ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 92 | duben 2019 Kvalitní KNX instalace začíná kvalitní projektovou přípravou Ing. Josef Kunc Každý uživatel nově budovaného nebo rekonstruovaného objektu očekává, že v něm bude mít zajištěno kvalitní vnitřní prostředí odpovídající jeho potřebám. Proto oprávněně očekává, že celý řetězec dodavatelů stavby bude usilovat o co nejlepší splnění všech očekávání. Všechno ovšem začíná dlouho před zahá- jením stavebních a dalších dodavatelských prací. Nejdříve musí být jednoznačně sta- noveno, komu má objekt sloužit a všech- no následující konání musí být podřízeno tomuto cíli. Jaké otázky je nutné již v době projekční přípravy důkladně prodiskuto- vat? Je vhodné zvážit možné potřeby uži- vatelů. Jiné budou v případě komerčního objektu, jiné v bytovém nebo rodinném domě. Odlišnosti v požadavcích na provoz a využívání budou ve zdravotnických bu- dovách, ve školách atd. Představme si ne- zbytnost ovládání neustále se rozšiřujícího počtu funkcí (obr. 1 – kde zdaleka nejsou vyčerpány všechny funkční oblasti, které by mohly přicházet do úvahy). Jaké tedy mohou být základní požadavky uživatele na činnost a ovládání celé instalace? Jednoduché manuální i automatické ovládání funkcí I při vysokém počtu dílčích funkcí je po- třebná co nejjednodušší manuální obsluha, vmnohých prostorách pak i samočinné říze- ní provozu (ovšemže mnohdy i s případnou možností ručních zásahů). Při manuálním ovládání vyšších počtů funkcí z jednoho místa je důležité logické, přehledné, intui- tivní uspořádání ovládacích prvků. Pro ovlá- dání osvětlení, ale také pro vazby na řízení dalších funkcí, jakými je stínění, vytápění, klimatizace, jsou potřebné snímače pohybu či přítomnosti zajišťující energeticky efektiv- ní samočinný provoz i bez nutnosti ručních zásahů. Venkovní žaluzie s automatickým natáčením lamel v závislosti na údajích po- větrnostních snímačů opět zajistí optimální pracovní prostředí v kancelářích, učebnách a dalších prostorách, v nichž je potřebné zabránit oslnění přímým slunečním světlem a současně zajistit optimalizaci spotřeby elektrické i tepelné energie spoluprací se systémy osvětlení, vytápění, klimatizace. Společné místní, ale také vzdálené ovládání Umístního ovládání je podstatné, aby ovlá- dací prvky byly ve společném designu, nej- lépe soustředěné do jednoho nebo jen ně- kolika přístrojů. V takovémto případě pak ve společném rámečku, např. podle obr. 2. Není vůbec vhodné, aby ovladač pro řízení osvětlení byl v jednom designu, žaluziový ovladač v designu druhém, prostorový ter- mostat ve třetím výtvarném řešení atd. Pro vzdálené ovládání, např. chytrýmmo- bilem, je potřebné, aby všechny funkce ke své činnosti, a tedy i k zobrazování, využíva- ly společný komunikační protokol. Nejlep- ším a také nejjednodušším řešením je tedy řízení všech funkcí společným systémem. Jednotlivé funkce musí splňovat stále náročnější požadavky Uživatelé v průběhu využívání elektrické instalace zvyšují svoje nároky na způsoby provozu. Namísto stmívaných svítidel se

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=