KNX instalace se softwarem ETS Inside

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systém inteligentních elektrických instalací KNX patří mezi nejdokonalejší elektroinstalační programovatelné (inteligentní) systémy. Proto je také celosvětově nejpoužívanějším systémem instalací pro řízení funkcí v bytech i budovách.

Je neustále rozvíjen, zdokonalován a vybavován stále novějšími, výkonnějšími prvky. Systém KNX prokázal a neustále prokazuje svoje přednosti v nespočetném množství projektů realizovaných během již více než 25 let od svého prvního uvedení na trh.

Tyto mnohaleté zkušenosti prokazují vysokou provozní spolehlivost, nepatrnou poruchovost a bezproblémové možnosti spolupráce dříve vyráběných KNX přístrojů s těmi nejnovějšími v případě potřeby rozšířit již existující instalace o nové funkce. A to i bez ohledu na to, od kterého výrobce tyto přístroje pocházejí. To znamená, že realizátor systémové instalace nejen může, ale ve skutečnosti také vybírá do rozváděčů ve společné instalaci přístroje od různých výrobců takové, které podle jeho názoru nejlépe mohou plnit jím požadované úkoly při řízení funkcí v objektu. Pokud se týče KNX přístrojů umisťovaných viditelně v interiérech (především ovládací prvky), realizátor se musí řídit především požadavky uživatele nebo jeho architekta.
Doposud vytvářené KNX projekty vyžadovaly využívání jednotného softwaru – aktuálně ETS5 Professional – dovolujícího vytváření libovolně rozsáhlých projektů. Tedy jak pro malé, či středně velké, tak i pro velmi rozsáhlé budovy.
Nový software ETS Inside otevírá zajímavé perspektivy v oblasti trhu s tzv. chytrými domy. Využívat tento programovací nástroj může každý elektroinstalatér i bez nutnosti absolvovat týdenní základní kurs zaměřený na seznámení se s prací se softwarem ETS. Postačí krátké (bezplatné) seznámení s principy KNX systémové instalace krátkým kursem eCampus na webových stránkách knx.org, po vytvoření osobních stránek My KNX. Vhodné může být i prostudování základních materiálů na stránkách knxcz.cz.
Takže i montéři, kteří mají dosud jen nepatrné nebo dokonce žádné zkušenosti s dodávkami instalací obsahující prvky automatizace řízení provozu funkcí v budovách, mohou snadno a rychle vytvářet projekty a dodávat kvalitní instalace v menších až středních objektech. A k tomu právě postačí využít zmíněný software ETS Inside. Jeho verzi ETS Inside server lze stáhnout prostřednictvím osobních stránek na My KNX. Ovšem pro vytvoření a následnou práci s elektronickým projektem je důležité stažení i jeho druhé (bezplatné) verze ETS Inside client z webového obchodu Microsoft, Google nebo Apple – podle toho, zda chci pracovat s PC, tabletem nebo mobilem. Při projektování musí být PC vybaven Windows 10.

ETS Inside 2018 1

Jedním ze základních principů softwaru ETS Inside je oddělení uživatelského rozhraní od dat ETS. To umožňuje editovat projekt na všech běžných operačních systémech. KNX základní software (verze server) je nainstalován v přístroji ETS Inside, který je součástí instalace, jak je vidět na principiálním schématu na obr. 1. V tomto přístroji (mini PC s vloženým hardwarovým klíčem) je uložen projekt KNX. Přístroj kromě toho současně slouží i jako webový server pro oddělené uživatelské rozhraní, jímž může být PC, tablet nebo mobil komunikující s instalací prostřednictvím internetu nebo lokální sítě.
Na rozdíl od ETS Professional založeném výhradně na Windows, uživatel poté, co mu byl dodavatelem předán hotový projekt, může uskutečňovat různé zákaznické změny, přestože jsou vytvářené na tabletech a chytrých telefonech s různými operačními systémy, jako je iOS, Android nebo Windows. ETS Inside dokonale propojuje provozní funkčnosti a jejich různá použití.
Tento software umožňuje vytvářet a uvádět do provozu malé až středně velké projekty. To tedy odpovídá obvyklým aplikacím systému KNX v obytných a také v méně rozsáhlých komerčních a podobných budovách. Stejně jako při práci s ETS Professional mohou být v instalaci použita všechna KNX přenosová média, tedy TP (kroucený pár), IP (Ethernet), RF (bezdrátový radiofrekvenční přenos) i PL (přenos po silovém vedení). Ovšem zde je potřebné poznamenat, že přenos po silovém vedení se v ČR nikterak nerozšířil. Jeho hlavní směr využití byl zamýšlen především pro zvýšení komfortu a dosažení energetických úspor ve starších budovách, v nichž probíhaly méně náročné rekonstrukční práce, nevyžadující zásadní výměnu vnitřních elektrických silových rozvodů tvořených měděnými vodiči. Nepřípustné je využití hliníkových vodičů; nezbytná je přítomnost nulového vodiče ve všech elektroinstalačních krabicích, v nichž jsou KNX PL přístroje. Při rozsáhlých rekonstrukcích je ekonomičtějším využití metalických sběrnic (krouceného páru TP) nebo při dodatečném rozšiřování instalace bezdrátového radiofrekvenčního přenosu (RF).
V květnu letošního roku má být k dispozici nová aktualizace softwaru ETS5, která umožní projekty vytvořené v ETS Inside synchronizovat s ETS Professional. Anebo naopak, projekty vytvořené v ETS Professional bude možné synchronizovat s ETS Inside. To by tedy mělo umožnit např. rozšiřování KNX instalací o dodatečně přidávané přístroje. Nebo bude možné upravovat topologii vkládáním dalších linií, nebo používat přístroje vyžadující velmi rozsáhlou parametrizaci. K těmto otázkám se budeme moci vrátit až po získání praktických poznatků s touto aktualizací.
Software ETS Inside tedy nabízí vstup na trh s „chytrými“ domy každému, i nevyškolenému elektroinstalatérovi, který se jen občas zabývá dodávkami elektrických instalací programovaných podle požadavků uživatele. Přitom ve společné instalaci může využívat KNX přístroje dodávané řadou producentů a jednoduše jim nastavovat pracovní podmínky – parametry i komunikační vazby mezi snímači a akčními členy. Ve své práci využije online katalog KNX přístrojů, jímž je software vybaven. Není tak potřebné vyhledávat aplikační programy jednotlivých přístrojů na různých webových stránkách, stahovat a instalovat je, jako je tomu u ETS Professional v případech, kdy nebyl použit přídavný rozšiřující software ETS App Online katalog.

ETS Inside 2018 2
Při využití softwaru ETS Inside lze vytvářet projekty obsahující vždy pouze jednu linii s maximálně 255 účastníky na sběrnici KNX. Při takovémto přípustném počtu přístrojů je tedy linie sestavena ze čtyř liniových segmentů, jak je naznačeno na obr. 2. V každém segmentu smí být nejvýše 64 KNX prvků. Přístroj ETS Inside je připojen k základnímu liniovému segmentu (rovněž s nejvýše 64 KNX přístroji – v tomto počtu jsou i liniové opakovače), k němuž jsou připojeny zbývající tři segmenty. Každý segment musí být vybaven také nezbytným KNX zdrojem (29 V DC, SELV) pro napájení daného úseku sběrnice. Používat lze všechny KNX přístroje, které ke svému nastavení nevyžadují pomocné plug-in softwary a které jsou uvedeny v online katalogu.
Rozpracovaný, resp. dokončený projekt je uložen v přístroji ETS Inside, tedy v jednom z prvků trvale připojených ke sběrnici KNX. Uživatel má k němu přístup ze svých mobilních zařízení prostřednictvím v přístroji vestavěného rozhraní KNXnetIP. Může tedy nejen ovládat, ale i měnit nastavení funkcí v závislosti na svých postupem času měnících se požadavcích. Proto nepotřebuje žádné zásahy systémového integrátora, které by v jiných KNX instalacích mohl vyžadovat. A přitom projekt v aktuální (tedy v právě pozměněné) verzi zůstává vždy uložen, a navíc i chráněn před neoprávněnými přístupy. Každý přístup k uloženému projektu totiž vyžaduje vložení správného přístupového hesla, jak vyplývá z přihlašovací tabulky na obr. 3. Teprve po vložení hesla se otevírá projekt k práci s ním prostřednictvím nainstalované verze ETS Inside client.
Uživatelské rozhraní je koncipováno tak, aby bylo dobře ovladatelné i při zobrazování na malých displejích tabletů či mobilních telefonů. Plochá tlačítka se snadno srozumitelnými symboly jsou předurčena pro intuitivní ovládání. Kromě běžného zobrazování provozních stavů funkcí v KNX instalaci a jejich ovládání, je možné vzdáleně nastavovat mnohé parametry, jako např. hodnoty stmívání, časové programy, světelné scény apod. bez toho, že by k tomu byl potřebný zásah odborného pracovníka.

ETS Inside 2018 3
Po dokončení projektu a schválení nahrané KNX instalace se projekt předává uživateli. Tím elektroinstalatér ztrácí oprávnění k přístupu k projektu uloženém v přístroji ETS Inside podle obr. 1. Nyní má k instalaci přístup pouze uživatel – při každém vzdáleném vstupu musí zadávat přístupové heslo. Tím se zabrání jakémukoli neoprávněnému připojení, a tedy i nežádoucímu ovládání či přeprogramování činností některých funkcí. Přístup k instalaci je možný i pro vyšší počet uživatelů – každý z nich používá vlastní přístupové heslo.
ETS Inside plně akceptuje také systém zabezpečení s kódovanou komunikací KNX Secure, takže instalace se stává zcela nezranitelnou.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.