Odhad funkční bezpečnosti

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systémy obsahující elektrické a/nebo elektronické součásti se již řadu let používají ve většině aplikačních oblastí pro plnění bezpečnostních funkcí. Systémy založené na využití počítačů (obecně nazývané jako programovatelné elektronické systémy) se již používají ve všech aplikačních oblastech pro plnění jiných než bezpečnostních funkcí a ve stále větší míře také pro plnění funkcí bezpečnostních.

Má-li být technika, založená na počítačových systémech efektivně a bezpečně využívána, je nutné, aby osoby odpovědné za rozhodování měly pro rozhodnutí týkající se bezpečnostních hledisek dostatek informací a pokynů.

Článek pojednává o obecném přístupu všech aktivit životních cyklů bezpečnostních systémů obsahujících elektrické a/nebo elektronické a/nebo programovatelné elektronické součásti (dále jen E/E/PE) využívané pro zajišťování bezpečnostních funkcí. Tento sjednocený přístup byl přijat proto, aby se u všech elektrických systémů souvisejících s bezpečností používalo racionálního a konzistentního technického přístupu. Hlavním cílem je usnadnit tvorbu dalších aplikačních norem pro jednotlivé dílčí oblasti založenou na souboru IEC 61508.
Ve většině případů se bezpečnost zajišťuje prostřednictvím několika ochranných systémů založených na různých technických principech (např. mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických, elektronických, programovatelných elektronických). Jakákoliv bezpečnostní strategie proto musí počítat nejen se všemi prvky
v rámci daného systému (např. senzory, řídicími zařízeními a akčními členy), ale také se všemi systémy s bezpečností souvisejícími, které dohromady tvoří celkovou sestavu systémů souvisejících s bezpečností. Proto může tato mezinárodní norma, přestože je zaměřena na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy (E/E/PE) souvisejícími s bezpečností, poskytnout také určitý základní rámec, na jehož základě je možné posuzovat i systémy související s bezpečností založené na jiných technických principech.
Počítá se s velkou rozmanitostí aplikací systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností v mnoha různých aplikačních oblastech a pokrývajících široký rozsah složitosti, nebezpečí i rizik. Vyžadovaná bezpečnostní opatření budou v každé konkrétní aplikaci záviset na mnoha faktorech, charakteristických pro danou aplikaci. Tato mezinárodní norma umožňuje, vzhledem ke svému obecnému charakteru, formulaci takových opatření v budoucích aplikačních mezinárodních normách a revizích, které již v současné době existují.
Cílem požadavků tohoto článku je specifikovat činnosti nezbytné pro vyšetření a hodnocení přiměřené funkční bezpečnosti dosažené pomocí systému(ů) E/E/PE souvisejícího(ch) nebo vyhovujících položek (např. prvků/subsystémů) založených na shodě s příslušnými články této normy.

funkcni bezpecnost

Požadavky

Provedením jednoho nebo více odhadů funkční bezpečnosti musí být pověřena jedna nebo více osob za účelem přiměřenosti:

 • dosažené funkční bezpečnosti systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností v rozsahu jejich konkrétního prostředí, s ohledem na příslušné články této normy;
 • dosaženou shodu s příslušnými články této normy, v případě prvků/subsystémů.

K tomuto odhadu funkční bezpečnosti musí mít přístup všechny osoby zainteresované v jakékoliv činnosti životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE nebo bezpečnosti softwaru i ke všem příslušným informacím a zařízením (hardwaru i softwaru).
Odhad funkční bezpečnosti se musí provést pro všechny fáze životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE i bezpečnosti softwaru, včetně dokumentace, ověřování a managementu funkční bezpečnosti.
Osoby provádějící odhad funkční bezpečnosti musí provedené činnosti a získané výsledky během každé fáze životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE a bezpečnosti softwaru zvážit a posoudit míru splnění touto normou stanovených cílů a požadavků.
Všechny požadavky shody provedené dodavateli a jinými zúčastněnými stranami zodpovědnými za dosažení funkční bezpečnosti musí být zahrnuty do odhadu funkční bezpečnosti.
Odhad funkční bezpečnosti se může provést po každé fázi životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE a bezpečnosti softwaru a je možné ho provést po každé fázi životního cyklu bezpečnosti nebo po několika fázích životního cyklu bezpečnosti pod tou podmínkou, že tuto možnost neruší požadavek, že odhad funkční bezpečnosti musí být proveden před výskytem určených nebezpečí.
Odhad funkční bezpečnosti musí obsahovat důkaz, že audit(y) funkční bezpečnosti byly provedeny (plně nebo částečně) příslušně k tomuto předmětu.
Každý odhad funkční bezpečnosti musí přinejmenším zvážit:

 • práce provedené od předchozího odhadu funkční bezpečnosti;
 • plány nebo strategie pro realizaci dalších odhadů funkční bezpečnosti životních cyklů celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE a bezpečnosti softwaru;
 • doporučení z předchozích odhadů funkční bezpečnosti i rozsah už provedených změn.

Každé hodnocení funkční bezpečnosti musí být naplánováno. Plán musí obsahovat informace nezbytné pro efektivní provedení zahrnující:

 • předmět hodnocení funkční bezpečnosti;
 • zúčastněné organizace;
 • požadované zdroje;
 • osoby, které se zaručily provést odhad funkční bezpečnosti;
 • úroveň nezávislosti osob provádějících odhad funkční bezpečnosti;
 • způsobilost osob provádějících odhad funkční bezpečnosti;
 • výstupy z odhadu funkční bezpečnosti;
 • vztah odhadu funkční bezpečnosti k jiným opatřením funkční bezpečnosti a jak byly realizovány, tam, kde je to patřičné.

Před provedením odhadu funkční bezpečnosti musí plán odhadu funkční bezpečnosti schválit osoby odhad provádějící a osoby odpovědné za management funkční bezpečnosti.
Na závěr odhadu funkční bezpečnosti, musí osoby, které prováděly odhad zdokumentovat provedení podle plánů a za podmínek:

 • chování aktivit;
 • nalezených skutečností;
 • závěrů, k nimž se dospělo;
 • posouzení dostatečnosti funkční bezpečnosti podle požadavků této normy;
 • vydání doporučení, která vznikla z odhadu včetně doporučení pro přijetí, kvalifikovaného přijetí nebo přijetí s výhradami (kvalifikované přijetí s bližším vymezením) nebo odmítnutí.

Kompletní článek naleznete v serpnovém čísle na tomto odkazu: Otevřít článek

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.