Požadavky na elektrické rozvody v divadlech a objektech pro kulturní účely

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Z hlediska instalace elektrických zařízení se objekty dělí podle počtu sedadel na tyto kategorie: K1 - nad 1200 sedadel, K2 - od 401 do 1200 sedadel, K3 - od 101 do 400 sedadel, K4 - do 100 sedadel.

U objektů s více samostatnými společenskými prostory (např. divadelní sály, zkušebny, výstavní síně atd.) je pro kategorizaci směrodatný celkový počet sedadel nebo uvažovaný celkový počet (celková kapacita) shromážděných osob.

V žádné místnosti se nesmí při představení užívat jiného umělého osvětlení než elektrického. Ze scénických důvodů lze v prostoru jeviště po předchozím schválení orgánem požárního dozoru použít jiného druhu osvětlení.
V prostorách objektu přístupných návštěvníkům a osobám seznámeným se smí používat nejvýše napětí nn.
V případech architektonického řešení osvětlení lze však použít svíticích trubic vn při dodržování zásad stanovených normou ČSN EN 50107-1.
Všechny prostory objektu se mohou vytápět elektricky za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost před požárem podle ČSN 06 1008.
V transformační stanici, rozvodně, akumulátorovně, dozorně, promítárně, popřípadě technickém bloku (místnosti osvětlovačů, místnosti zvukového technika apod.) je v souladu s vnějším vlivem BA4, ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální. Toto znamená, že jsou elektrickými provozovnami, které vyžadují obsluhu s odpovídající odbornou kvalifikací v elektrotechnice.
V budovách je v hledišti, shromaždovacích prostorech, na nástupních prostorech a v šatnách v souladu s vnějším vlivem BD vyššího označení než BD1 (obvykle BD3), ostatní vnější vlivy jsou zde v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 normální.
Pokud je elektrická instalace v obložení, podhledech z hořlavých hmot a podobně, musí se provést v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2312 ed. 2.
Vypínače pro osvětlení hledištní části (např. chodby a toalety), s výjimkou pomocného osvětlení, musí být soustředěny a chráněny polohou, popř. krytem tak, aby k nim obecenstvo nemělo přístup.
Ventilátory k větrání hlediště a příslušenství hlediště nesmějí být připojeny na rozváděče pro promítárnu nebo technický blok, mohou však být ovládány dálkově z promítárny, popřípadě z technického bloku.
Pokud je zabudováno pohyblivé orchestřiště (na zvedací plošině), doporučuje se osvětlení SELV. V případě použití napětí 230 V je třeba provést instalaci se zabezpečením proti mechanickému poškození.

rozvody divadla

Zdroje

Zásady pro napájení elektrického silového zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účelyElektrická silová zařízení musí být napájena těmito zdroji:

  • hlavní zdroj (distribuční síť nn nebo vn s vlastní transformační stanicí vn/nn) s výkonem přiměřeným nejvyšší spotřebě objektu;
  • nouzový zdroj (zpravidla akumulátorová baterie) s kapacitou postačující na provoz nouzového a přídavného osvětlení po dobu nejméně 3 hodiny. Lze ho využít i pro ovládání požárnětechnických zařízení (kouřové klapky apod.). V objektech kategorie K 1 a K 2 musí být instalovány oba nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené, z nichž jeden musí být při svícení elektricky oddělen od hlavního zdroje. V objektech kin, kde po sobě následuje více než dvě představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu akumulátorových baterií zvýšit o 50 %;
  • náhradní zdroj (zpravidla generátor s naftovým motorem) s výkonem postačujícím pro havarijní provoz objektu musí být navíc instalován v objektech kategorie K 1.

Pro nouzový zdroj lze použít pouze alkalických akumulátorů. Akumulátorovny nebo stanoviště a jejich vybavení musí vyhovovat ČSN EN 50272-2.
Akumulátorová baterie musí být před představením řádně nabita a její stav překontrolován.
Nabíječ musí být proveden tak, aby při zatížení odběrem nebylo možné akumulátorovou baterii nabíjet.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.