Strojírenská směrnice 2006 / 42 / ES je v ČR zavedena jako NV ČR č. 176 / 2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení se změnami v NV ČR č. 170 / 2011 Sb. a NV ČR č. 229 / 2012 Sb. a je právním předpisem ve smyslu § 3 Zákona ČR č. 22 / 1997 Sb., které nabylo účinnosti dne 29. prosince 2009 a nahradilo tak NV ČR č. 24 / 2003 Sb.

Jde o základní normu pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu normy ČSN 33 0010 ed. 2 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí.

Účelem revize elektrických zařízení (i hromosvodů) podle ČSN 33 2000-6 je především podat vlastníku nebo uživateli elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení. Na základě provedené revize je vhodné udat základní rámcové pokyny pro nutné opravy, eventuálně doplnění zařízení.

Jak mnozí jistě zaznamenali, nejzásadnější událostí v oblasti legislativy rozváděčů je ukončení platnosti normy ČSN EN 60439-1 k 1. 11. 2014. Konkrétně se jedná o normu ČSN EN 60439-1 ed. 2, která vešla v platnost roku 2000. Tento soubor nahradil již v roce 2010 soubor norem ČSN EN 61439, nyní již v ed. 2, který doposud platí se starým souborem souběžně.

Po dokončení revize nové instalace nebo doplněni nebo změny stávající instalace musí být zpracována zpráva o výchozí revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, kterého se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledků zkoušek.

Celkový stav elektrických zařízení ve výbušných atmosférách musí být periodicky kontrolován podle požadavků uvedených v tabulkách 1 až 4 normy ČSN EN 60079-17 ed. 3. Kde je to nutné, musí být provedena odpovídající opatření pro odstranění závad. Péče musí být věnována také udržování neporušenosti typu ochrany elektrického zařízení.

„Energetická společnost E.ON byla iniciátorem vzniku nové distribuční sazby pro majitele elektromobilů v České republice, aby mohli za výhodnějších podmínek dobíjet své vozy poháněné elektřinou. Inspirací nám byl podobný tarif pro elektromobily, který realizovali naši kolegové v E.ON UK", říká Eva Fürst, vedoucí projektu Smart Mobility ve společnosti E.ON.

Elektrické instalace v nebezpečných prostorech mají speciální vlastnosti navržené tak, aby byly vhodné pro provoz v těchto atmosférách. Z důvodů bezpečnosti je důležité, aby v těchto prostorech zůstala zachována neporušenost těchto vlastností po celou dobu života takovéto instalace, proto se vyžadují výchozí revize a dále buď.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.