Aplikace nouzového únikového osvětlení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systémy nouzového únikového osvětlení mohou být napájeny z centrálního napájecího systému, nebo z nouzových svítidel s vlastním samonabíjením. Systémy vedení pro centrálně napájený systém nouzového osvětlení musí v případě požáru zachovat kontinuitu napájení od zdroje ke svítidlům po odpovídající dobu.


Uvnitř požárního úseku se musí pro napájení svítidel používat kabely s vysokou odolností proti požáru, nebo u prostorů s více než jedním nouzovým svítidlem, musí být taková svítidla napájena ze dvou oddělených obvodů tak, aby v případě ztráty jednoho obvodu byla dodržena hladina osvětlení podél únikové cesty.

aplikace no
Pokud jsou náhradní svítidla napájena z oddělených obvodů, musí být nadproudové ochranné přístroje použity tak, aby zkratovaný obvod v jednom obvodě nepřerušil napájení sousedních svítidel.
Z žádného koncového obvodu nesmí být napájeno více než 20 svítidel, jejichž celkové zatížení nepřevýší 60 % jmenovitého proudu nadproudového ochranného přístroje.
Bezpečná hodnota minimálního osvětlení, doba zapnutí a jmenovitá doba činnosti jsou požadovány tak, aby to umožnilo evakuaci budovy.
Nouzové osvětlení musí být připojeno zajištěným nebo nezajištěným způsobem.
Při nezajištěném způsobu musí být napájení pro normální osvětlení sledováno u koncového obvodu pro daný prostor. Jestliže ztráta napájení normálního osvětlení v daném prostoru způsobí, že normální osvětlení selže, musí být nouzové osvětlení aktivováno automaticky.
Pokud je použita kombinace zajištěných a nezajištěných způsobů, musí mít každý přepínací přístroj svůj vlastní monitorovací přístroj a musí být možné jej spínat samostatně.
Zajištěný způsob nouzového osvětlení může být spínán souběžně s normálním osvětlením v místech, která buď nemohou být zatemnělá, když se používají nebo nejsou trvale obývaná.
Řídicí a sběrnicové systémy pro bezpečnostní osvětlení musí být nezávislé na řídicích a sběrnicových systémech všeobecného osvětlení. Propojení obou systémů se dovoluje pouze na rozhraních, která zajišťují rozpojení/odpojení obou systémů od sebe. Porucha v řídicím a sběrnicovém systému pro všeobecné osvětlení nesmí mít na správnou funkci bezpečnostního osvětlení vliv.
Přepnutí z normálního na nouzový provoz musí nastat automaticky, jestliže poklesy napětí pod 0,6násobek jmenovitého napětí trvají přinejmenším po dobu 0,5 s. Normální provoz musí být znovu obnoven, jestliže napájecí napětí je vyšší než 0,85násobek jmenovitého napětí.
Jestliže je znovuobnoveno normální napájení z distribučního rozváděče nebo sledovaného obvodu, musí se nouzové osvětlení v nezajištěném provozu automaticky vypnout.
U nouzových systémů osvětlení musí typy svítidel odpovídat době přepnutí, aby se zajistila stanovená úroveň osvětlení.
Řídicí spínače pro nouzové osvětlení musí být umístěny na určených místech a uspořádány mají být tak, aby je nemohly ovládat nepovolané osoby.
Svítidla nouzového osvětlení a přístroje v jim příslušejících obvodech musí být označeny červeným štítkem o průměru alespoň 30 mm.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.