Necelý rok provozu administrativní budovy Fenix Trading v Jeseníku ve standardu nZEB přinesl zajímavé poznatky

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nové administrativní centrum je v provozu teprve od června 2016 a na první výsledky měření jeho reálného provozu si ještě budeme muset počkat, přesto již první měsíce přinesly investorovi, společnosti Fenix Trading z Jeseníku, velmi zajímavé poznatky.

V plně elektrifikované budově není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická. Vytápění je řešeno elektrickými sálavými systémy FENIX s individuálním řízením jednotlivých prostor, decentralizovaný ohřev TUV malými akumulačními zásobníky v místě spotřeby, samozřejmostí je řízená ventilace s rekuperací a multisplitová jednotka pro individuální chlazení každého prostoru. Zvolený systém je velmi flexibilní a umožňuje řešit i velmi malé dodávky tepla či chladu individuálně a beze ztrát dle okamžitých potřeb.

Tři překvapení v průběhu výstavby a provozu

Prvním, velmi zajímavým poznatkem byla skutečnost, že tuto, svým řešením velmi nadstandardní budovu, je možno v případě pečlivé projektové přípravy postavit za náklady odpovídající dnešním běžným stavbám! Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT byly voleny jednotlivé konstrukce tak, aby splňovaly požadavky na nZEB jako celek a byly tak zpracovány různé varianty pro jejich jednotlivé konstrukce. Poté byla provedena nákladová analýza jednotlivých variant s cílem nalézt nejekonomičtější řešení.

fenix jeseniky 2017 1
Je evidentní, že při řádné předprojektové a projektové přípravě je možno dosáhnout i u těchto vysoce nadstandardních objektů naplněných technologiemi cen srovnatelných se standardními budovami.

Celkové investiční náklady stavby

 • Obestavěný prostor - 1 750 m3
 • Celkové náklady (bez FVE a baterií) - 13 642 tis. Kč
 • Náklady na m3 - 7 795 Kč/m3
 • Celkové nákladyn(včetně FVE a baterií) - 14 959 tis. Kč
 • Náklady na m3 - 8 547 Kč/m3
 • Dnešní standardní náklady u běžných budov stejného účelu (CS ÚRS) - 7 700- 8 300 Kč/m3

Druhým překvapením je návratnost tepelného čerpadla. Pro porovnání byla dodavatelská firma zajišťující i dodávky teplovodních systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda požádána o zpracování nabídky na tento alternativní systém sloužící k dodávce tepla, ohřevu TUV i k chlazení daných prostor. Z kalkulací je zřejmé, že i když jsou tepelná čerpadla (TČ) vynikající technologie, zejména v případě velkých spotřeb energie, v daném konceptu jsou jejich hodnoty návratnosti vysoce nad hranicí životnosti. Instalace TČ do podobných velmi úsporných staveb tak nedává ekonomický smysl! Pro úplnost je nutno dodat, že systémy využívající vody jako nositele tepla či chladu jsou v obdobných budovách výrazně méně flexibilní než navržené řešení a poskytují tak výrazně nižší komfort než zvolená varianta.

fenix jeseniky 2017 2

Porovnání systémů - návratnost investice (porovnání zvoleného systému a TČ)

 • Přímotopný systém 9 kW (velkoplošné sálavé vytápění, sálavé panely, centrální regulace s možností vzdálené správy, ovládající individuálně každý prostorsamostatně) - 174 tis. Kč
 • Klimatizace multisplit 11 kW + TUV 3 kW- u obou systémů přesně a flexibilní řízené dodávky tepla a chladu do požadovaných prostor - 193 tis. Kč
 • Tepelné čerpadlo a teplovodní systém - velká setrvačnost systému, nízká flexibilita i schopnost reakce na tepelné zisky v jednotlivých prostorách - 661 tis. Kč
 • Rozdíl TČ vs. přímotopné vytápění a klimatizace - 294 tis. Kč
 • Celková spotřeba energie na vytápění, TUV - 9.335 kWh/rok
 • Maximální možná úspora při použití TČ - 4.700 kWh/rok

Návratnost investice do TČ (při dnešních cenách elektrické energie) 28 let

Třetím překvapením je vysoká životnost použitých baterií. Životnost baterie v daném režimu vycházela k 30. září 2016 na 31 let, k 15. únoru 2017 se o něco zkrátila, přesto dosahuje vynikajících 28 let. Cílem bylo sladit životnost baterie s očekávanou životností FVE - a naměřené údaje ukazují, že cíl je zatím dosažen. Použité baterie přitom nejsou absolutním vrcholem současné nabídky – už dnes na trhu běžně figurují baterie se životností dvojnásobnou!

fenix jeseniky 2017 3

Zajímavé výsledky provozu budovy

Ve čtvrtek 1. září 2016 byl teplý a sluneční den, teploty mezi 10. a 18. hodinou se pohybovaly v rozmezí od 25 do 32°C. V objektu přitom fungovala pouze řízená ventilace – chlazení bylo vypnuto. Řízená ventilace využívá výrazného rozdílu denních a nočních teplot v dané klimatické oblasti a v případě dosažení vnitřní teploty 25°C následuje noční intenzivní provětrávání prostoru. Všechny sledované hodnoty kvality vnitřního prostředí se přitom i za těchto podmínek pohybovaly v průběhu pracovní doby ve stanovených limitech. Vybavení objektu umožňuje udržení stanoveného odběru elektrické energie z vnější sítě a to bez ohledu na samotnou spotřebu objektu – v tomto případě byla spotřeba energie ze sítě v průběhu 24 hod 5 kWh. Celková spotřeba energie v objektu byla v daných 24 hodinách cca 34 kWh, přičemž 29 kWh bylo kryto výrobou FVE a dodávkou z bateriového úložiště, zbylých 5 kWh byla dodávka ze sítě.

fenix jeseniky 2017 4

Současný stav

Dosavadní průběh naznačuje, že celková roční spotřeba elektrické energie objektu bude nižší než předpokládaná a to i přes to, že dosavadní průběh zimy byl teplotně významně podnormální. Průběh provozu prokázal, že uvedený koncept zajišťuje 100% využití vlastní vyrobené energie z FVE v objektu. Z dosavadních výsledků je zřejmé, že systém eliminuje přetoky do sítě a to i v jednotlivých fázích. V letním období se prokázalo, že v daných klimatických podmínkách je použití klimatizace nadbytečné, v případě potřeby postačuje využití řízené ventilace pro noční intenzivní provětrávání. V zimních měsících se naopak prokazuje vysoká flexibilita použitých sálavých topných systémů, rychle a účinně reagujících na aktuální situaci v každém prostoru a plně využívajících tepelné zisky (technika, lidé, oslunění). Sálavý topný systém spolu s řízenou ventilací po celou dobu zajišťoval vhodné mikroklimatické podmínky ve všech sledovaných parametrech.

fenix jeseniky 2017 5

Více informací o provozu nové administrativní budovy najdete na internetových stránkách www.fenixgroup.cz.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku