Požadavky na ochranu při poruše podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Základní ochrana je zajištěna automatickým odpojením od zdroje. Jedná se o ochranné opatření, jehož základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

Ochranné uzemnění
Neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v čl. 411.4 až 411.6 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně.
Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič připojený k příslušné uzemňovací svorce.

Ochranné pospojování
V každé budově musejí být vstupující kovové části, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a které nejsou součástí elektrické instalace, spojeny s hlavní uzemňovací svorkou (resp. ochrannou přípojnicí) vodiči ochranného pospojování; mezi příklady takových kovových částí mohou patřit:

  • kovová potrubí zajišťující napájení budovy např. plynem, vodou, systémy dálkového vytápění;
  • konstrukční cizí vodivé části;
  • přístupná konstrukční výztuž betonu.

Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno co nejblíže k místu, kde vstupují do budovy. Kovová potrubí vstupující do budovy, jež mají na svém vstupu izolační vložku, s ochranným pospojováním spojena být nemusí.

pozadavky 4 41 ed 3 1

Automatické odpojení v případě poruchy

Ochranný přístroj musí automaticky vypnout přívod vodiče vedení do obvodu nebo zařízení v případě poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem v obvodu nebo zařízení v době odpojení požadované v čl. 411.3.2.2, 411.3.2.3 nebo 411.3.2.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Přístroj musí být vhodný alespoň pro odpojení vodiče (vodičů) vedení.
Pro sítě IT se automatické odpojení při výskytu prvé poruchy nutně nevyžaduje. Co se týká požadavků na odpojení při druhé poruše, ke které dojde v jiném živém vodiči, musí být splněny pravidla čl. 411.6.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Maximální doba odpojení stanovená v tabulce 1 se musí uplatnit pro koncové obvody, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje:

  • 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek a
  • 32 A napájejících pouze pevně připojené spotřebiče.

V síti TN je doba odpojení nepřesahující 5 s dovolena pro distribuční obvody a pro obvody, pro které neplatí čl. 411.3.2.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
V síti TT je doba odpojení nepřesahující 1 s dovolena pro distribuční obvody a pro obvody, pro které neplatí čl. 411.3.2.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Jestliže pro nadproudové ochranné přístroje není proveditelné přerušit napájení podle čl. 411.3.2 nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo kde použití proudového chrániče (RCD) není pro tento účel vhodné, viz příloha D.
Odpojení však může být vyžadováno z jiných důvodů, než je ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Jestliže není možno dosáhnout automatického odpojení v požadovaných dobách, musí být provedeno doplňující pospojování v souladu s čl. 415.2 nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

pozadavky 4 41 ed 3 2

Dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití

Doplňková ochrana pomocí proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, musí být zajištěna pro:

  • AC zásuvky, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A, které mohou být užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro obecné použití; a
  • AC mobilní zařízení určená pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A. Tento článek neplatí pro sítě IT, v nichž poruchový proud v případě první poruchy nepřekračuje 15 mA.

Doplňková ochrana pro stejnosměrné sítě se zvažuje.

Doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

V prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.