Odborné prohlídky výtahů - lhůty

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Výtahy používá většina společenství vlastníků a bytových družstev. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších technických zařízení vůbec.

oprava_vytahu

Předpisy a normy týkající se odborných prohlídek výtahů jsou:

 • NV č. 27/2003 Sb. (provádí zákon č. 22/97 Sb.)
 • ČSN 27 4002 (z r. 3/2003)
 • ČSN 27 4007 (z r. 6/2004)

Provozovatel výtahu musí podle čl. 4.3 normy ČSN 27 4002

 1. Udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy vykonávající servis výtahu.
 2. Zajistit odpovídající technickou dokumentaci dle čl. 4.2.3 normy ČSN 27 4002
 3. Udržování dokumentace v řádném stavu.
 4. Zajistit informovanost servisní firmy.
 5. Zajištění provádění inspekčních prohlídek
 6. Zajištění podmínek pro vykonávání odborných zkoušek a inspekčních prohlídek.
 7. Zajištění provedení posouzení rizik u výtahu.
 8. Zohlednění posouzení rizik u výtahu v provozu.
 9. Zajištění trvalého umístění (dobře čitelné) jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.
 10. Zajištění, aby klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a k ostatním důležitým místům, byly trvale k dispozici v budově, a byly používány pro vstup oprávněných osob.
 11. Zajištění bezpečného vstupu pracovníků servisní firmy do budovy a strojovny výtahu k zajištění vyproštění uvězněných osob.
 12. Zajištění předepsaného osvětlení.
 13. Zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích 24 hodin denně.
 14. Zajištění bezpečného přístupu pro pracovníky servisní firmy.

Provozovatel výtahu musí vést následující dokumentaci podle čl. 6.2 NV č. 27/2003 Sb.

 1. návod k používání
 2. kniha výtahu (opravy, kontroly) příloha A ČSN 27 4002 (3/2003)
  Pozn.: Pokud provozovatel užívá výtahy před účinností NV č. 14/ 1999 (zrušeno nařízením vlády č. 27/2003 Sb.) musí mít následující dokumentaci:
  - dispoziční výkres
  - elektrická/hydraulická schémata
  - pasport výtahu / revizní kniha výtahu / kniha odborných prohlídek / doklady o zkouškách výtahu / kniha výtahu
 3. kniha odborných prohlídek - dodá servisní firma (ČSN 27 4002 příloha C aD)
 4. kniha provozních prohlídek - dodá servisní firma (ČSN 27 4002 příloha C aD)

Technický stav se ověřuje prováděním prohlídek a zkoušek podle čl. 4.4.9. ČSN 274002 (3/2003). Jsou to tyto druhy:

 • provozní prohlídky
 • odborné prohlídky
 • odborné zkoušky
 • inspekční prohlídky

Provozní prohlídky (čl. 5.1 ČSN 27 4002)

Provádí dozorce výtahu (výtahy uvedené do provozu před 1999) 1 x za dva týdny v rozsahu přílohy D normy ČSN 27 4002 (3/2003). Malé výtahy nákladní 1 x za čtyři týdny. Lhůty jsou určeny normou pokud není v návodu k použití stanoveno jinak.

Odborné prohlídky (čl. 5.2 ČSN 27 4002)

Odborné prohlídky výtahů provádí odborný servisní pracovník servisní firmy.

Druh výtahu Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících
  Kategorie I. - Výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992 Kategorie II. - Výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převážným volným přístupem veřejnosti. 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti. 4 3

Odborná zkouška (čl. 5.3 ČSN 27 4007)

Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní firmy. Na závěr roz¬hodne o způsobilosti dalšího provozu

Druh výtahu Lhůta
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 let

Inspekční prohlídky - posouzení provozních rizik (čl. 6.2 ČSN 27 4007)

Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A (ČSN EN ISO/IEC 17 020 z r. 2005)

U výtahů uvedených do provozu do roku 1993 3 roky od poslední odborné zkoušky
U výtahů uvedených do provozu do roku 1999 6 let od poslední odborné zkoušky
U výtahů uvedených do provozu po roce 1999 9 let od poslední odborné zkoušky

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.