Nahodilé proudové přetížení točivých elektrických strojů

Ovládací a ochrané prvky
Typografie

Proudová přetížitelnost točivých strojů je uvedena pro koordinaci těchto strojů s řídicími a ochrannými zařízeními. Tepelný účinek ve vinutích stroje se mění přibližně jako součin doby a druhé mocniny proudu.

Proud převyšující jmenovitý proud způsobí zvýšení teploty. Není-li dohodnuto jinak, je možno předpokládat, že stroj bude pracovat při uvedených proudových přetíženích během doby své životnosti pouze po několik krátkých časových úseků. Má-li být střídavý stroj používán jako generátor i jako motor, má být proudová přetížitelnost předmětem dohody.

nahodile pretizeni 2017

Generátory

Střídavé generátory se jmenovitými výkony do 1 200 MVA musí být schopné vydržet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 30 s.
Střídavé generátory se jmenovitými výkony nad 1 200 MVA musí být schopné vydržet proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu po dobu, která musí být dohodnuta, tato doba však nesmí být kratší než 15 s.

Motory (s výjimkou komutátorových motorů a strojů s permanentními magnety)

Vícefázové motory se jmenovitými výkony do 315 kW a jmenovitými napětími do 1 kV musí být schopné vydržet: - proud rovný 1,5násobku jmenovitého proudu nejméně po dobu 2 minut.
Pro vícefázové motory se jmenovitými výkony nad 315 kW a pro všechny jednofázové motory se nahodilé proudové přetížení neudává.

Komutátorové stroje

Komutátorový stroj musí být schopen po dobu 60 s vydržet 1,5násobek jmenovitého proudu při příslušné kombinaci těchto podmínek:

  • a) otáčky:
    1) stejnosměrný motor: nejvyšší otáčky při plném buzení;
    2) stejnosměrný generátor: jmenovité otáčky;
    3) střídavý komutátorový motor: nejvyšší otáčky při plném buzení;
  • b) napětí kotvy: napětí odpovídající stanoveným otáčkám.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz rijen 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Říjnové číslo je tematicky zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Konfigurátor OEZ - nová verze 7 Konfigurátor OEZ je program pro snadný výběr jednotlivých výrobků včetně jejich příslušenství. Ka stažení je zdrama.
Systémové LED svítidlo Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče. Otestujte si sami!.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Napájecí zdroje PULS souznění kvality a příznivé ceny Řada jednofázových zdrojů Puls PIANO, určených pro montáž na DIN lištu, přináší vysokou kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost za velmi příznivé ceny.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.