Volba místa pro instalaci přístroje měření kvality energie

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Volba míst pro instalaci monitorů kvality elektřiny bude záviset na cíli přehledu. V případě, že cílem sledování je diagnostikování problémů s funkcí zařízení, pak by měl být monitor umístěn pokud možno co nejblíže k zatížení.

To se vztahuje k problémům jak s funkcí citlivého elektronického spotřebiče, jako jsou počítače a pohony s nastavitelnými otáčkami a zařízení distribučních soustav, jako jsou jističe a kondenzátory. Po detekování kolísání napětí se monitor může přemísťovat na obvodu proti proudu pro určení příčiny poruchy.

Místo monitorování může být také stanoveno podle nákladů a pohodlí, pokud to neohrozí technické, regulační nebo právní cíle. Například je méně nákladné monitorování na nízkém napětí než na vysokém napětí. Měření v rozvodně je obecně levnější než na vývodu napáječe na sloupu.
Při monitorování shod týkajících se zakázek na služby, umístění monitorování by měla být dohodnuta se všemi stranami smlouvy předem. To je obvykle definováno jako společný napájecí bod (PCC), mezi zákazníkem a systémem, ve kterém je PCC definován jako: bod na veřejné napájecí síti, elektricky nejblíže k určité zátěži, ve kterém další zátěže jsou nebo by mohly být připojeny.

umisteni analyzatoru 2018 1

Předběžné monitorování míst přehledů

Před provedením měření se doporučuje shromáždit informace týkající se systému prostředí s cílem usnadnit správné umístění přístroje, jeho provozu a analýzy. Mezi prvky, které jsou společné pro všechny přehledy, mimo jiné patří:

 • elektrická systémová data (jednopólová schémata, specifikace transformátoru, připojení transformátoru, úrovně zkratového proudu, velikost a umístění kondenzátorů, údaje větve obvodu, údaje o zátěži, uzemnění atd.);
 • změny instalační topologie v čase (např. stav kondenzátorů kompenzace účiníku, zátěže, transformátory zapnuté/ vypnuté atd);
 • známé rušivé zátěže, jejich jmenovité údaje a provozní režim.

Přehled na straně zákazníka

U přehledů uvnitř instalace zákazníka, kromě výše uvedených informací, je užitečné shromáždit informace o všech problémech, například o povaze a charakteristikách citlivého zařízení, potvrzení shody s označeným časem jakýchkoliv událostí, které se shodují se zhoršením funkce. Tyto události by měly být kontrolovány na shodu s operacemi v rámci instalace a sítě.

umisteni analyzatoru 2018 2

Přehled na straně sítě

Přehledy napájecí sítě samy o sobě požadují, aby byly shromažďovány síťové konkrétní informace, včetně:

 • zařízení na ochranu sítě a nastavení;
  -    jestliže se nastavení změní z jakéhokoli důvodu v průběhu průzkumu, může to například ovlivnit statistiku o krátkodobých poklesech napětí;
  -    to umožňuje vyhodnocení alternativních scénářů ochrany na základě výsledků průzkumu;
 • zatěžovací charakteristiky (např. průmyslové, komerční, rezidenční nebo jejich směs);
 • protokol o síťovém provozu s ohledem na řízení - regulaci volt/var.
 • existence a charakteristika HDO (nebo jiných relevantních dálkových ovládání přes elektrické vedení přenosu), které mohou ovlivnit měření;

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.