ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 64 | duben 2019 Vzdálený přístup k MODBUS zařízením přes SMS a GPRS Mnoho moderních průmyslových zařízení v dnešní době disponuje komunikačním rozhraním MODBUS pro výměnu dat s dalšími částmi technologie. Této vlastnosti lze využít pro vzdálené sledování aktuálního stavu či pro obdržení včasné výstrahy v případě nestandardního stavu nebo poruchy technologie. GSM komunikátory GSM-MODBUS-485 nebo GSM-MODBUS-485MS jsou samo- statná zařízení s RS485 linkou a protoko- lem MODBUS RTU MASTER nebo MODBUS RTU MASTER/SLAVE. Touto linkou lze ze zákaznických technologií data číst nebo zapisovat. Přečtená data mohou být navíc zpracována, převedena na uživatelské jed- notky nebo podle nastavených podmínek upozorňovat obsluhu odesíláním SMS či hlasovými hovory. Součástí zařízení je také datalogger, který vede záznam naměře- ných dat a akcí. Tento datalogger může být buď ve vnitřní paměti zařízení anebo lze využít Google Spreadsheet (Google Tabul- ky) pro ukládání dat. Příklady použití: Chytrý elektroměr Pro elektroměr s MODBUS výstupem, který je propojen s GSM-MODBUS-485, získáte možnost kdykoliv se SMS zprávou dotázat na informace z elektroměru, například na aktuální výkon nebo na čítač kWh. Měří-li elektroměr aktuální spotřebu, je možné odeslat SMS nebo hlasové volání v případě neočekávaně vysoké spotřeby. Přerušení komunikace s elektroměrem je také udá- lost, na kterou lze obsluhu upozornit. PLC ovládající čerpadlo Základem je technologie s PLC a čerpa- dlem, jejímž cílem je zajistit, aby nepřetekla jímka na vodu. Hladinový spínač informu- je PLC o vysoké hladině a potřebě čerpat. Pokud se čerpadlo porouchá hrozí při pře- tečení nádrže škody na majetku. Spojením PLC s GSM-MODBUS-485 je možné infor- movat pomocí SMS nebo volání osobu zodpovědnou za funkci systému o poruše. Obráceně lze přes SMS zprávu čerpadlo ručně spustit na zadanou dobu. Dohled nad diesel agregátem Má-li diesel agregát možnost komunikace přes RS485 a MODBUS, tak spojením s GSM- -MODBUS-485 získáte možnost dozvědět se o nízké nebo kritické hladině nafty pomocí SMS zprávy. Dále je možné zjistit motoho- Obr. 1 Přední a zadní část GSM komunikátoru

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=