Odborný seminář: Legislativní požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení 2018

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cyklus odborných seminářů je zaměřen na základní požadavky na NOVÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a jejich uvádění na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES a požadavky na PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a jejich uváděnído souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb.

Cílem odborných seminářů zaměřených na legislativní požadavky strojních zařízení pořádaných multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu s vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společností Systemotronic, s.r.o. a dalšími partnery akce je poskytnout důležité informace a vysvětlit důležité požadavky v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se nových i provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek a osvětlit praktické postupy při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. a uvádění nového strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES. Tyto požadavky jsou prováděcím právním předpisem k Zákoníku práce o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.

Strojni zarizeni jak na to

Seminář je rozdělen do dvou dnů a je možné se přihlásit na každý den zvlášť.
První den bude zaměřen na nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES. Druhý den bude zaměřený na provozovaná strojní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 37/2001 Sb.

Termín konání:

13. 11. 2018 - Základní požadavky na NOVÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)
14. 11. 2018 - Požadavky na PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb.

Místo konání:
Hotel Pramen, Za černým mostem 362/3, Praha (www.hotel-pramen.cz)

Seminář je především určen pro:

  • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
  • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
  • pracovníky montážních a výrobních firem;
  • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
  • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Program dne 13. 11. 2018

Základní požadavky na NOVÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb.)

8:00 – 8:30 Prezence účastníků

8:30 – 9:00
Souvislosti mezi normalizací a posouzením shody - základní předpoklad shody.
Význam nezávaznosti norem.

9:00 – 10:00
Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES. Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití.

10:00 – 11:15 Přestávka

10:15 – 12:30
Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování). Obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.
Posouzení rizik – Metody a postupy při posouzení rizika. Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12100:2011 a souvisejících norem – např. ISO/TR 14121-2 (stanovení hodnoty rizika = HRN dle normy ISO/TR 14121-2, odpovědnost výrobců při zhodnocení rizika a následném rozhodnutí o potřebných opatřeních ke snížení rizika).

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:45
Požadavky na navrhovaná opatření strojního zařízení (třístupňová metoda dle evropské směrnice 2006/42/ES a ČSN EN ISO 12100, účinnost navržených opatření k zajištění bezpečnosti, ochranné kryty, blokovací zařízení, určení integrity bezpečnosti (SIL) strojního zařízení dle ČSN EN 62061 nebo určení požadované úrovně vlastností (PL) dle ČSN EN ISO 13849).

14:45 – 15:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Program dne 14. 11. 2018

Požadavky na PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ a uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb.

8:00 – 8:30 Prezence účastníků

8:30 – 10:00
Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení. Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.
Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 11:00
Realizace a ověření ochranných opatření s následným uvedením zařízení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.
Požadavky kdy a za jakých okolností je nutné vystavit nové ES prohlášení o shodě na strojní zařízení a kdy zařízení zůstává nadále provozovaným strojním zařízením – definice podstatné a nepodstatné změny.

11.00 – 12.30
Elektrická zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1. Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení (rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO / aplikace chyceného klíče).
Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídící obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce zastavení / vypnutí z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost – ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849).

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 14.45
Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000).

14.45 – 15.00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Organizační pokyny

Účastnický poplatek (na jednoho účastníka):

  • 13. - 14. 11. 2018 - účast oba dny   2 500 Kč vč. DPH
  • 13. 11. 2018 - účast jeden den        1 500 Kč vč. DPH
  • 14. 11. 2018 - účast jeden den        1 500 Kč vč. DPH

Lze uplatnit slevu 300 Kč, pokud jste členy Benefit clubu LPE a ČKAIT.
Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Přihlášení na seminář: Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky je do 9. listopadu 2018. Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po telefonní domluvě u organizátora semináře.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, který naleznete na internetových stránkách www.lpe.cz a na kontaktech u organizátora akce. O úspěšném přihlášení budete informováni e-mailem.

Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník v tištěné a elektronické podobě s kompletními slidy z přednášek.

Kapacita odborného semináře: Maximální počet účastníků je omezen na 120 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte.

Ubytování: Případné ubytování si zařizuje každý účastník sám. Lze si např. objednat ubytování v Hotelu Pramen, kde se školení pořádá.

Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování, který bude zaslán elektronickou poštou na e-mail uvedený při přihlášení.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je hodnocen 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Organizátoři semináře

Bc. Jaroslav Bubeníček - ElektroPrůmysl.cz (Dotazy k programu a partnerům semináře)
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

LPE s.r.o. (Přihlášky a dotazy k účasti na semináři)
Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno
IČ: 25547461, DIČ: CZ25547461
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 933 894
www.lpe.cz


Partneři semináře

msv 2018 systemotronic
msv 2018 schmachtl
Praha 2018 cas
Praha 2018 Turck
msv 2018 schneider
msv 2018 telematique
msv 2018 abb
msv 2018 phoenix
msv 2018 weidmuller
msv 2018 lapp

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.