Ochrana před úrazem elektrickým proudem u transformátorů

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Transformátory musí být zakrytovány a opatřeny odpovídající ochranou před dotykem nebezpečných živých částí a nesmí vytvářet riziko úrazu elektrickým proudem, způsobené nábojem akumulovaným v kondenzátorech.

Ochrana před dotykem s nebezpečnými živými částmi

Určení nebezpečných živých částí
Živá část není nebezpečnou živou částí, je-li oddělena od napájení dvojitou nebo zesílenou izolací a jsou-li splněny následující požadavky, pokud je transformátor napájen jmenovitým vstupním napětím.

 • Napětí nesmí přesáhnout střídavé vrcholové napětí 35 V nebo nezvlněné stejnosměrné napětí o velikosti 60 V.
 • Kde napětí přesahuje střídavé napětí 35 V (vrcholových) nebo nezvlněné stejnosměrné napětí o velikosti 60 V, nesmí dotykový proud překročit:
  - pro střídavý proud: 0,7 mA (vrcholových);
  - pro stejnosměrný proud: 2,0 mA.

Kromě toho, je-li k živým částem připojen kondenzátor:

 • Vybíjený náboj nesmí přesáhnout 45 µC pro akumulovaná napětí v rozsahu 60 V a 15 kV nebo
 • Energie výboje nesmí být větší než 350 mJ pro akumulované napětí větší než 15 kV.

transformatory ochrana 2018 1

Přístupnost nebezpečných živých částí
Transformátory musí být konstruovány tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu před přístupem k nebezpečným živým částem.
Transformátory třídy ochrany I a třídy ochrany II musí být konstruovány a opatřeny krytem tak, aby u nich byla zajištěna odpovídající ochrana před náhodným dotykem nebezpečných živých částí.
U transformátorů třídy ochrany I musí být přístupné části odděleny od nebezpečných živých částí nejméně základní izolací.
Transformátory třídy ochrany II musí být konstruovány a opatřeny krytem tak, aby poskytovaly odpovídající ochranu před přístupem k základní izolaci a k vodivým částem odděleným od nebezpečných živých částí pouze základní izolací. Přístupné mohou být pouze části oddělené od nebezpečných živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací.
Nebezpečné živé části nesmí být přístupné po odejmutí odnímatelných částí kromě:

 • žárovek s paticemi většími než B9 a E10;
 • pojistkových držáků typu D.

Transformátory se stupněm ochrany krytem IP00 musí vyhovovat předmětové normě pro konečný výrobek po jejich vestavění do konečného výrobku.
Izolační vlastnosti laku, smaltu, papíru, bavlny, vrstvičky oxidu na kovových částech a zalévací hmoty nelze považovat za dostatečné při zajišťování požadované ochrany před náhodným dotykem nebezpečných živých částí.
Samovytvrzovací pryskyřice lze považovat za dostatečné při zajišťování požadované ochrany před náhodným dotykem nebezpečných živých částí.
Hřídele, rukojeti, pracovní páčky, otočné knoflíky apod. nesmějí být nebezpečnými živými částmi.

Přístupnost živých částí, které nejsou nebezpečné
Živé části výstupních obvodů izolovaných od vstupních obvodů dvojitou nebo zesílenou izolací, které nejsou nebezpečné, mohou být přístupné za dále uvedených podmínek:
Pro výstupní napětí naprázdno, které nepřesáhne AC 35 V (vrcholové) nebo DC bez zvlnění 60 V, mohou být přístupné oba póly.
Pro výstupní napětí naprázdno, které přesáhne AC 35 V (vrcholové) nebo DC bez zvlnění 60 V a nepřesahující AC 250 V, může být přístupný pouze jeden pól.

transformatory ochrana 2018 2

Ochrana před nebezpečným elektrickým výbojem

U transformátorů s vidlicí pro napájení, nesmí být kolíky vidlice nebezpečně živé, měří-li se 1 s po vytažení vidlice.
U transformátorů bez vidlice pro napájení nesmí být svorky zajišťující připojení transformátoru k napájecímu zdroji nebezpečně živé, měří-li se 5 s po odpojení od napájecího zdroje.
Pro účely tohoto článku se nástrčky a přívodky spotřebiče uvažují jako síťové vidlice.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.