Školení - Legislativní požadavky pro nová a provozovaná strojní zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. Vás zve na odborné školení zaměřené na Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

titulka formular

Termín konání:
20. - 21. 9. 2017

Místo konání:
Hotel Na Statku, Nepřevázka 1, Mladá Boleslav

Seminář je rozdělen do dvou dnů a je možné se přihlásit na každý den zvlášť. První den bude zaměřen na legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.). Druhý den bude zaměřený na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Program dne 20. 9. 2017

Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)

8:00-8:30 prezentace účastníků

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků evropských směrnic, které se vztahují na stanovené výrobky.
 • Základní požadavky a ustanovení Zákona 22/1997 Sb. v platném znění a Zákona 90/2016 Sb.
 • Směrnice 2006/42/ES – definice, rozsah a způsob použití.

9:45 – 11:45

 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.

14:15 – 17:00

 • Základní požadavky a uplatnění harmonizovaných norem ČSN EN ISO 12100, ISO TR 14121-2; ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN ISO 14119, ČSN EN ISO 14120, ČSN EN ISO 13857, atd.

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Program dne 21. 9. 2017

Legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

8:00-8:30 prezentace účastníků

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků zrušené evropské Směrnice 89/655/EHS, která je zavedena v legislativě České republiky jako NV ČR č. 378/2001 Sb. a stávající platné Směrnice 2009/104/ES.
 • Názvosloví a minimální požadavky na provozované strojní zařízení dle výše uvedené platné Směrnice a NV ČR.
 • Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) – požadavky, obsah, aj.

9:45 – 11:45

 • Posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení, vypracování protokolu.
 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, která je v legislativě České republiky zavedena jako NV ČR č. 176/2008 Sb., a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna).

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Postup při odstraňování nedostatků, které byly zjištěny při posouzení bezpečnosti – uvedení zařízení do souladu s NV ČR č. 378/2001 Sb. Postupy v návaznosti na stávající harmonizované normy.
 • Dokumentace, kontroly, revize, měření doběhu provozovaných strojních zařízení – četnost, rozsah, aj.

14:15 – 17:00

 • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče. Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – EN 62061 nebo EN ISO 13849). Celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli)
 • Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000).

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Organizační pokyny

Termín konání: 20.- 21.9.2017 (od 8:00 do 17:00).

Místo konání: Hotel Na Statku, Nepřevázka 1, Mladá Boleslav (www.hesomb.cz)

Účastnický poplatek:

 • Účast jen první den: 3.400,-Kč/os vč. DPH
 • Účast jen druhý den: 3.400,-Kč/os vč. DPH
 • Účast oba dva dny: 6.550,- Kč/os vč. DPH

Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník v tištěné podobě a kompletní slidy z přednášek.

Ubytování: Ubytování si zařizuje každý účastník sám. Lze si objednat ubytování v Hotelu na Statku, kde se školení pořádá.

Celková doba školení: 16 hodin.

Přihlášení na školení: Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky je do 7.9.2017. Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po telefonní domluvě účasti u organizátora školení.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, který naleznete na www.elektroprumysl.cz nebo www.systemotronic.cz. nebo na kontaktech u organizátora školení. Přihlásit se můžete pouze na vybraný den nebo na oba dva dny školení.
O úspěšném přihlášení budete informováni e-mailem, který bude obsahovat podrobnosti k Vaší účasti a pokyny k uhrazení účastnického poplatku.

Kapacita odborného školení: Maximální počet účastníků je omezen na 40 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte.

Občerstvení: V ceně školení je na každý den zajištěn coffeebreak o pauze a oběd s nápojem (0,5l točené limo/pivo).

Zakončení školení: Certifikátem o absolvování, který bude předán po skončení školení.

Školení je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Organizátor školení:

SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38 | 602 00 Brno | Czech Republic
IČO: 41601564 | DIČ: CZ41601564
Tel. +420 538 707 111 | Fax +420 538 707 110
www.systemotronic.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ve spolupráci s časopisem ElektroPrůmysl.cz.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl rijen 2018 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Číslo je tematicky zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Ovládací a signalizační přístroje Harmony Objevte ovládací a signalizační přístroje Harmony pro snadné a spolehlivé řízení průmyslových aplikací!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.