Umístění elektroměrových rozváděčů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Měřící zařízení se zásadně umisťuje do elektroměrových rozváděčů (dále jen ER) na elektroměrové desky nebo do společných rozváděčů s přístroji pro rozvod za elektroměrem. V tomto případě musí být rozváděč k tomuto účelu zkonstruován a typově schválen.

Elektroměrová část a podružný rozváděč musí být konstrukčně i opticky odděleny. Každé odběrné místo musí být měřeno samostatným měřícím zařízením. Konkrétní umístění je vždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení.

V bytových domech se ER umisťují přednostně v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo na chodbě či na schodišti (nikoliv na rameni schodiště). Odbočení od hlavního domovního vedení je realizováno pro každé odběrné místo samostatnou odbočkou od hlavního domovního vedení.
U rodinných domů (které nemají charakter vícebytových domů), garáží a rekreačních objektů se ER umisťují vně objektu na trvale veřejně přístupném, neuzamykatelném místě. Pokud bude objekt situován na nepřístupném pozemku, musí být ER umístěn na hranici pozemku do pilíře v oplocení, případně na hranici pozemku v místě veřejně přístupném z vnější strany pozemku. Měřící zařízení (elektroměr) musí být osazeno co nejblíže místu připojení k DS a musí být dostatečně chráněno před vnějšími vlivy prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51. Otevírání dvířek ER pak musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku (min volný prostor o šířce a hloubce 0,8 m před skříní, umožňující plné otevření dvířek) pomocí trnového klíče 6x6 mm s hloubkou otvoru pro trn min. 12 mm (kovové provedení). Je nepřípustné uzamykat odběratelské rozvaděče zámky.

elektromery v rozvadeci
V zahrádkářských a chatových koloniích, v řadových garážích apod. je vhodné soustředit elektroměry pro několik odběratelů do jednoho skupinového ER, který je umístěn na veřejně přístupném, neuzamykatelném místě, instalovaném co nejblíže k místu napojení na distribuční síť NN. Umístění ER pro tyto objekty bude stanoveno ve stanovisku k žádosti o zřízení nového odběrného místa resp. zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné místo.
Pro provozovny, obchody apod. se standardně elektroměrové rozváděče umisťují vně objektu na trvale veřejně přístupném místě s přístupností z veřejné strany, případně se umístění elektroměrových rozváděčů stanoví individuálně ve stanovisku k žádosti o připojení podle charakteru odběrného zařízení, přístupnosti měření a možného vzniku škod při zásahu do zařízení nepovolanou osobou. Standardně se ER umisťují vně objektu na trvale veřejně přístupném místě.
Způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny u atypických případů (např. výška ER apod.) určují pracovníci energetické společnosti.
Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry viz ČSN 33 2130.
Před ER (přede dveřmi rozváděče) musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm umožňující plné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným vodorovným terénem. Střed elektroměru má být ve výšce 1000 - 1700 mm od definitivně upravené plochy nebo terénu. V technicky odůvodněných případech (např. je-li více elektroměrů nad sebou) mohou být středy elektroměrů ve výši 700 - 1700 mm od definitivně upravené plochy nebo terénu.
Při umístění elektroměrového rozváděče v oplocení, ve zdi nebo v pilíři, mohou být středy elektroměrů a sazbových spínačů níže než 1000 mm. Spodní hrana ER musí být minimálně 600 mm nad úrovní definitivně upraveného terénu.
Zkušební svorkovnice u nepřímého měření musí být umístěna ve vodorovné poloze pod elektroměrem nebo vedle elektroměru. Smí být umístěna ve výši 700 - 1700 mm
nad definitivně upraveným terénem.
V případě, že se neprovádí výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení lze měření ponechat ve stávajícím umístění.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
IT chlazení - řešení od firmy Rittal Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.