Současné požadavky na bytovou a obdobnou výstavbu z hlediska ochrany před iniciací požáru elektroinstalací - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti jsou stále více uplatňovány v bytové a občanské výstavbě lehké stavební materiály, obvykle na bázi dřeva, ale i slámy, apod.

Rovněž u nástaveb a vestaveb se často využívá materiálů z hlediska hořlavosti definovaných jako „normálně hořlavé“.

Elektrické přístroje určené pro běžné využití pro ochranu před iniciací požáru elektroinstalací u objektů pro bydlení a obdobné účely

AFDD
Přístroj na ochranu před poruchou doprovázenou vznikem oblouku, označovaný jako AFDD (Arc Fault Detection Device – přístroj na detekci poruchy s obloukem) nebo v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter – přerušovač obvodu s obloukovou poruchou) je ochranný přístroj nasazovaný v elektroinstalaci a v budoucnu se s ním počítá i v sítích nn. Zařízení chrání elektrické instalace automatickým odpojením před škodami způsobenými elektrickým obloukem a před tepelnými následky, jako je především hoření kabelů (odkud se také někdy nazývají vypínač pro ochranu před požárem – z německého Brandschutzschalter).
AFDD = elektromechanický spínací přístroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu.

vystavba afdd 8
Jiskření má specifický průběh proudu, na který AFDD reaguje a odpojí instalaci s poruchou.
Základní požadavky na využití AFDD jsou v Z1 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Automatické odpojení pomocí AFDD se doporučuje pro ochranu koncových obvodů pro:

 • prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (např. ve stodolách, v papírnách apod.),
 • prostory s hořlavými konstrukčními materiály (např. v dřevěných budovách),
 • konstrukce šířící požár, ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím.

V obydlích se doporučuje automatické odpojení od zdroje zajišťované AFDD na začátku následujících koncových obvodů:

 • v ložnicích (zvláště určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením),
 • dětských pokojích a
 • obvody uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů.

Kde najdou přístroje AFDD další uplatnění?

 • Objekty s osazením velkého počtu osob s vyšší obtížností možnosti evakuace, ať již z důvodu fyzického, či psychického postižení, jako jsou domy pečovatelských služeb, domovy pro seniory, domovy pro zrakově postižené, hospice, atd. Zde se jedná rovněž o objekty zdravotnictví;
 • Objekty občanské vybavenosti s vysokou, obvykle nárazovou, koncentrací osob (divadla, kulturní sály, atd.), administrativní budovy;
 • Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku povahy zpracovávaných materiálů, zde vidím za důležitější použití v textilkách, než v obchodech s látkami, dřevovýroba včetně truhlářských dílen, papírenský průmysl, chemický průmysl, báňský průmysl, atd.;
 • Výstavy, u nichž je přítomna laická veřejnost.

Požadavky ČSN 33 2000-5-53 ed. 2

Kde je to určeno, musí být instalovány AFDD:

 • na začátku koncového obvodu, který má být chráněn a
 • ve střídavých jednofázových nebo dvoufázových obvodech, které nepřekračují 240 V.
 • AFDD musí vyhovovat ČSN EN 62606. Pokud je to nutné, musí být přístroje AFDD koordinovány s nadproudovými ochrannými přístroji podle návodů výrobce. AFDD zajišťují odpojení, jsou určeny k ovládání laiky a nevyžadují údržbu.

Použití takových přístrojů (AFDD) se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a neeliminuje potřebu uplatnit některé z opatření uvedených v ostatních článcích ČSN 33 2000-4-42 ed. 2!

RCD – proudové chrániče
RCD jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. RCD, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Tato skutečnost vychází z dnes již všeobecného používání sítě TN-S v požárně exponovaných prostorech.
Které předpisy požadují užití RCD pro ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení a proč byla zvolena jako hranice IΔn ≤ 300 mA?
Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou:

 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 zde jsou obecné požadavky;
 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení;
 3. ČSN 33 2000 část 7 – pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření (a tedy i vzniku následného požáru je třeba cca 70 W.
Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA

RCD s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem a současně i před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC).
Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3 – čl. 7.6.17 “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“
Požadované RCD s IΔn ≤ 30 mA pro zásuvkové a světelné obvody v bytech a obdobných prostorech ještě zvyšují standard zabezpečení, které je tento typ přístrojů schopen zajistit.

 • ≤ 100 W                     0,5 m
 • > 100 W do 300 W    0,8 m
 • > 300 W do 500 W    1,0 m
 • > 500 W                     je nutno dodržet větší vzdálenosti.

Pokud není k dispozici návod výrobce, platí výše uvedené vzdálenosti pro všechny směry.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2018 clanek

ElektroPrůmysl.cz, květen 2018

Květnové číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Systémové LED svítidlo Dokonalé osvětlení skříňového rozváděče. Otestujte si sami!.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma.
Časopis vychází 1x měsíčně.