Základní změny v nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 oproti ed. 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Těm pozorným jistě neuniklo, že vyšla nová edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem s platností od 1. ledna 2018.

Souběžně s novou edicí je možné dále používat ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a to do 7.7.2020.

S vydáním nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 navíc vyšla změna Z1 k ČSN 33 2130 ed. 3, která doplňuje ustanovení článku 5.2.9 a mění ustanovení článků 5.3.11 a 5.3.12.

csn 33 2000 4 41 ed 3 1
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.
Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN EN 61140 ed. 3 je to, že nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy.
V souladu s čl. 4.2 ČSN EN 61140 ed. 3 je ochrana za normálních podmínek zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Jinak je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna prostředkem zvýšené ochrany, který zajišťuje ochranu za normálních podmínek a ochranu při jedné poruše.
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, v souladu s Pokynem IEC 104, má status skupinové normy bezpečnosti (GSP) pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Změny proti předchozí edici normy

Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších změn:

 • Požadavky článku 411.3.1.2 vztahujícího se k ochrannému pospojování byly v řadě ohledů revidovány.
 • Článek 411.3.2.1 nyní požaduje, aby přístroj zajišťující automatické odpojení v případě poruchy byl vhodný pro odpojení alespoň vodičů vedení.
 • Doby odpojení, které uvádí článek 411.3.2.2, nyní platí také pro koncové obvody o jmenovitém proudu nepřekračujícím 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek.
 • Jisté požadavky článku 411.3.2.5 vztahující se k tomu, kde není pro nadproudový ochranný přístroj proveditelné přerušit napájení, nebo kde použití proudového chrániče (RCD) není pro tento účel vhodné, byly přemístěny do přílohy (přílohy D) a pozměněny.
 • Rozsah jmenovitých proudů zásuvek, pro něž je v článku 411.3.3 požadováno, aby zásuvky byly opatřeny doplňkovou ochranou pomocí proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, byl rozšířen až do 32 A.
 • Nový článek 411.3.4 požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.
 • Poznámka v článku 411.4.4 uvádí nyní čísla výrobkových norem a určité další podrobnosti pro proudové chrániče v návaznosti na požadavky tohoto článku
 • V článku 411.6.2 vztahujícím se k uzemnění neživých částí v síti IT byla pro DC sítě vypuštěna podmínka RA* Id ≤ 120 V.
 • Požadavky článku 411.6.3.1 pro ochranu při poruše v sítích IT byly v řadě ohledů revidovány.
 • Požadavky článku 412.2.4.1 pro vedení zajišťující základní ochranu a ochranu při poruše, za předpokladu, že splňují požadavky na ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací, byly v řadě ohledů revidovány.
 • Dřívější obsah přílohy D týkající se vztahu mezi ČSN 33 2000-4-41 ed. 1 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 byl vypuštěn a je nahrazen obsahem týkajícím se prostředků ochrany, jestliže automatické odpojení podle článku 411.3.2 není proveditelné.

csn 33 2000 4 41 ed 3 2

V porovnání s předchozím vydáním byly rovněž vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání nové edice budou rozpracovány v TNI, která se připravuje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz leden 2018s

ElektroPrůmysl.cz, leden 2018

Lednové číslo je tematicky zaměřené na inteligentní elektroinstalace a dále na průmyslové komunikační sítě, Průmysl 4.0 a IoT.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Elektrotechnický velkoobchod Spustili jsme nový elektrotechnický velkoobchod. Dlouhodobě podporujeme elektrotechnické projekty našich partnerů od nápadů až po realizaci.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Průmyslové klávesnice pro každého Odolné klávesnice do prašného prostředí a vodě odolné.
Český výrobce měřicích přístrojů Panelové měřící přístroje, sloupcové zapisovače, velkoplošné displeje, převodníky na DIN lištu, bezpapírové zapisovače, PLC
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.