Jistící prvky v rozváděči distribuční transformovny

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Pro řešení rozváděčů nízkého napětí platí v České republice soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN 60439.

Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je norma ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení.

Norma ČSN EN 61439-5 ed. 2 používá pro distribuční rozváděče základní termín Distribuční rozváděč pro veřejné distribuční elektrické sítě (kabelová rozvodná skříň) PENDA. Pro účely energetiky byl však zvolen upřesňující termín Rozváděč nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA – rozváděč ověřený dlouhodobými provozními poznatky, vhodný svou vnější konstrukcí pro venkovní instalaci na místech, která mohou být přístupná veřejnosti, provozovaný a udržovaný výhradně oprávněnými osobami, do kterého nemají přístup laici.

jisteni rozvadec transformovna

Jištění osvětlení a zásuvkového vývodu rozváděče

Rozváděč se z přední strany montážního panelu (montážního rámu) doporučuje vybavit svítidlem a zásuvkou 10/16 A, 230 V AC, 50 Hz. Připojení obvodů elektrické instalace 230 V rozváděče (před hlavním jističem, případně pojistkovým odpínačem pro pojistky gTr a/nebo za obchodním – odběratelským měřením) závisí na použití rozváděče.
V případě osazení zásuvky, která bude využita pro připojení přenosného ručního nářadí je nutné u zásuvky umístit tabulku s bezpečnostní značkou příkazu a doplňkovým textem „Při použití elektrických a elektronických zařízení třídy ochrany i tyto připojit přes přenosný proudový chránič pro pohyblivé přívody“.
U jistících prvků, jisticích jednotlivé obvody elektrické instalace rozváděče, které jsou připojeny před přívodními svorkami hlavního jističe nebo pojistkového odpínače pro pojistky gTr, musí jejich zkratová odolnost odpovídat velikosti zkratového proudu. Jinak musí být před jističi umístěna pojistka v pojistkovém odpínači, která patřičně omezí zkratový proud.
U přívodu k jistícím prvkům elektrické instalace rozváděče, musí být umístěna tabulka s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním jističi“.

Jištění přívodních a vývodních jednotek rozváděče

V rozváděči DTS pro jištění přívodní jednotky se použije jako hlavní jisticí přístroj jistič a/nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr, zařízení jistící transformátor vn/nn na straně nn. Dále tyto jistící prvky jistí rozváděč proti přetížení a zkratu a zajišťují jeho ochranu automatickým odpojením od zdroje.
Hlavní jistič podle normy ČSN EN 60947-2 ed. 4 (s charakteristikou vhodnou pro jištění distribučních transformátorů) nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr podle PNE 35 4701, se umísťuje na přední stranu montážního panelu a/nebo montážního rámu.
Hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr se označuje bezpečnostním sdělením – tabulkou s bezpečnostní značkou a doplňkovým textem „Hlavní vypínač“.
Vývodní jednotky – vývody z rozváděče jsou jištěny jističi a/nebo výkonovými pojistkami v pojistkových odpínačích, případně pojistkových lištách (pokud není uživatelem požadováno jinak). Tyto jistící prvky jistí příslušná vedení proti přetížení a zkratu a zajišťují ochranu automatickým odpojením od zdroje.
V případě, možnosti napájení rozváděče z více zdrojů a/nebo zpětného napájení z jednoho zdroje, musí být v rozváděči osazeno bezpečnostní sdělení s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor – zpětný proud“.

Jištění a připojení kompenzačního kondenzátoru

Připojení kondenzátorů řeší ČSN 33 3080. Přívody kondenzátoru zapojené před hlavní jistič (před pojistkový odpínač pro pojistky gTr) budou odjištěny pomocí válcových pojistek osazených v pojistkovém odpínači. Je-li ve skříni namontován kondenzátor pro kompenzaci proudu naprázdno distribučního transformátoru, musí být v blízkosti kondenzátoru uvnitř skříně umístěna tabulka s bezpečnostní značkou výstrahy a doplňkovým textem „Pozor – zbytkový náboj“.
Kompenzační výkon kondenzátoru stanovuje uživatel rozváděče v objednávce.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2019 S

ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti s NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Odborné semináře OEZ 2019 Registrujte se zdarma. Opravy a rekonstrukce rozvaděčů nn, správná volba proudových chráničů, selektivita jištění v programu Sichr.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.