Požadavky na přesnost pro měřicí jednofázové elektronické transformátory napětí

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chyba napětí a chyba úhlu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 1 pro odpovídající třídu přesnosti, pro podmínky, které jsou stanoveny a rovněž pro jakoukoliv hodnotu teploty, kmitočtu, břemene a pomocný zdroj napětí v referenčních rozsazích daných normou ČSN EN 60044-7.

Pro elektronické transformátory napětí, které mají několik separátních sekundárních napěťových svorek, z důvodu jejich možné vzájemné závislosti, musí každá sekundární napěťová svorka vyhovovat požadavkům na přesnost za podmínek uvedených výše, když ve stejný okamžik ostatní sekundární napěťové svorky mají libovolné břemeno od nuly až do hodnoty jmenovitého břemene.

presnost transformatoru 1
Jestliže jedna z těchto sekundárních napěťových svorek je zatížena pouze příležitostně na krátkou dobu, může být její vliv na ostatní sekundární napěťové svorky zanedbán. Chyby musí být stanoveny pro svorky elektronického transformátoru napětí a musí zahrnovat vlivy pojistek nebo odporu, které případně tvoří integrální součást transformátoru. Jestliže některá sekundární napěťová svorka transformátoru napětí je použita jak pro měřicí tak i jisticí účely, musí být obě třídy přesnosti vyznačeny.
Ačkoliv odchylka sekundárního stejnosměrného napětí US DC0 nemá vliv na přesnost elektronického transformátoru napětí, může ovlivnit chování sekundárních obvodů. Pro zajištění správné konstrukce sekundárních obvodů musí výrobce výslovně uvést maximální hodnotu odchylky sekundárního stejnosměrného napětí.

Požadavky na údržbu

Komponenty (tj. výměnné části), které mohou být vyměněny na místě instalace bez požadavku na kalibraci, musí být označeny vhodnou značkou. Tato způsobilost musí být prokázána zkouškou.
Žádné jiné komponenty nemohou být vyměněny bez nové kalibrace kompletního elektronického transformátoru napětí.

Určení třídy přesnosti pro měřicí elektronické transformátory napětí

Třída přesnosti je určena nejvyšší přípustnou chybou napětí vyjádřenou v procentech při jmenovitém napětí a se standardním referenčním rozsahem břemen předepsaných pro danou třídu přesnosti.
Normalizovaný referenční rozsah břemen musí být od 25 % do 100 % jmenovitého břemene při induktivním účiníku 0,8 pro jmenovité zátěže > 5 VA. Pro jmenovitou zátěž < 5 VA musí mít elektronické transformátory napětí takovou chybu, která odpovídá třídě přesnosti pro jakýkoliv fázový úhel jmenovitého břemena.

presnost transformatoru 2

Normalizované třídy přesnosti pro měřicí elektronické transformátory napětí

Normalizované třídy přesnosti pro elektronické transformátory napětí jsou následující: 0,1-0,2-0,5-1-3

Dovolené chyby napětí a chyby úhlu pro měřicí elektronické transformátory napětí

Chyba napětí a chyba úhlu při jmenovitém kmitočtu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 13 při jakémkoliv napětí mezi 80 % a 120 % jmenovitého napětí a s břemeny mezi 25 % a 100 % jmenovitého břemene a při induktivním účiníku 0,8.
Tyto chyby musí být stanoveny na svorkách transformátoru a musí obsahovat vliv pojistek nebo odporů, které případně tvoří integrální část transformátoru.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.