Charakteristiky relé a spouští

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Typy a charakteristiky relé a spouští musí být provedeny tam, kde je to možné, následujícím způsobem. Ve článku budou slova „relé na přetížení" platit stejně pro relé na přetížení nebo pro spoušť na přetížení, podle okolností.

rele charakteristiky 1

Souhrn charakteristik

Charakteristiky relé a spouští musí být stanoveny následujícím způsobem, kdekoli to připadá v úvahu:

 • typy relé nebo spouště;
 • charakteristické hodnoty;
 • označení a nastavení proudu na přetížení;
 • charakteristiky čas-proud relé na přetížení;
 • vliv teploty okolního vzduchu.

Typy relé nebo spouště

 • a) Spoušť s derivační cívkou (vypínací spoušť).
 • b) Podpěťové a podproudové vypínací relé nebo spoušť.
 • c) Časové relé na přetížení, jehož časové zpoždění je:
  1. v podstatě nezávislé na předchozím zatížení;
  2. závislé na předchozím zatížení;
  3. závislé na předchozím zatížení a rovněž citlivé na ztrátu fáze.
 • d) Okamžité nadproudové relé nebo spoušť (např. reagující na přetížení po ukončení spouštění).
 • e) Jiná relé nebo spouště (např. řídicí relé spojené s přístroji pro tepelnou ochranu motoru).
 • f) Relé nebo spoušť určené pro rotor zablokovaný během spouštění.

Charakteristické hodnoty

 • a) Spoušť s derivační cívkou, spoušť nebo relé vypínající při podpětí (podproudu), přepětí (okamžitém nadproudu), asymetrii proudu nebo napětí a reverzaci fází:
  • jmenovité napětí (proud);
  • jmenovitý kmitočet;
  • pracovní napětí (proud);
  • doba provozu (přichází-li to v úvahu);
  • doba blokování (přichází-li to v úvahu).
 • b) Relé na přetížení:
  • označení a proudová nastavení;
  • jmenovitý kmitočet, je-li to nutné (např. v případě relé na přetížení ovládaného proudovým transformátorem);
  • charakteristiky čas-proud (nebo rozsah charakteristik), je-li to nutné;
  • třída vybavení podle klasifikace v tabulce 1, nebo hodnota maximální vypínací doby v sekundách v podmínkách stanovených ČSN EN 60947-4-1 ed. 3, pokud tato doba překračuje 40 s;
  • druh relé: tepelné, magnetické, elektronické nebo elektronické bez tepelné paměti (elektronické relé nesplňující ověření zkouškou tepelné paměti podle ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 musí být označeno obr);
  • druh opětného nastavení: ruční a/nebo automatické; v případě kombinace ručního nebo automatického opětného nastavení musí být uvedena nastavená poloha;
  • vypínací doba relé na přetížení třídy 10 A, pokud je delší než 2 min při -5°C nebo nižší teplotě
 • c) Spoušť s relé pro snímání reziduálního proudu:
  • jmenovitý proud;
  • pracovní proud;
  • doba provozu nebo charakteristika čas-proud
  • doba blokování (přichází-li to v úvahu);
  • typové označení

rele charakteristiky 2

Označení a nastavení proudu relé na přetížení

Relé na přetížení jsou označena nastavením proudu (nebo horní a spodní mezí rozsahu nastavení proudu, je-li nastavitelný) a třídou vybavení.
Nastavení proudu (nebo rozsah nastavení proudu) musí být na relé vyznačeny.
Je-li však nastavení proudu ovlivňováno podmínkami použití nebo jinými faktory, které nelze snadno na relé vyznačit, pak relé nebo jakékoliv jeho vyměnitelné části (např. topné prvky, cívky pro přítah nebo proudové transformátory) musí být opatřeny číslem nebo identifikační značkou, umožňující získat příslušné informace od výrobce nebo z jeho katalogu, nebo nejlépe z údajů dodávaných se spouštěčem.
V případě relé na přetížení ovládaných proudovým transformátorem se může označení vztahovat buď k primárnímu proudu proudového transformátoru, kterým jsou napájena, nebo k nastavení proudu relé na přetížení.
V obou případech musí být uveden převodový poměr proudového transformátoru.

Charakteristiky čas-proud relé na přetížení

Typické charakteristiky čas-proud musí být uvedeny ve formě křivek dodaných výrobcem. Z těchto křivek musí být patrné, jak se vypínací doba, vycházející ze studeného stavu, mění s proudem až do hodnoty, která je nejméně osminásobkem proudu motoru při plném zatížení, s nímž má být relé používáno. Výrobce musí být připraven označit vhodnými prostředky všeobecné tolerance použitelné pro tyto křivky a průřezy vodičů použitých pro stanovení těchto křivek.

Vliv teploty okolního vzduchu

Charakteristiky čas-proud se vztahují ke stanovené hodnotě teploty okolního vzduchu a vycházejí z toho, že relé na přetížení nebylo předtím zatěžováno (tedy z počátečního studeného stavu). Tato hodnota teploty okolního vzduchu musí být na křivkách času jasně vyznačena; přednostní hodnoty jsou +20 °C nebo +40 °C.
Relé na přetížení musí být schopná pracovat v rozsahu teploty okolního vzduchu od -5 °C do +40 °C a výrobce musí být připraven stanovit vliv změny teploty okolního vzduchu na charakteristiky relé na přetížení.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.