Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací - 3. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod.

Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“.

Ostatní elektrická zařízení a materiál

Na normálně hořlavé látky lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

vystavba afdd drevostavby 1
Do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

vystavba afdd drevostavby 2
Elektroinstalační příslušenství musí plně vyhovovat předpisům pro elektroinstalační krabice určené pro lehké duté stěny podle ČSN EN 60670. Toto obsahuje následující požadavky:

  • vysoká mechanická pevnost;
  • tepelná odolnost podle normy ČSN EN 60695-2-11 (850 °C, zkouška žhavou smyčkou);
  • ochranu proti vniknutí malých předmětů IP 3X, podle ČSN EN 60529.

vystavba afdd drevostavby 4

Jiné části systému vedení než kabely, které nejsou zatříděny jako nešířící plamen, jak jsou specifikovány v souborech norem ČSN EN 61386, ale které ze všech ostatních hledisek vyhovují všem ostatním požadavkům svých příslušných výrobkových norem, musí být v případě použití zcela uzavřeny v nehořlavých stavebních materiálech.
Průřezy vodičů v a na hořlavých podkladech – všechny použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm2. Kabely a vodiče musí být vhodně chráněny před poškozením. Toho může být dosaženo spolehlivým upevněním vedení k podkladu, uložením do elektroinstalační trubky, elektroinstalační lišty, elektroinstalačního kanálu nebo do dutiny pro tento účel vytvořené v podkladu.
Průchody elektrických silových obvodů stavebními konstrukcemi z hořlavých látek, ať již ve svislém, nebo ve vodorovném směru, se provádí stejným způsobem jako při ukládání vedení na a do hořlavých látek.
Požadavky pro montáž elektrických předmětů, které nejsou výrobcem určeny pro montáž na a do hořlavých látek, jsou uvedeny v tabulce 1.

vystavba afdd drevostavby 3

Objekty s více požárními prostory

Zde si je nutno uvědomit, že požární ochrana se zabývá především možnostmi úniku osob z ohroženého prostoru a spolehlivostí požárně dělících stěn a příček.
Z hlediska elektroinstalace můžeme rozdělit požárně dělící stěny a příčky takto:

  1. Požárně dělící stěny jsou z klasických nehořlavých materiálů (cihla, beton);
  2. Požárně dělící stěny jsou konstruovány z lehkých materiálů, případně prefabrikovány.

Ad 1. Jedná se o klasický způsob, obvykle k možnosti ukládání elektroinstalace nekolizní; zvýšenou pozornost je nutno věnovat prostupům, umísťováním rozvodnic a rozvaděčů a požadavkům na zajištění bezpečnosti komunikací s vnějším vlivem BD 2, BD 3, BD 4, s přihlédnutím k vnějším vlivům, které mohou rizika zvyšovat, např. BA 2 (děti), BA 3 (invalidé).
Ad 2. Pro požárně dělící stěny konstruované z lehkých materiálů, případně prefabrikované, dosud nejsou k dispozici žádné ČSN, které by řešily jejich vztah k elektroinstalaci.

vystavba afdd drevostavby 5
U prefabrikovaných je předpoklad, že možnosti určí jejich výrobce a toto bude závazné. Nebude-li výrobcem těchto stěn stanoveno, jak má být elektroinstalace ve vztahu k těmto stěnám provedená, je nutno bezpodmínečně způsob provedení elektrických rozvodů projednat s požárním specialistou (a s činným pracovníkem HZS) a výsledek musí být zanesen co nejpodrobněji do protokolu o určení vnějších vlivů.

vystavba afdd drevostavby 6
Lze předpokládat, že bude nutno ve vztahu k těmto stěnám použít povrchové rozvody (lištový rozvod, kabelové kanály, apod.).

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2018 clanek

ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Květnové číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Systémové LED svítidlo Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče. Otestujte si sami!.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.