ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 60 | duben 2019 Úvod do sítí průmyslové automatizace – 4. díl Dříve se myslelo, že sítě průmyslové automatizace jsou odlišné od sítí, jaké se používají v informační technologii. První sítě průmyslové automatizace vlastně nebyly ani považovány za sítě, ale spíše za sériové sběrnice. Z těchto úvah vychází také pojem pro komunikační protokol pro průmyslovou automatizaci fieldbus. Přirozeně každá síť byla navržena pro řešení jednoho problému, a pak byla rozšiřována pro řešení dalších, snad souvisejících problémů. Protože obchodní model každého dodavatele byl zaměřen na trochu jinou obchodní oblast, výsledné sběrnice se od sebe dost lišily. V tomto díle se opět zaměříme na protokoly uživatelské vrstvy, konkrétně na OPC a přístup k informacím a dále architekturu Microsoft .NET a Java. OPC a přístup k informacím Řada aplikací v oblasti průmyslové auto- matizace je vysoce generického druhu a je určena k obsluze nejrůznějších auto- matických systémů. Původně se od autorů tohoto aplikačního softwaru požadovalo vytvoření driverů pro každý automatizační systém, k němuž měly být připojeny. OPC tuto situaci řeší zavedením společného rozhraní (OPC klient) pro všechny aplikace spolupracující s automatickými systémy využívajícími OPC server. Komunikace pak probíhá mezi OPC klientem dodaným do- davatelem aplikace a serverem dodaným dodavatelem automatizace, takže dodava- tel softwaru se nemusí zabývat zvláštnost- mi automatického systému. Systém OPC byl původně určen k pro- vozování nad operačním systémemMicro- soft Windows®. Je založen na objektovém modelu Microsoft Component Object Model (COM) a je distribuován po síti (Dis- tributed Component Object Model neboli DCOM). Při použití COM si mohou dvě aplikace běžící nad OS Windows na stej- ném počítači mezi sebou předávat data jako zprávy mezi objekty. Tyto aplikace si mohou také předávat zprávy, pokud jsou instalovány na různých počítačích propo- jených sítí DCOM. COM se zakládá na prv- ku společného operačního systému, které- mu se říká RPC (vzdálené procesní volání neboli remote procedure calls) a který je implementován v Microsoft Windows jako rozhraní pro předávání zpráv mezi objek- ty nazvané „spojování a vkládání objek- tů“ (object linking and embedding, OLE). Pokud dva objekty fungují na různých počítačích, používá operační systém Win- dows pro komunikaci uživatelsky defino- vaný síťový protokol. Microsoft podporuje TCP/IP jako standardní síťový protokol, ale

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=