ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 70 | duben 2019 Jednodeskový počítač UPS-P4-A10-08128 firmy AAEON Jednodeskové počítače firmy AAEON (včetně UPS-P4-A10-08128) jsou nezbytným prvkem aplikací vyžadujících účinné a kompaktní zařízení s architekturou x86 jiné než průmyslový počítač. Oblast použití Jednotka UPS-P4-A10-08128 si dobře radí v pokročilých systémech, všude tam, kde je potřebný velký výpočetní výkon nabízený zařízením s nevelkými rozměry. Takové ná- roky jsou stále častěji vyžadovány aplikace- mi ze segmentu průmyslové automatizace. Rovněž zařízení Internetu věcí (IoT), která nejsou koncovými uzly, jako např. řídící tok dat a zajišťující jejich konverzi síťové brány (gateway), se stavějí s využitím jednodesko- vých počítačů. Počítač UPS-P4-A10-08128 (Up Square, UP 2 ) se v této roli dobře osvědčí. Další oblastí jeho použití se stávají aplikace spojené s analýzou a zpracováním obrazu v reálném čase. Jednodeskový počítač UP 2 může spolupracovat s kartou mPCI-e, ob- sahující obvod, který je prvkem neuronové sítě (např. grafický procesor Intel® Movidius® MyriadTM). V takové situaci jeho výpočetní výkon značně roste a umožňuje analýzu a zpracování dat bezprostředně v okrajo- vých uzlech sítě (edge computing). Díky tomu se zkracuje doba zpracování a náklady spojené s přenosem dat a obsluhou a pro- nájmem výpočetních center jsou minimali- zovány. Tak se jednodeskový počítač stává klíčovou částí systému detekce předmětů (např. výrobků určité značky v prodejním automatu nebo registračních značek aut vjíždějících na hlídané parkoviště), identi- fikace osob (např. pohlaví a věku osob na- vštěvujících obchod v dané denní době). Konečně se pak může stát řídicí jednotkou v autonomním vozidle, kde analyzuje a zpracovává obraz z kamer. Počet použití je omezen pouze nápaditostí konstruktéra. Jednodeskové počítače se často použí- vají v malosériové výrobě, tam, kde je po- žadováno zkrácení doby vývoje do okamži- ku uvedení výrobku na trh. Díky podpoře operačních systémů Linux a Windows se tvorba elektronických zařízení stává snazší pro programátory, kteří mají k dispozici vel-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=