Ochrana před dotykem živých částí u kabelové rozvodné skříně

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelová rozvodná skříň – venkovní distribuční rozváděč pro veřejné distribuční sítě je krytý rozváděč konstruovaný pro venkovní instalaci (ve venkovním prostoru) na místech přístupných veřejnosti.

Jedná se o zařízení provozované a udržované výhradně oprávněnými osobami, do kterých nemají přístup laici.

Na základě uvedeného je kabelová skříň konstruována i z hlediska provedení základní ochrany před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu, tj. ochrany před přímým dotykem živých částí (živé části kabelové skříně izolované vzduchem jsou uvnitř krytu rozváděče).
Vnitřní konstrukce hlavního obvodu kabelové skříně musí umožňovat provádění činností v provozu, zejména pod napětím, kterými jsou vizuální prohlídky celkového stavu skříně, výměny pojistkových tavných vložek, měření zemního odporu uzemňovací soustavy kabelové skříně a činnosti související s lokalizací poruch distribučních sítí.
Jako nezbytné prvky řešených ochranných opatření zajišťujících požadavky souvisejících rozváděčových norem a tím i vyhovující stupeň bezpečnosti kabelových rozvodných skříní, nutno provést následující opatření.

Stupeň ochrany krytem kabelové rozvodné skříně (ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody)

Stupeň ochrany krytem kabelové skříně – distribučního rozváděče pro venkovní instalaci do míst přístupných veřejnosti (ochrana krytem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a kapalin), musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, pokud je kabelová skříň kompletně instalována podle pokynů výrobce. Při otevřených dveřích může být IP 00.
Při nezbytném dodatečném krátkodobém připojení jakýchkoliv prozatímních kabelů, musí být zajištěn minimální stupeň ochrany krytem kabelové skříně (pokud uživatel nestanoví jinak) IP 23C.
Kabelová skříň musí vykazovat dostatečnou stabilitu a trvanlivost pro zachování stanoveného stupně ochrany krytem a zachování dostatečného oddělení od živých částí v normálních provozních podmínkách se zřetelem na působící vnější vlivy. Otevření kabelové skříně musí být možné pouze při použití klíče nebo nástroje pro otevření dveří.

bezpecnost RS 2018

Zajišťování dveří kabelové rozvodné skříně pro zabránění přístupu nepovolaných osob

Kabelové rozvodné skříně jsou řešeny s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo vícebodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře kabelové skříně (křídla dveří) se doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání nebo nárazovému otevření dveří větrem, které hrozí vylomením závěsů.
Dveře musí být zajištěny (uzamčeny) způsobem, kterým se zabrání přístupu nepovolaných osob a zároveň zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzavřeném stavu. Dveře budou osazeny na bezúdržbových závěsech (pantech) s bočním otevíráním.
Pro uzavření kabelových rozvodných skříní jsou určeny závěry, zámky, klíče a způsoby provedení:

 • a) Jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky.
  Závěr je určen výhradně pro kabelové skříně instalované v rozvodných zařízeních distribuční soustavy nízkého napětí. Energetické klíče k závěru nesmí tvořit součást závěru (dodávky kabelové skříně).
 • b) Závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky upravený o další přídavný mechanismus umožňující vícebodové uzavírání, uzpůsobený pro jednostrannou vložku s otvorem pro energetický klíč.
  Závěr je určen výhradně pro kabelové skříně instalované v rozvodných zařízeních distribuční soustavy nízkého napětí. Energetické klíče k závěru nesmí tvořit součást závěru (dodávky kabelové skříně).
 • c) Duální uzavírání kabelové rozvodné skříně provedené dvěma závěry (jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky + jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro ostatní odvětví, který je otevíratelný energetickým klíčem nebo klíčem pro ostatní odvětví.
 • d) Uzavírání pomocí plombovatelného šroubu M6 (tuto možnost připouští ČSN 33 3320 ed. 2 v čl. 3.4.1 pouze v případech, kdy je elektrická přípojka provedena venkovním vedením a přípojková skříň – hlavní domovní pojistková skříňka, je uzpůsobena pro zaplombování).
 • e) Vícebodové uzavírání kabelové rozvodné skříně na cylindrický vložkový zámek (závěr rozvodných zařízení upravený o další přídavný mechanismus umožňující vícebodové uzavírání, uzpůsobený pro jednostrannou cylindrickou vložku s profilovým otvorem pro klíč. Závěr je osazovaný na základě požadavku objednatele).
 • f) Jednobodové uzavírání kabelové rozvodné skříně na cylindrický zámek (jednoduchý závěr rozvodných zařízení uzpůsobený pro cylindrický zámek s profilovým otvorem pro klíč. Závěr uzpůsobený pro cylindrický zámek je osazovaný na základě požadavku objednatele).
 • g) Speciální uzavírání kabelové rozvodné skříně dle požadavků objednatele (závěr rozvodných zařízení uzpůsobený dle specifických požadavků objednatele, konstrukčně upravený pro uzavírání kabelových rozvodných skříní speciálním klíčem. Uzavírací mechanismus závěru včetně klíče a jeho systému je předmětem výběru objednatele – provozovatele distribuční soustavy).

Závěry a zámky kabelových rozvodných skříní smějí být otevíratelné pouze pomocí příslušných klíčů, nikoliv pomocí běžného nářadí. Závěry a zámky kabelových skříní musí být provedeny a upevněny tak, aby je bylo možno po otevření skříně vyměnit.
Závěry, zámky a klíče musí být vyrobeny z vhodných materiálů zajišťujících mechanickou odolnost a bezporuchový provoz bez jejich deformace. Kovové součásti musí být vyrobeny z nekorodujících materiálů nebo opatřeny nekorodujícím povrchem (např. galvanicky pokoveny). Součásti ze slitin mědi (např. mosaz) nemusí být pokoveny. Přídavný mechanismus závěrů (např. táhla, západky, páky umožňující vícebodové uzavírání kabelové skříně) může být zhotoven i z jiných nekorodujících materiálů (např. plasty). Veškeré pohyblivé části závěrů musí být uloženy s přiměřenou vůlí, která zajistí jejich plynulý pohyb bez zadrhování, příčení a zaklínění jednotlivých částí. Toto ustanovení platí i pro pohyb klíče.
Závěry a zámky musí trvale plnit svou funkci, i když se manipulace s nimi provádí pouze jednou za rok a údržba v období ne kratším než dva roky. Údržba závěrů musí být jednoduchá, snadná a běžně dosažitelná.

Bezpečnostní značení na dveřích kabelové rozvodné skříně

Kabelová rozvodná skříň – distribuční rozváděč vhodný pro venkovní instalaci na místech, která jsou přístupná veřejnosti, musí být na dveřích nebo na víku z venkovní strany opatřena výstrahou (bezpečnostním sdělením), nesmazatelného plastického provedení (nalepení bezpečnostního sdělení není vyhovující), upozorňující na možné nebezpečí úrazu. Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení kabelové skříně) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO 7010. Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: „Výstraha; Elektřina“ (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012.
V případě nebezpečí napájení z více zdrojů či zpětného napájení z jednoho zdroje, se na vnitřní stranu dveří (na vnitřní stranu víka) kabelové skříně umístí bezpečnostní sdělení trvanlivého provedení, s bezpečnostní značkou výstrahy, významu „Výstraha; Elektřina“ (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku) s bezpečnostním nápisem „POZOR – ZPĚTNÝ PROUD“. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.