Doporučení pro používání rukavic z izolačního materiálu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Použitím termínu „izolační rukavice" se označují rukavice zajišťující pouze elektrickou ochranu. Použitím termínu „kombinované rukavice" se označují rukavice zajišťující elektrickou a mechanickou ochranu. Níže uvedené údaje jsou uváděny pouze jako rady pro údržbu, kontrolu, přezkoušení a používání rukavic po jejich nákupu.

Skladování

Rukavice je třeba skladovat v jejich krabicích a obalech. Má se dbát na to, aby rukavice nebyly stlačeny nebo přeloženy, nebo aby se neskladovaly v těsné blízkosti parních trubek, radiátorů nebo jiných zdrojů umělého tepla, nebo aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu svitu, umělému světlu nebo jiným zdrojům ozónu. Doporučuje se, aby skladovací teplota byla v rozmezí 10°C až 21°C

rukavice udrzba 1

Přezkoušení před použitím

Vždy před každým použitím by se měla rukavice z páru vizuálně zkontrolovat a nafouknout, je-li to proveditelné. Je-li pochybnost o jedné rukavici z páru, že není bezpečná, celý pár se nemá používat a má se vrátit k přezkoušení.

Teplota

Normalizované rukavice se mají používat v prostorách s teplotou okolí mezi -25°C a +55°C a rukavice kategorie C se mají používat v prostorách s teplotou okolí mezi -40°C až +55°C.

Opatření při používání

Pokud to není nutné, rukavice se nemají vystavovat světlu nebo teplu nebo dopustit, aby přišly v dotyk s olejem, tukem, terpentýnem, lakovým benzinem nebo koncentrovanou kyselinou. Použijí-li se současné ještě jiné ochranné rukavice, než gumové pro elektrotechnické účely, musí se nosit natažené na gumových rukavicích tak, aby nedeformovaly jejich přirozený tvar. Minimální vzdálenost mezi okrajem ochranné rukavice a vrcholem okraje izolační rukavice nemá být menší, než je uvedeno v tabulce 1.

Tab. 1 Vzdálenosti mezi okrajem ochranné rukavice a vrcholem okraje izolační rukavice

Třída Minimální vzdálenost
mm
00, 0 13
1 25
2 51
3 76
4 102
POZNAMKA Pro třídy rukavic 3 a 4 používaných v DC sítích mají být vzdálenosti zvětšeny o 25 mm.


Ochranné rukavice, které se používají pro jakékoliv jiné účely, nemají být používány jako ochrana izolačních rukavic. Ochranné rukavice se nemají používat, mají-li díry, trhliny nebo jiné vady, které ovlivňují jejich schopnost mechanické ochrany izolačních rukavic. Má se dbát na to, aby ochranné rukavice nebyly kontaminovány tak, že by mohly poškodit izolační rukavice. Kontaminované ochranné rukavice se nemají používat bez důkladného vyčištění od látky, která kontaminaci způsobila. Vnitřek ochranných rukavic se má kontrolovat, zda se v nich nevyskytují ostré nebo špičaté předměty. Tato kontrola se má provést vždy současně s kontrolou izolačních rukavic.
Jestliže se rukavice zašpiní, musí se zásadně umýt mýdlem a vodou při teplotě, která nepřesahuje teplotu doporučenou výrobcem, poté se pečlivě osuší a popráší talkem. Jestliže látky, jako dehet (asfalt) nebo barva dále lpí na rukavici, měla by se postižená část ihned otřít vhodným rozpouštědlem, při čemž je třeba se vyhnout nadměrnému používání rozpouštědla a pak se ihned umyje a ošetří, jak bylo předepsáno.
Rukavice, které v průběhu používání nebo v důsledku omytí navlhly, se musí pečlivě usušit, ne však takovým způsobem, jež by měl za následek, že teplota rukavic by přesahovala 65°C.

rukavice udrzba 2

Periodická prohlídka a elektrické přezkoušení

Žádné rukavice tříd 1, 2, 3 a 4, dokonce ani rukavice uložené ve skladu, se zásadně nesmějí použít, pokud by nebyly vyzkoušeny v lhůtě nejdéle šesti měsíců. V současné době jsou nejběžnější periody kontroly od 30 dní do 90 dní.
Zkouška spočívá v nafouknutí vzduchem k ověření úniků vzduchu, pak následuje vizuální kontrola, když je rukavice nafouknutá, poté dielektrická výrobní kusová zkouška podle čl. 8.4.2.1 a 8.4.3.1 a 10.3 normy ČSN EN 60903 ed. 2 pro dlouhé kombinované rukavice.
Pro rukavice tříd 00 a 0 se kontrola na úniky vzduchu a vizuální kontrola považují za dostatečné. Nicméně požaduje-li to uživatel, může se provést dielektrická výrobní kusová zkouška.
U rukavic s vložkou se má zkouška provést s použitím vhodného zkoušeče, který zajistí, že rukavice nejsou vadné.

Jedním z distributorů na českém a slovenském trhu v sortimentu izolačních rukavic výrobce CATU do kterých se řadí standardní dielektrické rukavice třídy 00 - model CG-05 (500V), třídy 0 - model CG-10 (1 kV), třídy 1 - model CG-15 (7,5kV), třídy 2 - model CG-20 (17kV), třídy 3 - model CG-30
(26,5kV) a třídy 4 - model CG-40 (36,5kV) vždy v několika velikostech je společnost En-Centrum, s.r.o., Tel: 257 322 538, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.encentrum.cz.

Zájemci také mohou využít on-line obchodu, který se nachází na odkazu: koupit izolované rukavice.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2018 clanek

ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Květnové číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Systémové LED svítidlo Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče. Otestujte si sami!.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.