Elektroinstalační kanály, svorkové skříně a krabice na strojním zařízení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Z elektroinstalačních kanálů a armatur musí být odstraněny všechny ostré hrany, výronky, otřepy, drsné plochy nebo závity, s nimiž izolace vodičů může přijít do styku. Kde je to nutné, musí být zajištěna přídavná ochrana izolace vodičů sestávající ze samozhášecího izolačního materiálu odolného proti oleji.

Elektroinstalační kanály musí poskytovat stupeň ochrany krytem vhodným pro aplikaci.
V úložných elektroinstalačních kanálech, spojovacích krabicích a jiných krabicích používaných pro účely elektrické instalace, v nichž se může hromadit olej nebo vlhkost, jsou přípustné vypouštěcí otvory o průměru 6 mm.
Aby se zabránilo záměně elektroinstalačních trubek s olejovým, vzduchovým nebo vodním potrubím, doporučuje se, aby elektroinstalační trubky byly buď fyzicky odděleny, nebo vhodným způsobem označeny.
Elektroinstalační kanály a kabelové lávky musí být pevně uchyceny a umístěny v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí takovým způsobem, aby byla omezena na minimum možnost poškození nebo opotřebení. V místech, kde je požadován průchod pro osoby, musí být elektroinstalační kanály a kabelové lávky namontovány alespoň 2 m nad pracovní plochou.
Elektroinstalační kanály musí být použity pouze pro mechanickou ochranu (pokud jde o požadavky na připojení o ochranném obvodu).
Kabelové lávky, které jsou částečně zakryté, nemají být považovány za elektroinstalační kanály nebo úložné elektroinstalační kanály a použité kabely musí být vhodné pro instalaci s použitím otevřených kabelových lávek nebo roštů nebo bez nich.

strojni zarizeni

Procentní podíl zaplnění elektroinstalačních kanálů

Procentní podíl zaplnění elektroinstalačních kanálů má být založen na přímosti a délce elektroinstalačního kanálu a ohebnosti vodičů. Doporučuje se, aby rozměry a uspořádání elektroinstalačních kanálů byly takové, aby bylo usnadněno vkládání vodičů a kabelů.

Tuhé kovové elektroinstalační trubky a armatury

Tuhé kovové elektroinstalační trubky a armatury musí být vyrobeny z pozinkované oceli nebo z materiálu odolného proti korozi vhodného pro dané podmínky. Je třeba zabránit používání spojů rozdílných kovů, což může vyvolat elektrochemickou korozi.
Elektroinstalační trubky musí být bezpečně upevněny na svých místech a upevněny na obou koncích.
Armatury musí být kompatibilní s elektroinstalační trubkou a musí být vhodné pro danou aplikaci. Armatury musí být závitové, pokud konstrukční obtíže nebrání smontování. Jsou-li použity armatury bez závitů, elektroinstalační trubka musí být bezpečně upevněna k zařízení.
Ohyby elektroinstalačních trubek musí být provedeny tak, aby elektroinstalační trubka nemohla být poškozena a vnitřní průměr trubky nebyl účinně redukován.

Ohebné kovové elektroinstalační trubky a armatury

Ohebná kovová elektroinstalační trubka musí sestávat z ohebné kovové hadice nebo z pancéřování drátěným pletivem. Musí být vhodná pro předpokládané pracovní prostředí.
Armatury musí být kompatibilní s elektroinstalační trubkou a musí být vhodné pro danou aplikaci.

Ohebné nekovové elektroinstalační trubky a armatury

Ohebná nekovová elektroinstalační trubka musí být odolná proti tvoření smyček a musí mít podobné fyzikální charakteristiky, jako jsou charakteristiky pláště vícežilových kabelů.
Ohebná elektroinstalační trubka musí být vhodná pro používání v předpokládaném pracovním prostředí. Armatury musí být kompatibilní s elektroinstalační trubkou a musí být vhodné pro danou aplikaci.

Úložné elektroinstalační kanály

Úložné elektroinstalační kanály vně krytů musí být pevně upevněny a musí být v dostatečné vzdálenosti od všech pohybujících se nebo kontaminujících částí stroje.
Víka musí být takového tvaru, aby překrývala boční strany; těsnění musí být dovolena. Víka musí být upevněna vhodnými prostředky k úložným elektroinstalačním kanálům. Vodorovné úložné elektroinstalační kanály nesmí mít víko na spodní straně, pokud nejsou pro takovou instalaci speciálně navrženy.
Pokud je úložný elektroinstalační kanál dodáván v dílech, spojky mezi úseky musí těsné lícovat, nemusí však být utěsněny.
Jediné přípustné otvory musí být otvory požadované pro elektrickou instalaci nebo odvodňování. Úložné elektroinstalační kanály nesmí mít otevřené, ale nepoužívané vylamovací otvory.

Vnitřní prostory stroje a úložné elektroinstalační kanály

Vnitřní prostory nebo úložné elektroinstalační kanály uvnitř stojanu nebo základu stroje, mohou být použity pro umístění vodičů, pokud jsou tyto prostory nebo kanály odděleny od nádrží na chladicí médium nebo olej a pokud jsou úplně uzavřeny. Vodiče uložené v uzavřených prostorech a v úložných elektroinstalačních kanálech musí být zajištěny a uspořádány tak, aby nebyly vystaveny poškození.

Svorkové skříně a krabice

Svorkové skříně a krabice používané pro účely elektrické instalace musí být přístupné pro údržbu. Tyto krabice musí zajišťovat ochranu před vniknutím pevných těles a kapalin, se zřetelem na vnější vlivy, jimž má být stroj v provozu vystaven.
Tyto krabice nesmí mít otevřené, ale nepoužívané vylamovací otvory, ani žádné jiné otvory a musí být provedeny tak, aby bránily pronikání materiálů, jako je prach, poletující částice, olej a chladicí médium.

Svorkovnice motoru

Ve svorkovnicích motorů musí být umístěny pouze přívody motoru a přístrojů namontovaných na motoru (např. brzdy, snímače teploty, brzdné přepínače, tachogenerátory).

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
ProfCom, s.r.o. (Professional Component Services) Autorizované zastoupení a distribuce produktů průmyslové automatizace značky Delta pro ČR a SR.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.