Měření elektřiny v rozváděči distribuční transformovny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Měření odebírané elektřiny (dále jen distribuční měření) se do rozváděče osazuje na základě požadavku provozovatele distribuční soustavy.

Typ měřícího zařízení pro distribuční měření určí provozovatel distribuční soustavy. Montuje se zásadně na přední stranu montážního panelu (montážního rámu).

Měřící transformátory proudu (MTP)

Přístrojové měřicí transformátory proudu pro nepřímé měření se instalují za hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr.
Pro obchodní (odběratelské) měření musí být MTP úředně ověřené ve třídě přesnosti 0,5S nebo přesnější, o jmenovité zátěži 5 VA nebo 10 VA a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem.
Pro distribuční měření mohou být MTP ve třídě přesnosti 1, jmenovité zátěže 5 VA nebo 10 VA, kryt zkušební svorkovnice nemusí být plombovatelný.
Požadovanou jmenovitou zátěž MTP stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.
Vývody ze sekundárních svorek MTP musí být zapojeny do zkušební svorkovnice. Svorkovnici nutno osazovat v poloze zajišťující funkci, pro kterou je určena a její umístění má být na přední straně montážního panelu (montážního rámu).
Pro ochranu obvodů statických elektroměrů je montován (na základě požadavku uživatele) v napěťovém okruhu před manipulační svorkovnicí pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky o jmenovitém proudu 2 A. V případech obchodního (odběratelského) měření musí být kryt pojistkového odpínače přizpůsoben pro zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze a zkušební svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem.

mereni el rozvadec

Propojovací vedení

Propojovací vedení mezi měřicími transformátory proudu (MTP) a zkušební svorkovnicí umístěné v rozváděči a mezi zkušební svorkovnicí a měřícím zařízením se provádí Cu vodiči o minimálním průřezu vodičů pro proudový okruh 6x 2,5 mm2, pro napěťový okruh 4x 1,5 mm2.
Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celistvých délkách jednožilovými izolovanými plnými vodiči.
Požadovaný průřez vodičů dle délky propojovacího vedení a barvu propojovacích vodičů stanovuje PNE 35 7030 nebo Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.