stránkách www.fenixgroup.cz.

Fenix Trading s.r.o.
Slezská 2, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 495 302
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.fenixgroup.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2022

ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

Číslo je zaměřené na energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku