Požadavky na bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ve zdravotnických prostorech se požaduje bezpečnostní napájení, které, v souladu s normou ČSN 33 2000-7-710, při přerušení dodávky elektrické energie ze základního zdroje bude po požadovanou dobu, než dojde k přepnutí, napájet elektrická zařízení, u nichž je požadován nepřetržitý provoz.

Do rozhodovacího procesu, která zařízení je nutno zařadit do skupiny zařízení pro bezpečnostní účely, je nutno zapojit odpovědné pracovníky zdravotnického prostoru (včetně zdravotního personálu). Skupiny ve zdravotnických prostorech se dělí do tří skupin:

 • Skupina 0 - zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit ohrožení života.
 • Skupina 1 - zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití příložných částí zevně nebo uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2.
 • Skupina 2 - zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití aplikovaných částí pro intrakardiální použití nebo pro náročná ošetření, nebo chirurgické zákroky, kde výpadky napájení můžou ohrozit pacienty.

Sítě pro bezpečnostní účely musí automaticky převzít napájení, jestliže napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy s hlavním napájením se sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty napětí a toto trvá déle než 0,5 sekundy.
Přepnutí napájení má být provedeno se zpožděním, aby se vyloučila nežádoucí automatická znovuzapojení jistících prvků (krátkodobé přerušení).
Pro vodiče spojující jednotlivé části a prvky napájení pro bezpečnostní účely platí požadavky uvedené v normách ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-710.
Elektrický obvod zajišťující napájení hlavního rozváděče budovy se považuje za bezpečnostní obvod.
Zásuvky připojené k bezpečnostním obvodům musí být snadno identifikovatelné a musí být též snadno identifikovatelné podle jejich zatřídění z hlediska bezpečnosti (využívá se barevné rozlišení).

zdravotnicke protory 2018 1

Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory

Elektrický bezpečnostní napájecí systém pro zdravotnické prostory je buď neautomatický, který je uváděn do činnosti obsluhou, nebo automatický, jehož uvedení do provozu nezávisí na obsluze.
Automatické napájení je tříděno následujícím způsobem podle maximální doby přepnutí podle tab. 1.
Doba přepnutí základního bezpečnostního zařízení musí odpovídat požadavku na zajištění předepsaného provozu.

Všeobecné požadavky na bezpečnostní napájecí zařízení pro skupinu 1 a skupinu 2

Primární články se nesmí použít jako bezpečnostní napájecí zařízení. Další hlavní napájecí přívod nelze považovat za zdroj bezpečnostního napájení.
Pokud jsou jako bezpečnostní zdroje napájení používána zdrojová soustrojí se spalovacími motory, pak pro ně platí norma ISO 8528-1.
Dostupnost bezpečnostních napájecích zdrojů musí být na vhodném místě monitorována a indikována.

Podrobné požadavky na bezpečnostní napájení

Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 0,5 sekundy včetně
V případě výpadku napětí na jednom, či více fázových vodičích v rozváděči se musí použít bezpečnostní napájení, které musí zajistit napájení osvětlení operačních stolů a ostatního nezbytného osvětlení, jako jsou například endoskopy, minimálně po dobu 3 hodin, obnovení napětí musí proběhnout do 0,5 s.
Dále musí zajistit toto napájení minimálně po dobu 3 hodin pro elektrická zařízení zajišťující podporu životních funkcí u pacientů.

Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 15 sekund včetně
Obvody pro bezpečnostní osvětlení musí být připojeny do 15 s na bezpečnostní zdroj schopný dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin, když se napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy pro bezpečnostní účely sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty na dobu delší než 3 s.
Doba 24 hodin může být snížena na minimálně 3 hodiny, jestliže to lékařské požadavky a použití tohoto prostoru zahrnující veškeré v místě prováděné lékařské zákroky dovolí a jestliže je možná evakuace objektu do tří hodin.

Napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund
Napájení pro ostatní elektrická zařízení zdravotnického vybavení, která nespadají do požadavků předchozích dvou odstavců a jsou požadována pro zdravotní služby, mohou být připojena k bezpečnostnímu napájení automaticky, nebo ručně. Tento bezpečnostní zdroj musí být schopen dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin. Těmito elektrickými zařízeními mohou být:

 • sterilizační přístroje;
 • technické vybavení budov, například topení nebo klimatizace, větrání, obsluha budovy a zařízení pro likvidaci odpadků;
 • chladící zařízení;
 • vybavení kuchyní;
 • nabíječky akumulátorů.

zdravotnicke protory 2018 2

Obvody pro bezpečnostní osvětlení

V případě poruchy hlavní napájecí sítě nesmí přepnutí na náhradní bezpečnostní napájení trvat déle než 15 s. Nutná minimální osvětlenost musí být zajištěna alespoň pro následující místa:

 • prostory se spínacími a ovládacími přístroji nouzového zdroje elektřiny a hlavní rozváděč budovy napájený jak z normálního, tak z bezpečnostního zdroje;
 • prostory určené k základním službám. V každém takovém prostoru musí být alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje;
 • ústředna požární signalizace a monitorovacího systému;
 • místnosti skupiny 1 zdravotnických prostor. V každé takové místnosti bude alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje;
  U místností skupiny 1 zdravotnických prostor, které nejsou součástí nemocničního, či obdobného zdravotnického zařízení, není nutné instalovat bezpečnostní zdroj, jestliže výpadek napájení neohrozí ukončení procedur a bezpečnou evakuaci prostoru.
 • místnosti skupiny 2 zdravotnických prostor. Zde musí být minimálně 50 % svítidel napájeno z bezpečnostního zdroje.

Pokud je odpojení od zdroje různých obvodů (zásuvkových a světelných) zajištěno různými ochrannými přístroji, pak musí být provedeno tak, aby tyto přístroje neodpojovaly všechny obvody osvětlení pokojů a únikových cest.

Ostatní zařízení

Spotřebiče jiné než osvětlení, které musí mít zajištěno napájení z bezpečnostních obvodů s dobou přerušení napájení maximálně 15 sekund, jsou například:

 • vybrané požární výtahy;
 • ventilační systémy pro odsávání kouře;
 • systémy vyhledávání osob;
 • zdravotnické elektrické přístroje použité v zdravotnických prostorech skupiny 2, které jsou určeny pro chirurgické nebo jiné aplikace životní důležitosti. Takové přístroje musí být určeny odpovědným zdravotnickým personálem;
 • elektrické zařízení systému dodávky medicinálních plynů včetně stlačeného vzduchu, zásobování vakuem a systému odvodu anestetického plynu (AGSS), právě tak jako jejich monitorovací zařízení;
 • detekce požáru, požární poplachy a systémy hasicí oheň.

Elektrické zdroje a síť pro bezpečnostní účely mají být uspořádány a provedeny tak, aby jejich pravidelná revize a potřebná údržba mohla být prováděna jak bez omezení, tak bez přerušení dodávky elektrické energie, pro bezpečnostní účely.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2019

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení a jejich bezpečnost, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Extra jističe navíc od OEZ Chcete ušetřit při nákupu modulárních přístrojů? Nakupujte výhodné extra balení s jističi navíc od OEZ!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.