Školení - Legislativní požadavky pro nová a provozovaná strojní zařízení

Semináře, školení a konference
Typografie

Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. Vás zve na odborné školení zaměřené na Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

titulka formular

Termín konání:
20. - 21. 9. 2017

Místo konání:
Hotel Na Statku, Nepřevázka 1, Mladá Boleslav

Seminář je rozdělen do dvou dnů a je možné se přihlásit na každý den zvlášť. První den bude zaměřen na legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.). Druhý den bude zaměřený na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Program dne 20. 9. 2017

Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)

8:00-8:30 prezentace účastníků

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků evropských směrnic, které se vztahují na stanovené výrobky.
 • Základní požadavky a ustanovení Zákona 22/1997 Sb. v platném znění a Zákona 90/2016 Sb.
 • Směrnice 2006/42/ES – definice, rozsah a způsob použití.

9:45 – 11:45

 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.

14:15 – 17:00

 • Základní požadavky a uplatnění harmonizovaných norem ČSN EN ISO 12100, ISO TR 14121-2; ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN ISO 14119, ČSN EN ISO 14120, ČSN EN ISO 13857, atd.

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Program dne 21. 9. 2017

Legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.

8:00-8:30 prezentace účastníků

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků zrušené evropské Směrnice 89/655/EHS, která je zavedena v legislativě České republiky jako NV ČR č. 378/2001 Sb. a stávající platné Směrnice 2009/104/ES.
 • Názvosloví a minimální požadavky na provozované strojní zařízení dle výše uvedené platné Směrnice a NV ČR.
 • Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) – požadavky, obsah, aj.

9:45 – 11:45

 • Posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení, vypracování protokolu.
 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, která je v legislativě České republiky zavedena jako NV ČR č. 176/2008 Sb., a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna).

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Postup při odstraňování nedostatků, které byly zjištěny při posouzení bezpečnosti – uvedení zařízení do souladu s NV ČR č. 378/2001 Sb. Postupy v návaznosti na stávající harmonizované normy.
 • Dokumentace, kontroly, revize, měření doběhu provozovaných strojních zařízení – četnost, rozsah, aj.

14:15 – 17:00

 • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče. Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – EN 62061 nebo EN ISO 13849). Celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli)
 • Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000).

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Organizační pokyny

Termín konání: 20.- 21.9.2017 (od 8:00 do 17:00).

Místo konání: Hotel Na Statku, Nepřevázka 1, Mladá Boleslav (www.hesomb.cz)

Účastnický poplatek:

 • Účast jen první den: 3.400,-Kč/os vč. DPH
 • Účast jen druhý den: 3.400,-Kč/os vč. DPH
 • Účast oba dva dny: 6.550,- Kč/os vč. DPH

Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník v tištěné podobě a kompletní slidy z přednášek.

Ubytování: Ubytování si zařizuje každý účastník sám. Lze si objednat ubytování v Hotelu na Statku, kde se školení pořádá.

Celková doba školení: 16 hodin.

Přihlášení na školení: Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky je do 7.9.2017. Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po telefonní domluvě účasti u organizátora školení.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, který naleznete na www.elektroprumysl.cz nebo www.systemotronic.cz. nebo na kontaktech u organizátora školení. Přihlásit se můžete pouze na vybraný den nebo na oba dva dny školení.
O úspěšném přihlášení budete informováni e-mailem, který bude obsahovat podrobnosti k Vaší účasti a pokyny k uhrazení účastnického poplatku.

Kapacita odborného školení: Maximální počet účastníků je omezen na 40 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte.

Občerstvení: V ceně školení je na každý den zajištěn coffeebreak o pauze a oběd s nápojem (0,5l točené limo/pivo).

Zakončení školení: Certifikátem o absolvování, který bude předán po skončení školení.

Školení je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Organizátor školení:

SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38 | 602 00 Brno | Czech Republic
IČO: 41601564 | DIČ: CZ41601564
Tel. +420 538 707 111 | Fax +420 538 707 110
www.systemotronic.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ve spolupráci s časopisem ElektroPrůmysl.cz.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2017

Listopadové číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Napájecí zdroje PULS souznění kvality a příznivé ceny Řada jednofázových zdrojů Puls PIANO, určených pro montáž na DIN lištu, přináší vysokou kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost za velmi příznivé ceny.
Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.