Ochranná zařízení pro detekci (snímání) polohy osoby

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mezi ochranná zařízení pro detekci patří elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE) a ochranná zařízení citlivá na tlak (PSPD), jako jsou např. rohože citlivé na tlak.

Do ESPE patří aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD), aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR) a pasivní infračervená ochranná zařízení (PIPD).

Další opatření mohou poskytovat obdobné funkce zajištění bezpečnosti jako ESPE. Tyto mohou například:

 • zjistit otevření blokovaného ochranného krytu;
 • zjistit osobu nebo překážku v dotyku s nárazníkem citlivým na tlak, například na automaticky řízeném vozidle;
 • zjistit určitou polohu osoby (například, že osoba používá tipovací nebo souhlasné povelové zařízení).

Většina bezpečnostních zásad popsaných v tomto článku  může být také použita při návrhu nebo volbě těchto dalších ochranných opatření.

detekce polohy 2018 1

Ochranný kryt s blokováním (viz norma ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14119)

Ochranné kryty s blokováním mohou být použity pro zajištění vypínací funkce, například jako obvodová ochrana. Pokud není možné, aby osoba prošla ochranným krytem s blokováním a znovu ochranný kryt uzavřela, to znamená, že zůstává otevřený během zákroku osoby na stroji, může pracovat jako kombinované vypínací zařízení s přístrojem pro snímání (detekci) přítomnosti osoby (osob).
Ochranný kryt s blokováním je mechanická překážka a proto, pokud je ochranný kryt uzavřen, poskytuje určitou ochranu, i když blokovací opatření selhala. Poskytuje také ochranu například před odlétnutím materiálů.
Potřebnou oddělovací vzdálenost od dveří k nejbližšímu nebezpečí je obtížné vypočítat. Doba otevření ochranného krytu po aktivaci blokování (a po vybuzení signálu zastavení) se má odhadnout a zahrnout do doby zastavení. Potřebná oddělovací vzdálenost od dveří k nejbližšímu nebezpečí závisí na vzdálenosti, na kterou lze dveře otevřít před vybuzením signálu zastavení (určuje činitel přesahu ve vzorci) a na době, kterou zabere otevření ochranného krytu natolik, že je možné dosáhnout nebezpečí.
Pro snížení potřebné oddělovací vzdálenosti je možné použít ochranný kryt s blokováním a jištěním ochranného krytu, takže je monitorován stav procesu a pohybu prvků stroje a ochranný kryt může být otevřen pouze tehdy, kdy stroj dosáhl bezpečného stavu. Jištění ochranného krytu může být dosaženo použitím koncových spínačů se zabudovanými blokovacími solenoidy, které při aktivaci ochranný kryt uvolní. Mechanická pevnost blokovacích prostředků má odpovídat danému použití za všech podmínek, včetně předvídatelného chybného použití.

Pohyblivá deska nebo tyč použitá jako vypínací zařízení

Pohyblivé desky (například sklopné) nebo tyče kombinované s blokovacími zařízeními (například koncovými spínači) mohou pracovat jako kombinované vypínací zařízení s přístrojem pro snímání (detekci) přítomnosti osoby (osob).
Pohyblivá tyč může být například upevněna na válcovém zařízení, takže se vychýlí, pokud se ruce osoby dostanou do blízkosti nebezpečného prostoru. Pokud jsou ruce v nebezpečném prostoru, zůstane ochranné zařízení (přístroj) aktivováno a je zjištěna přítomnost osoby (například její ruky).

Lišty nebo nárazníky citlivé na tlak u pojízdných strojů nebo pohyblivých částí stroje

Lišty nebo nárazníky citlivé na tlak u pojízdných strojů nebo pohyblivých částí stroje mohou zajišťovat kombinovanou funkci vypínacího zařízení s přístrojem pro snímání (detekci) přítomnosti osoby (osob). Pokud je aplikována dostatečná síla, generuje se signál zastavení (vypínací funkce). Pokud zůstává zařízení citlivé na tlak aktivováno (osoba je v nebezpečném prostoru), je zjištěna přítomnost osoby a udržuje se signál vypnutí.
Při běžném použití jsou lišty citlivé na tlak u strojně ovládaných uzavíracích dveří a nárazníky citlivé na tlak na automatických vozidlech (automaticky řízená vozidla, přepravní vozidla atd.).
Doba zastavení a umístění těchto ochranných zařízení musí být voleny pečlivě.

detekce polohy 2018 2

Zařízení, která zjišťují osobu v určité poloze

Několik různých druhů zařízení se používá pro umožnění činnosti stroje pouze tehdy, je-li obsluha v určité poloze (kdy je poloha obsluhy v této poloze zjištěna). Tato zařízení se mohou považovat za kombinovaná vypínací zařízení s přístrojem pro snímání (detekci) polohy, protože generují signál zastavení (vypnutí), jakmile je zařízení uvolněno (přítomnost osoby již není zjištěna).
U těchto zařízení se snímá přítomnost pouze jedné osoby (obsluhy). Bezpečnost ostatních osob závisí na obsluze. Při používání těchto zařízení je třeba se ujistit, že je dobrá viditelnost po celém nebezpečném prostoru, že rychlosti stroje jsou malé a doba zastavení krátká, takže obsluha má možnost všimnout si ostatních osob přibližujících se k nebezpečnému prostoru, reagovat a zastavit stroj předtím, než je způsoben úraz osoby. Kromě toho je třeba dbát na to, aby bylo zabráněno manipulaci, například s břemeny.

Monitorování polohy
Zařízení pro monitorování polohy umožňují činnost stroje pouze tehdy, je-li zařízení aktivováno, ale nezajišťují funkci spuštění. Příklady jsou:

 • Přítomnost v poloze obsluhy na pojízdném stroji.
  Stroj se může pohybovat a nástroje mohou být používány pouze tehdy, když obsluha sedí na sedadle stroje. Přítomnost obsluhy může být zjištěna například koncovým spínačem, který zjišťuje polohu obsazeného sedadla.
  Desky citlivé na tlak (nebo rohože citlivé na tlak nebo nožní spínače) na podlaze vidlicových stahovacích vozíků se používají tehdy, když je vozík určen pro obsluhu stojící osobou. Přítomnost obsluhy ve správné poloze je vyžadována pro zabránění toho, aby obsluha řídila vozidlo při chůzi vedle vozidla.
 • Spínač pozornosti obsluhy.
  Spínač pozornosti obsluhy může být použit tam, kde je nutné ujistit se, že obsluha je nejen přítomná na určitém místě, ale je také živá a nespí.
  Některá zařízení tohoto typu vyžadují aktivaci v určitých intervalech (například každé 2 minuty). Pokud nedojde k aktivaci do předepsané doby, generuje se signál zastavení.
 • Pevná aktivační zařízení (viz norma ČSN EN 60204-1 ed. 2).

Tipovací řídicí zařízení
Tipovací řídicí zařízení jsou používána pro spuštění a udržení chodu pouze tehdy, když obsluha skutečně ovládá zařízení (obvykle tiskne tlačítko, páku nebo pedál).
Oddělovací vzdálenost od zařízení k nebezpečnému prostoru může být odhadnuta pomocí vzorce uvedeného v normě ČSN CLC/TS 62046, čl. 4.4.2.1 pro C = 2000 mm.
Dvouruční ovládací zařízení je možné použít pro ochranu obsluhy. Dodatečné bezpečnostní zařízení bude potřeba, pokud mohou být vystaveny nebezpečí další osoby.
Při použití dvouručního ovládacího zařízení se může C ve vzorci rovnat 250 mm.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.