Ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranná opatření polohou jsou opatření představovaná zábranami a umístěním mimo dosah zajišťují pouze základní ochranu (ochranu proti přímému dotyku).

Jsou určena pro uplatnění v instalacích, kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše (ochrana proti nepřímému dotyku) a které jsou ovládány osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem nebo dohledem osob znalých nebo pod dohledem osob poučených.

Podmínky provádění dozoru nebo dohledu, při němž se mohou ochranné prostředky základní ochrany uplatňovat jako součást ochranných opatření, pouze v instalacích přístupných:

  • osobám znalým nebo poučeným, nebo
  • osobám pracujícím pod dozorem nebo dohledem znalých nebo pod dohledem poučených osob.

zamknuty rozvadec

Zábrany

Zábrany jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však úmyslnému dotyku záměrným obejitím zábrany.
Zábrany musí bránit

  • neúmyslnému přiblížení těla k živým částem a
  • nahodilému dotyku živých částí během činnosti zařízení pod napětím v provozu.

Zábrany mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby to bránilo jejich neúmyslnému odstranění.

Umístění mimo dosah

Ochrana umístěním mimo dosah je určena pouze k tomu, aby bránila nahodilému dotyku živých částí.
Části současně přístupné dotyku, které mají rozdílný potenciál, nesmí být v dosahu rukou. O dvou částech se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou dále než 2,5 m.
Pokud je běžně přístupné místo omezeno ve vodorovném směru nějakou zábranou (např. zábradlím, drátěným pletivem), která umožňuje krytí nižší než IPXXB nebo IP2X, počítá se dosah ruky od této zábrany. Ve směru nahoru je dosah ruky 2,5 m od stanoviště S, přičemž se neberou v úvahu žádné mezilehlé zábrany, které zajišťují nižší stupeň ochrany než IPXXB nebo
IP2X.
Hodnoty dosahu ruky se vztahují na přímý dotyk holýma rukama bez pomůcek (např. nástroje nebo žebříku).
Na místech, kde se běžně manipuluje s objemnými nebo dlouhými vodivými předměty, se musí požadované vzdálenosti zvětšit s ohledem na rozhodující rozměry těchto předmětů.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.