Uspořádání týkající se činnosti rozváděčů nn

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Většina rozváděčů, ne-li všechny, potřebují nějakou formu vizuálního rozhraní nebo ručního ovládání.

To může zahrnovat:

 • odečítání vizuálních signálů ze světel, displejů a obrazovek;
 • vizuální prohlídku spínacích přístrojů, nastavení a indikátorů;
 • nastavování a znovunastavování relé, spouští a elektronických součástek;
 • použití ovládacích rukojetí, tlačítkových ovladačů, páčkových spínačů a podobných zařízení.

Ruční ovládání znamená ovládání rukou s nástrojem nebo bez nástroje.

usporadani roz nn 1

Přístup k ručně ovládaným přístrojům

Požaduje se, aby výrobce zajistil, že pod podmínkou příslušné ochrany před úrazem elektrickým proudem budou všechny ručně ovládané součásti přístupné.
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem platí různé požadavky, což je dáno určenou úrovní kvalifikace pracovníků obsluhy. Čtyři typy pracovníků obsluhy jsou definovány takto:

 • znalá osoba – osoba s příslušným vzděláním a zkušenostmi, které jí umožňují uvědomovat si rizika a předcházet nebezpečím, které může elektřina způsobit;
 • poučená osoba – osoba dostatečně poučená nebo kontrolovaná znalými osobami, což jí umožňuje uvědomovat si rizika a předcházet nebezpečím, které může elektřina způsobit;
 • laik – osoba, která není ani znalou, ani poučenou osobou;
 • oprávněná osoba – znalá nebo poučená osoba, která je oprávněná vykonat stanovenou práci.

Nestanoví-li uživatel jinak, platí následující požadavky týkající se možnosti přístupu pro stojanové rozváděče:

 • svorky, s výjimkou svorek pro ochranné vodiče, budou umístěny nejméně 0,2 m nad základem rozváděčů, a kromě toho budou umístěny tak, aby k nim mohly být snadno připojeny kabely;
 • ukazovací přístroje, jejichž údaje má odečítat obsluha, budou umístěny v oblasti mezi 0,2 m a 2,2 m nad základem rozváděče;
 • ovládací zařízení, jako jsou rukojetě, tlačítkové ovládače nebo podobná zařízení, budou umístěna v takové výšce, aby mohla být snadno ovládána; to znamená, že jejich osa má být umístěna v oblasti mezi 0,2 m a 2 m nad základem rozváděče;
 • ovládače pro nouzové spínací přístroje (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2) budou přístupné v oblasti mezi 0,8 m a 1,6 m nad základem rozváděče.

Uživatel má oznámit, zda existují odlišné požadavky, a zejména, zda je požadováno ovládání jinými než znalými a poučenými osobami.

usporadani roz nn 2

Bezpečné odpojení částí zařízení instalace zátěže

V některých aplikacích se vyžaduje, aby rozváděč usnadňoval bezpečné odpojení funkční jednotky nebo skupiny funkčních jednotek kvůli údržbě, přičemž sousední skupiny obvodů jsou stále pod napětím a v provozu. To může být zajištěno použitím opatření, jako:

 • dostatečný prostor mezi příslušnou funkční jednotkou nebo skupinou a sousedními funkčními jednotkami nebo skupinami;
 • použití přepážek nebo zábran navržených a uspořádaných pro ochranu před nebezpečným dotykem živých částí zařízení v sousedních funkčních jednotkách nebo skupinách;
 • použití krytů svorek;
 • použití prostoru pro každou funkční jednotku nebo skupinu;
 • zařazení přídavných ochranných prostředků, poskytnutých nebo specifikovaných výrobcem.

Pokud by bylo nutné jako součást údržby odstranit překážky, otevřít skříně nebo odstranit části skříní, bude to možné pouze tehdy, bude-li splněna jedna z podmínek základní ochrany před přímým dotykem uvedených v normě ČSN IEC/TR 61439-0.
Je-li požadováno vybavení pro bezpečné odpojení funkční jednotky nebo skupiny funkčních jednotek v rozváděči kvůli údržbě, má to uživatel specifikovat, a veškerá opatření nutná pro dosažení tohoto bezpečného odpojení mají být dohodnuta s výrobcem.

Aktuální číslo časopisu

elektroprumysl cz leden 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, leden 2019

Číslo je tematicky zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nový katalog STEGO INOVACE Přinášející dokonalý teplotní management kdekoli na světě.
Revizní a provozní měřicí přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.