O návaznosti mezi schematickým zapojením a výkresem rozváděče

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dokumentace elektro projektu obsahuje výkresy schematického zapojení a navazující části, jako jsou výkresy rozváděče a výpisy materiálu.

Normálně se postupuje od schématu dále, ale je možné pracovat i obráceným směrem, například od výkresu rozváděče, nebo výpisu materiálu, k elektrickému zapojení. V obou případech je potřeba zajistit obousměrnou návaznost mezi výkresem zapojení a výkresy rozváděčů i výpisu materiálu tak, aby si navzájem odpovídaly. Na příkladu elektro CAD programu PCSCHEMATIC si ukážeme, jak taková návaznost může probíhat.

Na obr. 1 je vidět stránka schematického zapojení nakresleného v programu PCSCHEMATIC. Když se přejde na stránku projektu, o které program ví, že je určena pro výkres rozváděče, potom je možné načíst mechanické symboly přístrojů ve schématu automaticky takto: Program si přečte schematické zapojení, zjistí použité přístroje a jejich značení a prostřednictvím údajů v databázi přístrojů si najde v knihovně symbolů odpovídající obrázek (mechanický symbol), který reprezentuje daný přístroj v mechanickém výkresu rozváděče. Přitom si zkontroluje, zda má potřebné mechanické symboly přístrojů skutečně k dispozici, a v případě problému to oznámí.

navaznost schemat 2018 1
Načtení mechanických symbolů přístrojů do výkresu rozváděče lze potom v programu PCSCHEMATIC provést několika způsoby:

  • všechny přístroje najednou
  • po skupinách podle jejich značení
  • jednotlivě ze seznamu, který program zhotoví

Program sám neví, do kterého místa ve výkresu rozváděče mají být načtené mechanické symboly umístěny, a proto je položí do jedné vybrané polohy, odkud se postupně manuálně přetahují do potřebné polohy v rozváděči.
Protože zdaleka ne všechny přístroje a prvky ve schématu bývají umístěny v rozváděči, je možné již při kreslení schematického zapojení definovat, zda se mají, nebo nemají do výkresu rozváděče načítat. To se týká například kabelů a motorů.
Je jedno, na kolika stránkách výkresů je schematické zapojení nakresleno, program si čte celé zapojení. Podobně je jedno, kolik výkresů rozváděčů (ovládacích panelů) projekt zahrnuje. Pokud je ve schématu u schematických symbolů použito referenční značení umístění, potom program ví, do kterých výkresů rozváděčů či ovládacích panelů mají být odpovídající mechanické symboly načteny. PCSCHEMATIC neudělá chybu v načítání mechanických symbolů přístrojů použitých ve schématu, takže není potřeba kontrolovat, zda výkresy rozvaděčů jsou správné z pohledu úplnosti. Jakmile je mechanický symbol přístroje jednou vložený do výkresu rozváděče, program ho tam při opakování postupu podruhé nevloží.
Mechanické symboly lze do výkresu rozváděče vložit i bez přítomnosti schematického zapojení – jednak přímo manuálním výběrem z databáze, jednak načtením externího výpisu materiálu (xls). Tím je také možné uvést opačný postup při vytváření dokumentace elektro-projektu, kdy přístroje v rozvaděči jsou známé, zatímco je potřeba vytvořit odpovídající schematické zapojení. Pochopitelně, že podle výpisu materiálu nelze nakreslit schéma, ale je možné na základě jeho informací vložit do výkresu zapojení odpovídající schematické symboly přístrojů použitých v rozvaděči, které se později navzájem propojí podle potřeby.

navaznost schemat 2018 2
Řekněme, že je k dispozici výkres rozvaděče se všemi přístroji, ať už rozmístěnými (obr. 2), nebo ne (obr. 3).
Přechodem na zatím prázdnou stránku výkresu schematického zapojení lze spustit funkci, která umožní vložit odpovídající schematické symboly takto: Aktivováním funkce „Načíst rozpisku z rozváděče“ program zhotoví výpis materiálu výkresu rozváděče a načte ho do dialogu Rozpiska (obr. 3), kde jsou na počátku všechny přístroje označeny zeleným návěštím – to indikuje dosud nepoužité přístroje ve schématu. Dvojím kliknutím na jeden z přístrojů v seznamu se u kurzoru objeví jeho odpovídající schematický symbol (signálka, kontakt, cívka, atd.), který je tak možný vložit do výkresu schématu. Pokud má daný přístroj pouze jeden symbol, potom je jeho vložení do schématu indikováno červenou barvou návěští. V případě, kdy vybraný přístroj má více symbolů (například stykač má cívku a několik kontaktů), potom po vybrání jednoho z nabízených symbolů (např. cívky) a vložení do schématu, změní návěští barvu na žlutou - to indikuje, že ještě zbývají další symboly pro vložení do schématu. Postupným vložením zbývajících symbolů přístroje se změní barva návěští na červenou. Ve chvíli, kdy všechny přístroje v seznamu jsou indikovány červenou barvou, obsahuje schematický výkres všechny elektrické přístroje použité v rozváděči a to se stejným značením (např. -K12). Zbývá provést zapojení jednotlivých symbolů.

navaznost schemat 2018 3
Návaznost mezi schematickým výkresem a výkresem rozváděče musí panovat také v případě změn, ať už se jedná o odstranění, přejmenování, nebo změnu typu přístrojů, atd. Je jedno, jestli se tak stane ve schématu, nebo ve výkresu rozváděče, PCSCHEMATIC změní odpovídajícím způsobem celý projekt, včetně výpisů materiálu.
V případě změny typu přístroje si program kontroluje, zda nový typ používá stejné symboly jako původní typ přístroje, a v případě neshody na ni upozorní. Ne všechny neshody jsou ovšem nepřijatelné, když například nové relé může mít více kontaktů, než relé původní. Je proto na projektantovi, zda upozornění na rozdíly akceptuje, nebo ne.

navaznost schemat 2018 4
Pokud se má odstranit vybraný schematický symbol, potom program potřebuje vědět, jestli se má odstranit:

  • pouze tento symbol (zatímco ostatní symboly daného přístroje zůstanou zachovány)
  • všechny symboly daného přístroje
  • všechny symboly stejného značení (umožní vymazat i symboly navazujících přístrojů se stejným značením, např. pomocné kontakty a časovač stykače)

PCSCHEMATIC zachází se symboly přístrojů ve schematickém zapojení i ve výkresu rozváděče inteligentním způsobem tak, aby byla vždy zachována jejich návaznost a projektant se mohl soustředit na vlastní práci.

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec
Tel/fax: (+420) 485 106 131
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cadware.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.