Funkce zastavení u bezdrátového řídicího systému stroje

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezdrátový řídicí systém (CCS) musí zajistit funkci automatického zastavení (ATS) a alespoň jednu funkci zastavení souvisící s bezpečností, která je vyvolána úmyslným lidským zásahem na řídicím přístroji určeném konkrétně k tomuto účelu.

Ve většině aplikací je touto ručně vyvolanou funkcí zastavení buď obecné bezpečné zastavení GSS nebo nouzové zastavení EMS.

bezdratova funkce zastaveni 2

Funkce zastavení souvisící s bezpečností u CCS

Každá funkce zastavení souvisící s bezpečností u CCS musí vyvolat stav VYPNUTO příslušného výstupu (výstupů) zastavení u základnové stanice.
Každá funkce zastavení souvisící s bezpečností u CCS musí mít bezpečnostní celistvost alespoň SIL1/PLc.
Kromě toho nesmí jediný poruchový stav v kterékoli části CCS vést ke ztrátě kterékoli funkce zastavení souvisící s bezpečností a pokud je to v přiměřené míře možné, musí být jediný poruchový stav detekován při nebo před následujícím požadavkem na funkci zastavení souvisící s bezpečností.

Klasifikace funkcí zastavení

Funkce zastavení u CCS se klasifikují jako:

 • řídicí zastavení;
 • obecné bezpečné zastavení (GSS);
 • nouzové zastavení (EMS);
 • automatické zastavení (ATS).

Tabulka 1 popisuje vlastnosti různých funkcí zastavení.

bezdratova funkce zastaveni 3

Funkce řídicího zastavení
Funkce řídicího zastavení je vždy vyvolána ručně obsluhou a je dostupná pouze tehdy, když je CCS v řízení stroje.
Funkce řídicího zastavení musí být navržena podle ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 9.2.5.3.
Funkce řídicího zastavení může být vyvolána uvolněním řídicího ovládacího prvku vyžadujícího nepřetržité působení (hold-to-run) nebo aktivačním přístrojem, který není v poloze chodu.

Funkce obecného bezpečného zastavení (GSS)
Funkce GSS u CCS je řídicí funkcí souvisící s bezpečností.
Pokud je CCS vybaven funkcí GSS, musí vzdálená stanice obsahovat samostatné a zřetelně identifikovatelné prostředky pro ruční vyvolání této funkce, která musí vést k stavu VYPNUTO celého výstupu (všech výstupů) souvisícího s bezpečností na základnové stanici. Viz tabulka 1.
Přístroj, který vyvolává funkci GSS, musí vykonávat činnost nuceného vypnutí (viz ČSN EN 60947-5-1 ed. 2, příloha K).
Pokud byla aktivní činnost ovládacího prvku ukončena po vyvolání funkce GSS, musí být účinek tohoto povelu zachován blokováním přístroje, dokud tento není odblokován ručním zásahem na vzdálené stanici. Nesmí být možné vydat povel zastavení bez přidržení ovládacího prvku a k přidržení ovládacího prvku nesmí dojít bez vydání povelu zastavení. V případě poruchy zajišťovacího mechanismu musí aktivace přístroje vyvolat povel zastavení bez ohledu na přidržení ovládacího prvku.
Pokud byla aktivní činnost řídicího ovládacího prvku ukončena po vyvolání funkce GSS, musí být účinek tohoto povelu zachován blokováním přístroje, dokud tento není odblokován úmyslným ručním zásahem na vzdálené stanici.
Signál vytvořený funkcí GSS je určen k vyvolání buď zastavení kategorie 0 nebo zastavení kategorie 1 stroje podle normy ČSN EN 60204-1 ed. 2, jak je určeno posouzením rizika.
Některé CCS provádějí funkci GSS vysláním povelu zastavení před ukončením přenosu (tj. aktivní zastavení), zatímco jiné pouze ukončí přenos (tj. pasivní zastavení). Aktivní zastavení může přenést rychlejší povel zastavení do řídicího systému stroje, neboť zde chybí časové zpoždění spojené s rozpoznáním ztráty platného signálu před vyvoláním povelu automatického zastavení.

Funkce nouzového zastavení (EMS)
CCS, který zajišťuje funkci EMS, musí splňovat požadavky funkce zastavení související s bezpečností, obecné bezpečné zastavení (GSS) a dále uvedené dodatečné požadavky (viz též tabulka 1):

 • a) ovládací prvek musí být označen a/nebo opatřen štítkem jako přístroj pro nouzové zastavení (viz ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 10.7.3, a musí odpovídat ČSN EN 60947-5-5;
 • b) funkce musí být kdykoliv dostupná a provozuschopná;
 • c) vyvolání funkce EMS musí vést k stavu VYPNUTO celého výstupu (všech výstupů) souvisícího s bezpečností na základnové stanici;
 • d) jsou splněny příslušné požadavky ČSN EN ISO 13850;
 • e) informace pro použití musí instruovat integrátora systému o tom, kdo začleňuje CCS do řídicího systému stroje, aby se zabezpečilo splnění požadavků tohoto článku;
 • f) v případě více vzdálených stanic, které současně komunikují se základnovou stanicí, vyvolá deaktivace vzdálené stanice (nedostupnost funkce EMS deaktivované vzdálené stanice) funkci automatického zastavení (ATS).

Může být prospěšné zajistit na vzdálené stanici indikaci, že je nouzové zastavení dostupné a provozuschopné, pokud toto provádí obousměrná komunikace.

bezdratova funkce zastaveni 1

Funkce automatického zastavení (ATS)
Funkce ATS CCS musí vyvolat stav VYPNUTO celého výstupu (všech výstupů) souvisícího s bezpečností na základnové stanici tak, aby se zabránilo nebezpečné činnosti (činnostem) stroje. Viz tabulka 1.
Výstupy zastavení ovlivněné funkcí ATS mohou být stejné jako výstupy, které se přepínají do stavu VYPNUTO funkcí GSS a/nebo funkcí EMS.
Funkce ATS CCS je řídicí funkcí souvisící s bezpečností. Funkce ATS musí mít bezpečnostní celistvost, která není menší než nejvyšší bezpečnostní celistvost kterýchkoli jiných funkcí zastavení souvisících s bezpečností, které zajišťuje CCS.
Funkce ATS CCS musí být automaticky vyvolána za podmínek, které zahrnují mimo jiné:

 • když je detekován poruchový stav v části CCS souvisící s bezpečností;
 • když nebyl detekován platný signál na základnové stanici (a pokud je to nutné v souladu s posouzením rizika, na vzdálené stanici v CCS s obousměrnou komunikací) v časovém období stanoveném výrobcem CCS. Toto časové období musí být určeno posouzením rizika na stroji, ale nemá překročit 0,5 s;
 • když se ukončí přenos.

Konstruktér nebo výrobce řídicího systému stroje může vzít v úvahu možné důsledky ztráty schopnosti řídit stroj během tohoto časového období a účinek na celkový čas zastavení stroje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.